"יש לי חלום": שיעור חינוך לקראת חג החירות

לקראת חג החירות אנו מציעים לדון במושג חירות לעומקו. בשיעור זה נבין מדוע החירות נתפסת כערך חשוב כל כך; כיצד מתבטאת החירות בחוק יסוד כבוד האדם וחירותו; ומהו ההבדל בין חירות אזרחית לחירות אישית.

כיתות ז - טשיעור אחד

מטרת הפעילות

  • הלומדים ידונו במשמעות המושג חירות ומה הוא שונה מחופש.
  • הלומדים יכירו את נאומו של מרטין לותר קינג ואת המשמעויות שלו לחייהם
  • הלומדים יכירו את חוק היסוד – כבוד האדם וחירותו ויבינו את משמעות המושג חירות

מהלך הפעילות

יש לי חלום: מרטין לותר קינג

נאומו המפורסם ביותר של מרטין לותר קינג הוא סמל לאחד המאבקים החברתיים החשובים ביותר במאה העשרים, מאבק שהוביל לשילוב מלא של הקהילה האפרו-אמריקנית בחברה הכללית בארצות הברית.

כפתיחה נקרין את הנאום בכיתה (לתרגום לעברית).

מרטין לותר קינג, וכמוהו גם מנהיגים רבים אחרים בהיסטוריה האנושית, מסרו את נפשם למען החירות – מרטין לותר קינג נרצח בידי מתנקש בשנת 1968, בשל המאבק שהוביל.

נקדיש כמה דקות לדיון בכיתה:

לאור דבריו של מרטין לותר קינג, מה עדיף לדעתכם – חירות או חיי אדם? האם הייתם מוכנים לחיות חיי עבדות כל חייכם? האם הייתם מוכנים לסכן את חייכם למען החירות?

חוק יסוד כבוד האדם וחירותו

כדי להבטיח את זכויות היסוד לכל אזרחי המדינה ולמנוע מצבים של הפליה כמו זו שרווחה בארצות הברית במאה הקודמת, חוקקה הכנסת את חוק יסוד כבוד האדם וחירותו. חוק זה מגדיר את מעמדו החוקי של כל אזרח במדינה כ"בן חורין" ומבטיח לכולנו חסינות חוקית מפני פגיעה בחיים, בגוף, בכבוד האישי, בקניין, בחירות, ובפרטיות.

עקרונות היסוד של החוק, ומטרתו:

עקרונות יסוד: זכויות היסוד של האדם בישראל מושתתות על ההכרה בערך האדם, בקדושת חייו, ובהיותו בן-חורין, והן יכובדו ברוח העקרונות שבהכרזה על הקמת מדינת ישראל.

מטרה: חוק יסוד זה, מטרתו להגן על כבוד האדם וחירותו, כדי לעגן בחוק-יסוד את ערכיה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית.

מומלץ לחלק את התלמידים לקבוצות, לחלק להם את נוסח החוק (נוסח החוק), ולבקש מהם להוסיף סעיף שיתאים את החוק למאה ה-21.

 

סיכום

"כולנו עבדים" / ברי סחרוף

לעתים נדמה שבניגוד למרטין לותר קינג, שנאלץ להיאבק למען חירות בסיסית ושוויון אזרחי לאזרחי ארצות הברית השחורים, אנו חיים בעידן של חירות. אנו נהנים משוויון זכויות אזרחי לגברים ולנשים, לערבים וליהודים. אף שלעתים יש חריגות, החברה ככלל אימצה קוד מוסרי אזרחי הגון, שמתבטא בחוקי המדינה המבטיחים שוויון זכויות, כפי שראינו בחוק יסוד כבוד האדם וחירותו.

אף על פי כן, נשמעת לעתים הטענה שחופש אזרחי אינו ערובה לחירות. ברי סחרוף, בשירו "עבדים", טוען שכולנו עבדים, למרות החופש האזרחי שאנו נהנים ממנו. השמיעו את השיר בכיתה (להדפסת מילות השיר), ודונו בשאלה: כיצד, אם בכלל, נוכל להשיג חירות אישית?

קבצים להורדה