כבוד האדם

איך לא לפגוע בכבוד? יצירה משותפת

יצירת כרזות משותפות שמטרתן להעלות את המודעות לשמירה על הכבוד של קבוצות בחברה.

כיתות ח - ט60 דקות

מטרת הפעילות

 • ליצור מפגש משותף בין כיתות שונות.
 • ליצור כרזות משותפות שמטרתן לעורר מודעות לשמירה על כבוד של קבוצות בחברה.
 • לעודד לשיח חיובי ומיטיב בין התלמידים ובציבור.

מהלך הפעילות

שיעור זה הוא חלק מרצף של חמישה שיעורים והרביעי מתוכם, חלקם משותפים עם כיתה נוספת. ניתן להתאים למפגש בודד, לכיתת לימוד אחת.

הקדמה:

כדאי להשתמש באחת הפעילויות המוצעות ל"שבירת הקרח" כפי שהצענו במפגש הראשון המשותף או לשלב את אחת הפעילויות בתחילת העבודה הקבוצתית.

פתיח משותף של המורות:

(15 דקות)

ספרו לתלמידים מה היה במפגשים הקודמים: במפגש הקודם המשותף דנו יחד בדילמות שונות וראינו איך הכרעתם בקבוצות לגבי הדילמות (אפשר להציג את ה"פדלט" מהמפגש הקודם). בשיעור הקודם בכיתה דנו בסיפורו של רבי זעירא, עולה שהגיע לארץ ואחד האנשים, במקרה זה הקצב, רצה "לצחוק" עליו ולהשפילו. דרך הסיפור הגענו לקבוצת העולים, שלעיתים חווה פגיעה בכבוד – כקבוצה, ולפעמים דווקא בשל התווית הקבוצתית כיחידים.

אחרי שהילדים התמודדו עם מגוון של דילמות ועם הסיפור על רבי זעירא כמקרה בוחן, פתחו את המפגש בשאלה כללית: מה הסיבה לכך שאדם מסוגל לפגוע בכבודו של אדם אחר? כוונו אותם לחשוב על מקרי הדילמות מהמפגש הקודם או הסיפור.

היעזרו ב"מנטימטר" או  ב־answergarden (יש הגבלה במספר המילים) כדי לראות את המענה של כולם.

שאלו שאלה נוספת: אילו קבוצות לדעתכם, נמצאות בסיכון גבוה לפגיעה בכבודן?

(כל אדם, נשים, אנשים עם מוגבלויות, להט"בים, ותיקים, עולים חדשים, חריגות חברתית ועוד) נקודת המבט דרך קבוצות לעיתים גורמת לנו להסתכל על הפרט מתוך נקודת המבט על הקבוצה וכך גם לאפיין אותו. לעיתים, האפיון הזה יכול להוביל בקלות לפגיעה בו.

הנחו את הילדים להסתכל על כל אותן קבוצות שמראש הפגיעה בכבודן נעשית תדיר לצערנו (זו דוגמה, בוודאי יש עוד קבוצות). בעבודה בקבוצה ננסה לחשוב על דרכים לשמירה על הכבוד בהתייחסות לקבוצות השונות.

לפני היציאה לעבודה בחדרים הסבירו לתלמידים מה עלים ליצור: כרזה שמטרתה למנוע פגיעה בכבוד האדם באמצעות עידוד חיובי.

הנחו את התלמידים להכין כרזה על עמוד A4 או בשקופית במצגת "פאוור פוינט". חשבו על סיסמה – איך אפשר לשמור על כבוד האדם במקרים האלה:

 • עולה שמגיע לארץ לא מוכרת וחדשה
 • שמירה על כבודן של נשים
 • שמירה על כבודם של אנשים מבוגרים
 • שמירה על כבודם של אנשים עם מוגבלויות
 • שמירה על כבודן של קבוצות מיעוט או קבוצות נבדלות בחברה (כמו חרדים, ערבים)
 • שמירה על כבודו של כל אדם

אפשר לתת מראש דוגמאות לפגיעה בכבוד, ומהן יוכלו התלמידים לחשוב כיצד אפשר לשמור על כבודן של הקבוצות שהוצגו להם לעיל – מצורפת מצגת ובה הצעות לדוגמאות.

נקודות לחשיבה בעת תכנון עיצוב הכרזה:

 • חשבו על מקרים אפשריים שעלולים להביא לפגיעה בכבוד. בחרו בסיפורים שקרובים לעולמכם, ששמעתם או שאתם מכירים.
 • האם מדובר על קבוצה מסוימת שחווה פגיעה?
 • הציעו דרכים למנוע זאת.
 • מה תהיה הסיסמה שלכם?
 • שלבו תמונה או רכיב חזותי. אפשר לצייר, לצלם ולהעלות לשקופית.
 • שימו לב לגודל האותיות (לאן תשומת הלב צריכה להיות מופנית).
 • חשבו כיצד הכרזה לא תגרום לתחושה של חריגות.
 • הוסיפו לסיסמה את אחד המקורות שלמדנו במפגש הראשון (מצורף).
 • הוסיפו תאריך, שמות בתי הספר ושמות הילדים.

חלקו ביניכם תפקידים – חיפוש תמונות מתאימות, חשיבה על סיסמה, עריכה של השקופית.

לדוגמה במקרה של יחס לעולים חדשים:

 • שלט בכמה שפות שמסביר למי לפנות בבנק.
 • קבוצה תומכת לשילוב ילד או ילדה חדשים בכיתה.

שלחו לתלמידים את ההוראות בשׂיחוח (צ'אט) שיהיו לפניהם לפני תחילת העבודה.

עבודה בקבוצות בחדרים:  

פעילות של היכרות – אם לא קיימתם לפני הפתיח הכללי (הצעות במפגש השני).

לפי ההנחיות לעיל – 30 דקות של פעילות, מעבר בין הקבוצות.

במליאה:   

בקשו מכמה קבוצות שונות להציג (מומלץ – לא יותר מארבע קבוצות) את התוצרים שלהם. הקציבו לכל קבוצה שלוש דקות של הצגה.

בקשו מהם לספר:

 • מדוע בחרו דווקא בקבוצה זו, או בכבוד לכל אדם?
 • איזה רכיב בחרו להבליט בשמירה על הכבוד של אותה הקבוצה (ודרך כך של יחידים).
 • כיצד בחרו להציג זאת?

במפגש האחרון נעמיק את המבט בכרזות שהתלמידים יצרו. בסוף לימוד היחידה מומלץ לבחור כמה מהתוצרים המשותפים ולתלות במרחבי בית הספר, ולספר על כך ללומדים משתי הכיתות.

שאלו את הכיתות – באיזו מידה מפגש בין קבוצות שונות בחברה הישראלית יכול לסייע בשמירה על כבוד האדם?

שמעו שתיים־שלוש תשובות מן התלמידים ודונו במפגשים שהיו בין הכיתות. שלחו משוב רפלקטיבי לפני הסיום.

ליחידה כולה:

שיעור 1: כבוד האדם שלי, כבוד האדם – שלך

שיעור 2: ערכים מתנגשים – לפגוע בכבוד או…? ניהול דיון דילמה

שיעור 3: מי הנפגע בפגיעה בכבוד?

שיעור 4: איך לא לפגוע בכבוד? יצירה משותפת

שיעור 5: ערכים נוספים: הצצה באמנה לזכויות האדם.