כבוד האדם

ערכים נוספים: הצצה באמנה לזכויות האדם.

כיתות ח - ט2 שיעורים

מטרת הפעילות

  • להכיר ולקרוא את ההכרזה לכל באי העולם בדבר זכויות האדם
  • להבין את המרכזיות של כבוד האדם כעוגן לזכויות אדם

מהלך הפעילות

שיעור זה הוא אחד מתוך חמישה ברצף והאחרון מביניהם ויכול לעמוד גם בפני עצמו.

פתיח

(5 דקות)

יש לבקש מהתלמידים להגיע עם:

  • אוזניות
  • טלפון בכתה.

במפגש הזה נסכם את יחידת הלימוד ונערוך משוב – איך היו המפגשים בין הכיתות? איך היו הדיונים בנושא? מה התחדש לתלמידים? נסכם את הנושא בעזרת לימוד של האמנה לזכויות האדם.

נציג מכל מפגש נקודה מסוימת שעלתה מתוך הנושאים ומהילדים:

  1. מפגש פותח – מהו כבוד ולימוד הטקסטים.
  2. מפגש משותף – דיון דילמה.
  3. מפגש בכיתה – מקרה בוחן – סיפורו של עולה.
  4. מפגש משותף – הכנת כרזות משותפות.

שיח על הכרזות

(15 דקות)

לאחר מכן הציגו את הכרזות בכיתה ובקשו מכמה תלמידים לבחור כרזה ולהסביר מה משמעותה – מה הרכיב החזותי שנבחר ומדוע? מה הכרזה מבקשת לעודד?

התחלנו בכבוד של יחידים, עברנו לפגיעה בקבוצות שנגרמת לרוב עקב הדבקת תווית כוללת על קבוצות, אשר מובילה לפגיעה ביחידים.

לאחר מלחמת העולם השנייה, על זוועותיה, האומות המאוחדות ניסחו מסמך ובו העקרונות והערכים שכדאי שיהיו לחברה אנושית בכללותה. לסיום היחידה נקרא ונכיר את ההכרזה. מובן שיש פער בין ההכרזה לבין מה שקורה במדינות רבות ובין בני האדם, אך ההכרזה מסמלת שאיפה ותקווה לתיקונה של החברה האנושית. כבוד האדם הוא אבן יסוד בהכרזה זו.

ההכרזה לכל באי עולם בדבר זכויות האדם[1]

(20 דקות)

לפניכם שתי אפשרויות:

בהכרזה מופיעים 30 סעיפים: אפשר למצוא את ההכרזה בתרגום לעברית כאן.

בקשו מהתלמידים לקרוא את ההכרזה (לצלם או לשלוח קישור לטלפון). עברו ביניהם והסבירו להם מילים קשות, והנחו אותם לבחור בסוף הקריאה את אחד הסעיפים שהופתעו לגלות אותו בהכרזה או שמאוד נגע לליבם או סעיף שלדעתם הוא יסודי ומהותי ביותר.

זמן הקריאה הממוצע הנדרש לקריאת ההכרזה כולה הוא כ־15 דקות.

  • בקשו מהם להקליט את עצמם מקריאים את הסעיף והעלו אותו ללוח שיתופי או לתיקייה משותפת שעליכם להכין מראש.

אפשר לתת את המשימה גם בחברותות – לכך יידרש זמן ארוך יותר. הקריאה תהיה בקול רם ועם הפסקות ומעברים בין ההקראות.

האזינו יחד לבחירה של כמה תלמידים, הדגישו את הקשר לשאלה היסודית של כבוד האדם באשר הוא אדם.

אפשרות נוספת:

חלקו את ההכרזה לחלקים (מצורפת מצגת).

חלקו את הכיתה לקבוצות לפי מספר החלקים של ההכרזה.

לכל קבוצה תנו חלק אחר של ההכרזה ובקשו מהקבוצה להגדיר מהם הערכים או העקרונות העולים מהסעיפים שלמדו יחד. כל קבוצה תציג את חלקה למליאת הכיתה.

לסיום, בדיון על כבוד האדם התחלנו ממקורות שנמצאים בתרבות היהודית וסיימנו במקור כללי שמבקש להיות אוניברסלי. לכבוד האדם יש עוגן נכבד במקורות היהודיים וכן במקורות כלליים.

אסיף וסיכום

שאלו את הילדים מה התחדש להם במהלך לימוד היחידה? (אפשר באמצעות כלי סקר ובהקרנה לכיתה כולה). שתפו את הילדים בחוויה האישית שלכם ובקשו מכמה תלמידים לשתף בחוויות משלהם.

בהצלחה!

[1] (Universal Declaration of Human Rights, 10 בדצמבר 1948)

לשיעורים הקודמים:

שיעור 1: כבוד האדם שלי, כבוד האדם – שלך

שיעור 2: ערכים מתנגשים – לפגוע בכבוד או…? ניהול דיון דילמה

שיעור 3: מי הנפגע בפגיעה בכבוד?

שיעור 4: איך לא לפגוע בכבוד? יצירה משותפת