לזכור בניגון

בשיעור הזה נלמד את הניגון שחיבר רבי עזריאל-דוד פסטג, כשהיה על רכבת המשא בין ורשה לטרבלינקה. נלמד על הדרך שעשה הניגון עד שהגיע אלינו, ונחשוב על ניגון כדרך להנציח ולזכור.

כיתות ז - טשיעור אחד

מטרת הפעילות

  1. עיסוק בנושא השואה.
  2. ניגון כאמצעי זיכרון.
  3. התמודדות עם השאלה: מה לאמונה בשואה?
  4. לימוד גלגולו של הניגון "אני מאמין".

מהלך הפעילות

פתיח: זוכרים בשירים

אפשרות ראשונה:

נבקש מהתלמידים לחשוב על שיר שמזכיר להם אירוע מסוים בחייהם או שבאופן קבוע מעורר בהם תחושה כלשהי.
נציע לתלמידים לשתף בשירים כאלה ובסיפור שמאחוריהם.

אפשרות שנייה:

נשמיע לתלמידים את "שיר הרעות" או את השיר "שלום עליכם מלאכי השלום".
נשאל אותם איזה רגש או זיכרון מעלה בהם השיר.

אפשרות שלישית:

נשמיע לתלמידים את שני השירים ("שיר הרעות" ו"שלום עליכם מלאכי השלום").
נשאל את התלמידים: האם שני השירים הללו מעלים זיכרונות או מראות דומים?

שלב 1: מה בין "אני מאמין" לבין יום השואה?

נשמיע לתלמידים את הניגון "אני מאמין" המצוי באתר "הזמנה לפיוט" (כאשר נשמיע את השיר, המילים יופיעו על המסך).

להשמעת השיר לחצו כאן.

נשאל את התלמידים:

  • האם לדעתכם יש קשר בין הניגון לבין יום השואה? נמקו תשובתכם.
  • לפי דעתכם, האם הניגון הזה מתאים ליום השואה?

שלב 2: מהו "אני מאמין"?

בימי הביניים, חכמים רבים יצרו רשימה של עיקרי האמונה, העקרונות והיסודות העומדים בבסיס האמונה – בהם גם הרמב"ם.

רשימת 'עיקרי האמונה של הרמב"ם' נכנסה לסידור התפילה והיא כוללת 13 עיקרים; העיקר ה-12 שקבע הרמב"ם הוא האמונה בביאת המשיח.

כל אחד מ-13 עיקרי האמונה פותח ב"אני מאמין באמונה שלמה", פתיחה שחוברה בתקופה מאוחרת לרמב"ם.

שלב 3: הלחנת "אני מאמין" על ידי רבי עזריאל פסטג

בדף "הלחנת 'אני מאמין' על-ידי רבי עזריאל פסטג" מתואר סיפור הלחנת הפיוט וגלגולו של הלחן – גרסת וורד | גרסה מקוונת.

נקריא את הכתוב ונעצור במקומות מסוימים כדי לשאול שאלה ולעורר דריכות לקראת ההמשך.

(הערה: הדף מחולק לחלקים, כאשר כל שאלה בדף מובילה לחלק הבא; החלק השלישי והאחרון קשה, ובכיתות נמוכות כדאי לשקול לעדן את הדברים).

סיכום: השמעת הלחן בביצוע נוסף

נסכם את השיעור בהשמעה נוספת של השיר, הפעם בביצוע אחר.

נשאל את התלמידים:

לאור מה שלמדנו, איזה משני הביצועים מתאים בעיניכם יותר לשיר ומדוע?