לכולם או לאף אחד – בחירה של מנהיג

מערך שיעור לפסח

דרך הסיפור "מצות לכולם" נשאל שאלות על מנהיגות, דרך דמותו של רבי כלפון הכהן, ועל עיקשות או גמישות ביחס לעקרונות.

כיתה ו45 דקות

מטרת הפעילות

 • להבין התמודדות עם דילמה: מתי נוותר על עיקרון שחשוב לנו?
 • ללמוד על מנהיגות דרך דמותו של רבי כלפון הכהן.

מהלך הפעילות

פתיחה

נתחיל בדיון עם הלומדים סביב דוגמה אישית:

האם קרה לכם שמדריך בתנועת הנוער או מבוגר אחר עשה מעשה שפגע בו כדי לעשות משהו לטובתכם? לדוגמה: מדריך לא יצא לטיול בוגרים כדי שלא תפסידו פעילות בשבט.

 • איך הרגשתם? למה?
 • לפי דעתכם, האם מנהיג צריך לוותר על דברים אישיים כדי לדאוג לכלל? מדוע?

דיון סביב סיפור

הקדמה קצרה בכיתה על מצה שמורה ומה משמעות קיום המצווה של אכילת מצה שמורה בפסח לגבי חלק מהמאמינים. ניתן להשתמש בפריט – מצה שמורה.

נקרא את הסיפור ללומדים. שימו לב: מומלץ להפסיק את הקריאה לפני התשובה של רבי כלפון המגיעה בסוף.

חג הפסח הלך וקרב, ורבי כלפון הכהן היה מתוח.

לאורך השנים הוא הקפיד לאכול בפסח רק מצה שמורה, למרות מחירה הגבוה. מצה שמורה היא מצה כשרה לִמְהַדְרִין, שהחיטה שממנה היא עשויה נשמרת בקפדנות כבר מרגע הקציר.

ואולם באותה השנה היה רבי כלפון מתוח, משום שהיה זה זמן מלחמת העולם השנייה, ובאי ג'רבה הונהג קיצוב במזון. משום כך לא היה אפשר להשיג קמח מתאים למצה שמורה. לאחר חיפוש ארוך מצא הרב סוחר מזון שהבטיח כי ישיג לו את הקמח המיוחד והיקר.

שאל רבי כלפון את הסוחר: "האם תוכל להשיג קמח כזה לכל אחד מבני הקהילה שירצה בכך?" השיב והסוחר: "השעה קשה, ואם מדובר בכמות גדולה של קמח – הדבר בלתי אפשרי."

דיון קצר:

 • לפי דעתכם, מה תהיה תגובתו של רבי כלפון?
 • הערה למורים: נסו לא לתת את התשובה. המטרה היא שהלומדים יחשבו מה היו הם עושים אילו היו בתפקיד רב הקהילה. אפשרו להם להביא מגוון רחב של תשובות. הנחו אותם "להיכנס לנעליו" של רבי כלפון הכהן ולחשוב מה היו עושים במקומו. חדדו את הדילמה באמצעות מקרה הקרוב לעולמם (ניתן לחזור לדוגמת המדריך לעיל).
 • לגבי כל תשובה שתתקבל, שקלו עם הלומדים את משמעותה.
 • מה המשמעות הן לגבי הרב והן לגבי הקהילה בכל אחת משתי האפשרויות האלה:
  1. אם עקב המצב, הרב יוותר באותה שנה על קיום מצוות מצה שמורה – ובכך יצטרף לשאר בני הקהילה?
  2. אם למרות המצב הרב יקיים את מצוות מצה שמורה – בו בזמן שבני הקהילה לא יוכלו לקיים את המצווה?

המשך הסיפור:

בתגובה הודיע רבי כלפון: "או לכולם – או לא כלום. אם אי אפשר לדאוג לכולם, אוכל השנה מצה רגילה."

המשך הדיון:

 • מה היו הנימוקים של רבי כלפון שלא לקבל את הצעת הסוחר? אם הרב אוכל בפסח מצה שמורה בתוך ביתו, האם יש לזה משמעות לגבי האדם הפרטי המשתייך לקהילתו של הרב?
 • מה המשמעות לגבי רבי כלפון עצמו כמנהיג?
  חשוב להבין את מצוקתו של הרב לאור החשיבות שייחס לשמירת מצוות הפסח שהיה רגיל לשמור בכל שנה. עם זה, יש להבין שהוא חייב לשנות ממנהגו משום שהזמן הוא זמן של מצוקה ומסביב שורר רעב – והרב אינו מוכן לקבל מצב של חוסר שוויוניות כזה בתוך הקהילה.

חובותיו של מנהיג

בעקבות הדיון על רבי כלפון נברר בכיתה מהן החובות של המנהיג – לא ביחס להכרעות קהילתיות אלא ביחס להכרעות פרטיות שלו לגבי עצמו.

נכתוב על הלוח (או במצגת) את המשפטים האלה:

 • נשיא המדינה נכנס אחרון לאולם, וכולם קמים לכבודו.
 • עוזרי הרמטכ"ל מביאים לו בגדים מהמכבסה הצבאית.
 • ראש העיר מקבל רכב צמוד מהעירייה, ואילו עובדי העירייה נוסעים ברכבם הפרטי או בתחבורה הציבורית.
 • נשיא ארה"ב משלם מכספו עבור כל ארוחה בבית הלבן.

סביב ארבעת האמירות האלה נגבש קריטריונים לגבי ההתנהגות האישית של המנהיג: האם מותר לו או אסור לו לקבל יחס מיוחד? בזמן הדיון מומלץ לחשוב על הכיוונים האלה:

 1. יחס של כבוד למנהיג.
 2. ביטחון המנהיג.
 3. ניצול הזמן של המנהיג.
 4. שימוש בכספי הציבור לתועלת אישית.

 

סיכום

בקשו מהלומדים להביא דוגמה למעשה של מנהיג (יכול להיות גם מדריך, מורה, הורה או מבוגר אחר) שהם ראו בו מעשה חיובי והוא משמש להם דוגמה לחיקוי. נסו לבחון מדוע המעשה גרם למנהיג להפוך למודל לחיקוי ואילו רגשות המקרה עורר אצל התלמידים.

חזרו לסיפור ובררו את הרגשתם של כל הצדדים: הרב, הסוחר ואולי בני הקהילה כולם, ששמועה על החלטת הרב הגיעה לאוזניהם.