למה לא עכשיו?

בני ישראל לא קיבלו את התורה מיד עם צאתם ממצרים, אלא נאלצו להמתין זמן-מה. בשיעור זה נשאל מהו תפקידה של ההַמְתָּנָה? מתי המתנה היא דבר חיובי וחשוב שמכין אותנו לדבר הבא.

כיתות ה - טשיעור אחד

מטרת הפעילות

 1. לעסוק בחג השבועות במסגרת שיעור חינוך.
 2. לתת ביטוי לחג השבועות כחג מתן תורה.
 3. לחלץ – נמשל ממשל.
 4. לעסוק בקשר שבין הורים, מורים ותלמידים.

מהלך הפעילות

פתיח: המתנה היא דבר טוב או רע?

א. נשאל את התלמידים:

 • המתנה היא דבר טוב או רע?
 • מתי אתם מעדיפים להמתין?
 • מתי קשה לכם להמתין?
 • מה קורה לכם בזמן ההמתנה?

ב. נבקש מהתלמידים לחשוב על מצב בחייהם שבו המתינו ומנעו מהם דבר-מה לפרק זמן כלשהו.

ג. נשאל:

 • מי רוצה לשתף ומה נמנע ממנו/ה? באיזה פרק זמן?
 • מה הייתה ההרגשה בזמן ההמתנה?
 • האם כשקיבל/ה את הדבר הרגיש/ה מוכנ/ה יותר לקראתו?
 • האם הדבר זכור כחוויה חיובית / שלילית?

שלב 1: המשל על בן המלך החולה ועל עם ישראל שיהיה בריא

א. נחלק לתלמידים את הדף המצורף ובו המקור – קובץ וורד.

ב. נקרא עם התלמידים את המדרש מתוך 'שיר השירים רבה'.

ג. נבקש מהתלמידים להשלים את המשל ואת הנמשל:

המשל | הנמשל

המלך | הקדוש ברוך הוא

הבן | עם ישראל

הפדגוג | מלאכי השרת

בית הספר | התורה

המחלה | העבדות במצרים

זמן ההתחזקות של הבן | הזמן שבין יציאת מצרים (פסח) לבין מתן תורה (שבועות)

שלב 2: לָמה לחכות?

א. מדוע העבדות נמשלת למחלה?

ב. מדוע העדיף הקדוש ברוך הוא לחכות ולא לתת את התורה לעם ישראל מיד עם צאתו ממצרים?

ג. "לדברים טובים וחשובים שווה לחכות".

 • מה דעתכם על הקביעה הזו?
 • האם היא נכונה במקרה של קבלת התורה?

ד. האם יש קשר לדעתכם בין זמן ההמתנה לבין הדבר שממתינים לו?

ה. מה היה אמור לקרות לדעתכם לעם ישראל בזמן הזה שחלף מיום יציאתם ממצרים ועד שקיבלו את התורה?

סיכום: מתי המתנה זה דבר טוב?

נבקש מהתלמידים לחזור לסיפורים שהביאו מחייהם, שבהם ההמתנה הייתה דבר חיובי עבורם – כמעין תקופת הבראה שהביאה אותם לדבר שחיכו לו בשלים יותר.