מדבר שקר תרחק – חדשות כזב בעת מלחמה

כיצד נזהה מידע כוזב שמופץ ברשתות החברתיות? מהן הסכנות בהעברת מידע כזה בכלל ובעת מלחמה בפרט? וכיצד מעוגן הקשר בין שקר ובין פגיעה בחיי אדם במקורות יהודיים?

כיתות ז - י45 דקות

מטרת הפעילות

מטרת השיעור היא להעמיק את ההבנה של התלמידים למשמעות של העברת מידע כוזב (פייק ניוז) בכלל ובעת מלחמה בפרט ולחדד את רגישותם לאיתור מידע כוזב. 

 

 

מהלך הפעילות

הכנות מראש: 

שלב א: דוגמאות וסיעור מוחות 

 1. פתיח אופציונלי: הציגו את אחד הסרטונים שהובאו להלן בנספחים כגריין לדיון. לחילופין: פתחו בהאזנה לפרק "פייק ניוז" בהסכת "על רגל אחת".
 2. פתחו בשאלות על הצריכה של מידע דרך רשתות על ידי תלמידי הכיתה בתקופה האחרונה [למשל: אילו סוגי מידע הגיעו אליהם? מה הם למדו ממידע זה? כיצד השפיע עליהם המידע הזה? האם העבירו את המידע?]  
 3. אספו מהתלמידים דוגמאות של הודעות או סרטונים שהם ראו לאחרונה, אשר הם חשדו באמינותם – הסתפקו בתיאור מילולי של התוכן ואל תקרינו הודעות, תמונות או סרטונים, מתוך החשש שאלה יהיו גרפיים מדי או פוגעניים. מומלץ להכין מראש דוגמה משלכן. 
 4. דונו עם התלמידים: מה מחשיד בהודעות הללו? מה מנסה לעשות מי שהפיץ אותן 

שלב ב: לימוד טקסט 

 1. הקרינו את הפסוקים מספר שמות כג, ו-ט, ובתוכם פסוק ז, "מדבר שקר תרחק ונקי וצדיק אל תהרוג כי לא אצדיק רשע". קראו ראשית את הפסוק ועמדו על הבנתו המילולית. 
 2. בקשו מהתלמידים להעלות שאלות על הפסוק וכתבו את השאלות על הלוח [לחילופין: בקשו מהם לכתוב את השאלות במדיום שיתופי כגון מנטימטר. אם השיעור מתקיים מרחוק, בקשו מהם לכתוב בצ'אט]. דוגמאות לשאלות: מדוע נאמר להתרחק מהשקר ולא נאמר באופן פשוט "אל תשקרו"? כיצד מתרחקים משקר? מה הקשר בין שני חלקי הפסוק (התרחקות משקר ואיסור הריגת אדם נקי [=חף מפשע])? על איזה סוג רֶשע מדבר האל כשהוא אומר "כי לא אצדיק רשע"? 
 3. דונו עם התלמידים בקשר בין הפצת שקרים ופגיעה בחיים, כדימוי [פגיעה בכבוד האדם, נידוי חברתי, יצירת סטיגמה] וכממשות [מידע שיוצר הסתה שיכולה לגרום לאלימות, מידע שיכול להוביל לנקמה, מידע שיכול לסכן מישהו, כגון מידע על מיקומם של חיילים בזמן מלחמה]. 
 4. [למתקדמים: הציגו את פירושו של רבי יוסף בכור שור (צרפת, המאה ה-12) לפסוק מספר שמות:
  "מדבר שקר תרחק" רחק מעליך דוברי שקרים ורכילים… ואז נקי וצדיק אל תהרוג כי השקרנים גורמים להרג צדיקים ונקיים.
  אפשר להסביר כי רוב הפרשנים הבינו את הפסוק הזה כפנייה אל שופטים ואילו יוסף בכור שור מפרש שהפסוק פונה אל כל אדם ועוסק בסכנות המוחשיות לפרט בחברה שבה השקר אינו מורחק]. 

 שלב ג: דיון וסיכום  

 1. חזרו להודעות ולסרטונים משלב א ודונו עם התלמידים: מהן הסכנות שיכולות לעלות מהסרטונים הללו? 
 2. עמדו על הדגשים המיוחדים לגבי מידע כוזב בתקופת מלחמה: סרטונים המופצים על ידי האויב; הודעות וסרטונים שנועדו לסמן אנשים מתוך החברה כבוגדים. 
 3. סיכום 
 • עמדו על התפקיד של כל אחת ואחד בהחלטה שלא להעביר שקרים, הודעות שמקורן אינו ידוע או שמועות בלתי מבוססות, במיוחד בעת מלחמה. 
 • הסבירו את החשיבות שבהפעלת שיקול דעת כשקוראים הודעה או כשצופים בסרטון, לגבי מקורו ולגבי אמינות הדברים המתוארים בו. 
 • עודדו את התלמידים לדווח על סרטונים והודעות שהם קבלו שיש בהן הסתה או שקרים גסים (בטיקטוק, באינסטגרם, וואטסאפ, אתר פייק ריפורטר, מסמך כללי של משרד החינוך בעניין).    

לקריאה נוספת