מקורות מקראיים בנושאי שמיטה

בשיעור זה נלמד על מטרותיה של שנת השמיטה לאור הפסוקים במקרא המצווים על קיום השמיטה.

כיתה ח2 שיעורים

מטרת הפעילות

  1. התלמיד ידע מהי שמיטה.
  2. התלמיד יכיר את המקורות המקראיים על שמת השמיטה ויראה כיצד כל מקור מאיר צד שונה של השמיטה.

מהלך הפעילות

פתיח: בירור המונח "שמיטה"

א. נחלק לתלמידים את דף הפתיחה "משמעות השורש שמ"ט" ובו רשימה של משפטים שבהם מופיע השורש 'שמ"ט' בהקשרים שונים – גרסת וורד.

ב. נבקש מהתלמידים לחלץ את המשמעות של השורש ולנסות לחבר הגדרה.

ג. נבקש מהתלמידים לשתף את הכיתה בהגדרותיהם.

ד. נביא בפני התלמידים את ההגדרה המילונית של המילה "שמט" (מתוך "מילון רב מילים"):

שמט – הֵפיל, גרם למשהו לצנוח ארצה; ריפה את אחיזתו במשהו כך שהדבר נשמט מידיו.

נשאל את התלמידים:

  • מהו הדבר שהכי קשה לכם 'לשמוט'? הסבירו מדוע.

ה. נביא בפני התלמידים את ההגדרה המילונית של המילה "שמיטה" (מתוך "מילון רב מילים"):

שמיטה – הפסקת עיבוד הקרקע וביטול החובות מדי שנה שביעית.

נשאל את התלמידים:

  • חשבו: מה הקשר בין שמט לשמיטה?

שלב 1: מקורות מקראיים בנושא שמיטה

נחלק לתלמידים את דף העבודה "מצוות שמיטה במקרא" – גרסת וורד | גרסה מקוונת.

הדף עוסק בשני ציוויים לשמיטה המופיעים במקרא; התלמידים ילמדו כל ציווי בנפרד וישוו בין שני הציוויים.

ב. נשאל את התלמידים:

  • לאחר שסיימתם את דף העבודה, איזה מבין שני הציוויים קרוב יותר ללבכם ומדוע?

שלב 2: שמיטה על פי קובי אוז

נחלק לתלמידים את מילות השיר "זלמן זה לא אתה" שכתב והלחין קובי אוז – גרסת וורד.

נשמיע את השיר בכיתה:

ב. נשאל את התלמידים:

  • לאיזה ציווי שירו של אוז מתאים יותר, לציווי בספר שמות או לזה שבספר ויקרא?

סיכום: בין שמט לשמיטה

נשאל את התלמידים:

  • לאור מה שלמדנו בשיעור, הגדירו את הקשר בין שמט לשמיטה.
  • חשבו על דבר כלשהו שאתם יכולים לשמוט אחת לזמן מה.