סוגיה על הדלקת נר חנוכה

לימוד סוגיה דרך הדלקת הנרות בחנוכה - כמה נרות בכל יום. המערך משלב לימוד עצמי מונחה של התלמידים בדיון משותף על הסוגיה והמבנה שלה.

כיתות י - יבשיעור אחד

מטרת הפעילות

 • לימוד סוגיות גמרא פשוטות
 • הבנת מבנה סוגיה והריבוד שבה
 • הבנת דרך ההדלקה של הנרות בחנוכה – ממעט להרבה

מיומנויות המאה ה-21

חשיבה ביקורתית

קישורים להרחבת הידע והעניין

מאמר על תקופת החשמונאים

מהלך הפעילות

פתיח / שאלת דריכה

מדוע מדליקים ביום הראשון נר אחד ואחר כך מוסיפים, ולא להפך?
אפשר לפתוח את הדיון במילוי שתי חנוכיות – אחת על פי שיטת בית שמאי והאחרת על פי שיטת בית הלל.

שלבי הפעילות

 1. נדון בכיתה בקצרה בשאלת הדריכה – מדוע הדלקת הנרות בחנוכה מתחילה דווקא בנר אחד ומסתיימת בשמונה? למה לא כל הימים שמונה? למה לא הפוך?
 2. נשלח לכל תלמיד לדוא"ל שני קבצים – דף נקי וקובץ דף העבודה להורדה. את החלק הזה עדיף לבצע כשיש לכל תלמיד או לכל זוג מחשב (כיתת מחשבים או עגלת מחשבים).
 3. נבקש מהתלמידים למלא את דף העבודה (כ-25 דקות).
 4. נציג על הלוח את הדף הנקי ונתחיל לעבד אותו לפי הצעות התלמידים.
 5. נדון בשתי שאלות:
  א. השיטה העולה (ימי הולדת) / השיטה היורדת (זמן במשחק כדורסל).
  ב. ההבדל בין שיטות הנימוק – חנוכה (ימים נכנסים או יוצאים) מקורות אחרים (סוכה או מעלין בקודש).
 6. נסכם את הדברים העולים מהסוגיות, גם לגבי הבנת סוגיה וגם לגבי התכנים.

חומרי למידה

דף עבודה להורדה

 1. הפרידו בין הברייתא ובין הסוגיה שאחריה. חישבו – איך אנו יודעים זאת? (רמז: ברייתא – ומר תנאי, הסוגיה – אמוראי או סתם התלמוד).
 2. לימוד הברייתא – סמנו את המונח הפותח את הברייתא בצבע אדום.
 3. חלקו את הברייתא לשורות על פי תוכן הברייתא.
 4. סמנו את התנאים המוזכרים בברייתא בכחול.
 5. כמה אפשרויות מציעה הברייתא להדלקת נרות חנוכה?
 6. חישבו במה נחלקים בית שמאי ובית הלל – אשר להדלקה של כל הבית, או להדלקה של כל אחד ואחד?
 7. אילו עקרונות אפשר להציע כדי להסביר את ההבדל בין האפשרויות שהצגתם בתשובה 5?
 8. סמנו את שמות האמוראים בסוגיה בצבע כתום (יש חמישה).
 9. חלקו את הסוגיה על פי תוכנה.
 10. מהיכן הביא עולא את המסורת שלו? האם אתם מכירים את המונח המתאר את הפעולה הזו? (ראו כאן)
 11. ימים נכנסים / ימים יוצאים – חישבו איזה ספירות (בית ספר, ספורט, אתרי אינטרנט וכו') אתם מכירים. אילו עולות בספירה ואילו יורדות? מה ההבדל ביניהן?
 12. על פי האמורא הראשון, מה הטעם של בית שמאי ומה של בית הלל?

ניתוח הסוגיה

פרי החג – בחג הסוכות היו מקריבים בבית המקדש קורבנות. ביום הראשון שלושה-עשר פרים, ואחר כך המספר היה יורד עד לשבעה פרים (ראו במדבר כט 34-12).

 1. מה הטעם של בית שמאי ושל בית הלל על פי האמורא השני? מה הקשר בין חג סוכות לחג חנוכה? (ראו כאן)
 2. מה מתאר רבה בר בר חנה בשמו של ר' יוחנן?
 3. צבעו בירוק את שני הטעמים של בית שמאי ובסגול את שני הטעמים של בית הלל (בכל המקומות שהם מופיעים בהם).

מבנה הסוגיה

 1. ציירו את מבנה הסוגיה. עליכם לשבץ את היחידות: ברייתא, הסבר ראשון, הסבר שני, תמיכה בהסבר שני.
 2. רשמו את האמוראים המשתתפים בסוגיה ורשמו האם מקורם בבבל או בארץ ישראל ואיזה דור חיו (היעזרו כאן).
 3. מה ניתן ללמוד מהזיהוי הגיאוגרפי ומהזיהוי של הדורות על בניית הסוגיה?

דף נקי
דף מעובד – למורה ולא לתלמידים

שאלות מרכזיות לדיון

 1. מה טיב המחלוקת בין בית שמאי ובית הלל – ספירה עולה או יורדת – האם הסוף חשוב או המהלך כולו?
 2. הסוגיה משלבת בין אמוראים מארץ ישראל לאמוראים מבבל, בסוגיה בתלמוד הבבלי.

סיכום

סוגיה קצרה זו יכולה לתת לתלמידים ביטחון בלימוד סוגיה תוך הבנת חלק מהתהליכים שיש לבצע בעת לימוד סוגיה – זיהוי החלקים שבסוגיה, אבחנה מי הם החכמים (דור וארץ), הבחנה שהסוגיה ברובה הגדול בעברית.

פעילות המשך

לימוד ההלכה של הרמב"ם ופירוש רש"י לסוגיה, והמחלוקת ביניהם בהבנת הדירוג בתוך הברייתא.