פעילות בכיתה – משפט קסטנר

שחזור משפטו של ישראל קסטנר והתמודדות עם הדילמה והערכים שעלו במשפט

כיתות י - יב2 שיעורים

מטרת הפעילות

 • הלומדים יכירו את סיפור ישראל קסטנר ואת המורכבות של מעשיו
 • הלומדים יבררו את הערכים העומדים מאחורי הדילמה מולה התמודד
 • הלומדים ילמדו להציג צד אחד ולשמוע צד אחר.

מהלך הפעילות

קראו בכיתה בעמודים 60-61 על פרשת קסטנר והמחלוקת לגבי מעשיו. ניתן לצפות בראיון עם בתו – סוזי קסטנר.

מהן הדילמות שעולות מהמצב – וכיצד הן קשורות לעקרונות שלמדנו?

שאלות העולות מתוך פרשת קסנטר:

 • מי יינצל ויעלה על הרכבת? אחת הטענות נגד קסטנר היתה שלא פעל לפי קריטריונים אובייקטיבים טהורים והעלה על הרכבת בני משפחה, אנשים מפורסמים ועשירים ובכך הפר את עקרון השוויון בחיי אדם. מצד שני היה צריך את כספי העשירים כדי לשלם לנאצים.
 • "מכר נשמתו לשטן" בכך שניהל משא ומתן עם הנאצים. מצד אחד הוא אכן דיבר עם הנאצים ואף נתן להם כסף בתמורה לרכבת אך מצד שני על ידי כך הציל כמעט 2,000 יהודים.
 • זה מזכיר את השאלה העולה ב"מים לשניים" – האם עדיף לעשות מעשה אגואיסטי ושלפחות אדם אחד יחיה או עדיף שהגורל של כולם יהיה אחיד, וכולם ימותו.
 • האם היה מוסרי להסתיר מיהודי הונגריה את גורלם, ואז היו יכולים אולי לברוח מבעוד מועד? מצד שני – זה היה תנאי להסכם עם הנאצים. יש כאן שאלה של נאמנות מול משהו מעשי של הצלת חיי אדם.
 • מזכיר את הדילמה של רבא – האם מותר לי לסייע בהריגת אחרים כדי להציל את מקורביי?

פעילות

חלקו את הכיתה לארבע קבוצות, כל קבוצה המייצגת צד במשפט.

כל קבוצה תקבל דף הנחיות וזמן להכין את משימתם.

ערכו משפט בכיתה ובו נציג מכל קבוצה מפרט את טעוניו.

קבוצה 1 – הגנה: "הציל נפשות מהשטן"

אתם הסנגורים אשר מייצגים את קסטנר במשפט עליכם למצוא טענות לזכותו של קסטנר

העובדות:

 • קסטנר היה עו"ד, עיתונאי ופעיל ציוני.
 • עם כיבוש הנאצים את הונגריה ב 1940 היה חבר ב"ועדת ההצלה" של הסוכנות היהודית.
 • תחת הכיבוש הנאצי ניהל קסטנר משא-ומתן עם הנאצים שתמורת כסף, משאיות וסחורות ישוחררו יהודים מהונגריה.
 • כתוצאה מכך יצאה "רכבת קסטנר" מהונגריה לשוויץ ובה 1694 יהודים שחייהם ניצלו.
 • היהודים על הרכבת נבחרו על ידי קסטנר. בין הניצולים ברכבת היו אנשים עשירים, מפורסמים וציונים מבני משפחתו וקהילתו.

המשימה שלכם:

 • העלו על הכתב כ- 3 טיעונים המצדיקים את מעשי קסטנר.
 • בססו את טיעוניכם על לפחות אחת מהדילמות או הערכים אשר נלמדו בכתה.
 • בחרו נציג/ה אשר ישחק את הסנגור ויציג את הטיעונים שהעליתם בפני הכיתה (יש לציין את הטיעונים שכתבתם, אבל רצוי לדבר בע"פ ולא להקריא מהנייר) . (כ- 5 דקות)

קבוצה 2 – תביעה: "מכר את נשמתו לשטן"

אתם התובעים במשפט קסטנר. עליכם להוכיח שקסטנר עשה מעשה נפשע.

העובדות:

 • קסטנר היה עו"ד, עיתונאי ופעיל ציוני.
 • עם כיבוש הנאצים את הונגריה ב 1940 היה חבר ב"ועדת ההצלה" של הסוכנות היהודית.
 • תחת הכיבוש הנאצי ניהל קסטנר משא-ומתן עם הנאצים שתמורת כסף, משאיות וסחורות ישוחררו יהודים מהונגריה.
 • כתוצאה מכך יצאה "רכבת קסטנר" מהונגריה לשוויץ ובה 1694 יהודים שחייהם ניצלו.
 • היהודים על הרכבת נבחרו על ידי קסטנר. בין הניצולים ברכבת היו אנשים עשירים, מפורסמים וציונים מבני משפחתו וקהילתו.

המשימה שלכם:

 • העלו על הכתב כ- 3 טיעונים כנגד מעשי קסטנר.
 • בססו את טיעוניכם על לפחות אחת מהדילמות או הערכים אשר נלמדו בכתה.
 • בחרו נציג/ה אשר ישחק את העו"ד מטעם התביעה ויציג את הטיעונים שהעליתם בפני הכיתה (יש לציין את הטיעונים שכתבתם, אבל רצוי לדבר בע"פ ולא להקריא מהנייר) . (כ- 5 דקות)

קבוצה 3 – עדותו של ניצול השואה אריה כהן / שרה כהן – עד מטעם התביעה

אתם הקבוצה אשר מייצגת את עד התביעה על מנת להוכיח את אשמתו של קסטנר.

העובדות:

 • קסטנר היה עו"ד, עיתונאי ופעיל ציוני.
 • עם כיבוש הנאצים את הונגריה ב 1940 היה חבר ב"ועדת ההצלה" של הסוכנות היהודית.
 • תחת הכיבוש הנאצי ניהל קסטנר משא-ומתן עם הנאצים שתמורת כסף, משאיות וסחורות ישוחררו יהודים מהונגריה.
 • כתוצאה מכך יצאה "רכבת קסטנר" מהונגריה לשוויץ ובה 1694 יהודים שחייהם ניצלו.
 • היהודים על הרכבת נבחרו על ידי קסטנר. בין הניצולים ברכבת היו אנשים עשירים, מפורסמים וציונים מבני משפחתו וקהילתו.

המשימה שלכם:

 • אריה כהן / שרה כהן הינו ניצול שואה הונגרי, אשר לא הועלה על "רכבת קסטנר". עיסוקו: סנדלר פשוט, אשר לא הכיר את קסטנר. למרות הייסורים רבים, הוא הצליח לשרוד את מחנות ההשמדה, אך כל בני משפחתו: אשתו, הוריו וילדיו האהובים, נרצחו על ידי הנאצים. אריה היה ברציף באותו היום שהרכבת לשוויץ יצאה. כשאר יהודי הונגריה, לא ידע על ההשמדה הקרבה, ועלה על "רכבות המוות" ביחד עם בני משפחתו ללא התנגדות.
 • חישבו על טיעון מרכזי אחד שאריה כהן / שרה כהן היה מעלה כעד תביעה כנגד קסטנר.
 • בחרו נציג אשר ישחק את אריה / שרה ויספר את הסיפור בגוף ראשון.

קבוצה 4 – עד ההגנה: יעקב לוי / חנה לוי

 • אתם הקבוצה המייצגת את העד מטעם הסנגוריה כדי להוכיח את חפותו של קסטנר ולתת צידוק למעשיו.

העובדות:

 • קסטנר היה עו"ד, עיתונאי ופעיל ציוני.
 • עם כיבוש הנאצים את הונגריה ב 1940 היה חבר ב"ועדת ההצלה" של הסוכנות היהודית.
 • תחת הכיבוש הנאצי ניהל קסטנר משא-ומתן עם הנאצים שתמורת כסף, משאיות וסחורות ישוחררו יהודים מהונגריה.
 • כתוצאה מכך יצאה "רכבת קסטנר" מהונגריה לשוויץ ובה 1694 יהודים שחייהם ניצלו.
 • היהודים על הרכבת נבחרו על ידי קסטנר. בין הניצולים ברכבת היו אנשים עשירים, מפורסמים וציונים מבני משפחתו וקהילתו.

המשימה שלכם:

 • יעקב לוי (חנה לוי) הינו ניצול שואה, אשר עלה, ביחד עם בני משפחתו, על "הרכבת של קסטנר" לשוויץ וכך ניצלו הוא ובני משפחתו הקרובים.
 • עיסוקו לפני המלחמה: יעקב היה בנקאי עשיר ומכובד בקהילה היהודית, אשר היה מיודד עם קסטנר והכירו. הוא הצליח להעביר כספים רבים מהונגריה לשוויץ ומשם לישראל. בישראל ייסד מפעל בכספים אלו והעסיק פועלים רבים.
 • חישבו על טיעון מרכזי אחד שיעקב (חנה) לוי היה מעלה כעד ההגנה כנגד קסטנר.
 • בחרו נציג אשר ישחק את יעקב לוי, יספר את סיפורו ויענה על שאלה של ההגנה לפני הכיתה.