רבי יהודה הלוי, חייו וכתביו

מערך פעילות במסגרתו יכירו התלמידים את חייו וכתביו של רבי יהודה הלוי, תוך שימת דגש על כתיבתו על ארץ ישראל.

כיתה ה3 שיעורים ומעלה

מטרת הפעילות

התלמידים ילמדו על חייו וכתביו של רבי יהודה הלוי.

משך המערך: שניים עד שלושה שיעורים.

מהלך הפעילות

פתיח

רבי יהודה הלוי

רבי יהודה הלוי היה משורר הוגה שחי בספרד לפני כ-900 שנים. שירתו התאפיינה בהבעת רצון עז להגיע לארץ ישראל ולירושלים.

מהלך הפעילות

שיעור 1

א. פותחים את השיעור בהסבר קצר על רבי יהודה הלוי.

ב. מחלקים את הכיתה לחמש קבוצות.

בכל קבוצה יחקרו, את הנושא שיקבלו ויכינו 7-10 דקות הסבר על הנושא להצגה בפני המליאה:

נושאים:

  • ספרד ויהודים בספרד – כיצד חיו היהודים בספרד לפני תקופת גירוש ספרד? הערך "תור הזהב" באנציקלופדיה המקוונת של ynet.
  • ימי הביניים – מה אפיין את החיים בספרד בימי הביניים?
  • פיוטים ושירים של רבי יהודה הלוי – מהו פיוט, מה מאפיין את הפיוטים של ר' יהודה הלוי, אלו נושאים חוזרים על עצמם?
  • תולדות חייו של רבי יהודה הלוי – היכן נולד וחי יהודה הלוי? מדוע יצא למסע? לאן הגיע? מה עלה בגורלו? רבי יהודה הלוי 
  • היחס לישראל וירושלים בקרב יהודי ספרד – מדוע לדעתכם רבי יהודה הלוי הרבה לכתוב על ישראל? מדוע לדעתכם

שיעור 2

א. כל קבוצה מציגה את אשר למדה בנושא כ-7 דקות.

ב. משימת בית – קריאת אחד משריו של רבי יהודה הלוי.

שיעור 3

א. צפיה בסרטון בנושא רבי יהודה הלוי המצוי באתר "תולדוט".
ב. משימה: התלמידים יכתבו מכתב לר' יהודה הלוי המספר על החיים היום בארץ ישראל.

חומרי למידה