שיח אחרי מלחמה

שיעור חינוך עבור מצב של מלחמה או אחריה

במציאות הישראלית אנו חווים תקופות של מתח. שיעור זה מזמין את התלמידים לשתף את חבריהם לכיתה בתחושות ובחוויות שמעוררים בהם האירועים הקשים, לפקוח את עיניהם לאופן שבו חבריהם ושאר חברי הקהילה חווים את האירועים, ולארגן את התלמידים לפעול יחד למען הקהילה, בתקופה בה היא זקוקה לחיזוקים רבים.

כיתות י - יבשיעור אחד

מטרת הפעילות

דיון בתחושות בעקבות מתיחות בטחונית או מצב של מלחמה.

*מערך שיעור זה נכתב בעקבות מבצע צוק איתן, אולם ניתן להתאימו למציאות האקטואלית.

מהלך הפעילות

פתיחה

בפתח השיעור נזמין את התלמידים לשתף את חבריהם לכיתה בחוויות שחוו במהלך מבצע "צוק איתן". רבים מהתלמידים נאלצו לתפוס מחסה במרחב מוגן בזמן אזעקת "צבע אדום", וייתכן שיש כאלה שמכירים בני משפחה או חברים שהשתתפו בלחימה בעזה או גויסו לשירות מילואים בצו 8. בדקות הראשונות של השיעור כדאי להזמין את התלמידים לספר על הקיץ שחלף, באמצעות התייחסות לנקודות הבאות:

  • ספרו לחברי הקבוצה על רגע מסוים שאתם זוכרים מתקופת מבצע "צוק איתן".
  • ספרו על תובנה חיובית מתקופת המבצע.
  • האם עמדתכם הפוליטית השתנתה בתקופת המבצע? הסבירו.
צילום: נחמיה גרשוני, חשבון הפליקר של צה"ל

הצו העליון של היהדות

דוד בן גוריון, מהאבות המייסדים של מדינת ישראל וראש הממשלה הראשון, האמין שההצדקה לקיומה של מדינת ישראל היא הירושה הרוחנית של העם היהודי. לפי בן גוריון, האתגר האמיתי שעמו צריכה להתמודד החברה הישראלית אינה נמצאת בתחום הביטחוני או הכלכלי, אלא דווקא בתחום הרוחני והמוסרי. לדעתו התחום הזה הוא הירושה הלאומית של עם ישראל, והירושה הזאת מלכדת את עם ישראל ומצדיקה את השאיפה של התנועה הציונית לכונן בית לאומי לעם היהודי בארץ ישראל. בן גוריון סבר שבהיעדר המחויבות הרוחנית המיוחדת של עם ישראל לירושת הדורות המוסרית, גם למדינת ישראל תפסיק להיות זכות קיום. נזמין את התלמידים לקרוא את דבריו של בן גוריון ולדון בהם בהקשר של מבצע "צוק איתן". להדפסת דף מקורות לחלוקה לתלמידים לחצו כאן.

מדינת ישראל לא תיבחן בכוחה ובמִשקה בלבד – אלא ברוחה. ירשנו ירושה גדולה – והיא מחייבת. מרדנו בכל המשטרים, הדתות, החוקים והמשפטים שתקיפי עולם ניסו להטיל עלינו. שמרנו על ייחודנו ויעודנו, הלאומי והמוסרי. ובאלה תיבחן מדינת ישראל.
היא תיבחן בדמות המוסרית שתשווה לאזרחיה, בערכים האנושיים שיקבעו את יחסיה הפנימיים והחיצוניים, בנאמנותה הלכה למעשה לצו העליון של היהדות: "ואהבת לרעך כמוך". בשלוש מילים אלו נתגבשה התורה האנושית הנצחית של היהדות, וכל ספרות המוסר שבעולם לא יכלה לומר יותר מאשר נאמר בשלוש מילים אלו.
(דוד בן גוריון, מהפכת הרוח, בתוך: חזון ודרך: כרך א, תל אביב, תשי"א, עמודים 34-33)

  • הסבירו מהי הירושה שעליה מדבר דוד בן גוריון.
  • האם לדעתכם ירושה זו נוכחת במציאות הישראלית?
  • האם לדעתכם ערכים מוסריים תקפים גם בזמן מלחמה?
  • אילו סוגיות מוסריות עלו במהלך מבצע "צוק איתן"? האם לדעתכם האישית מדינת ישראל פעלה נכון במקרים אלו?

סיכום

באופן פרדוקסלי מבצע "צוק איתן" גרם בעת ובעונה אחת גם לחיזוק החברה הישראלית ולתחושה של חוסן לאומי, וגם לערעור תחושת הביטחון של רבים מאזרחי המדינה. לסיכום השיעור נבקש מהתלמידים לחשוב על כל מי שביטחונו עשוי היה להתערער בתקופת המבצע, ונרשום את כולם ברשימה על הלוח. לאחר מכן נזמין את התלמידים לנסות ולחשוב על דרכים לחיזוק מי שביטחונו התערער. אם התלמידים מתגייסים לטובת העניין, אפשר גם ליזום מהלך כיתתי לפעילות קהילתית-ערכית שמטרתה לחזק את מי שחוסנו התערער במהלך ימי הלחימה.