שיעור רביעי: ערכים יהודיים

בשיעור זה עוברים התלמידים מדיון על ערכים אישיים לדיון על ערכים יהודיים. התלמידים ינסו לזהות מה הם הערכים היהודיים העולים מתוך תמונותיו של ציון עוזרי ויתחילו בהכנת רשימה של ערכים יהודיים מרכזיים.

כיתות ו - חשיעור אחד

מטרת הפעילות

 • התלמידים ינסו לזהות מה הם הערכים היהודיים העולים מתוך תמונותיו של ציון עוזרי.
 • התלמידים יתחילו בהכנת רשימה של ערכים יהודיים מרכזיים.

חומרים

 • 12-10 תצלומים של ציון עוזרי
 • נעצים או סרט דביק (לתליית התצלומים)
 • כמה חבילות של פתקים דביקים
 • מילון אחד או יותר
 • לוח או גיליונות נייר גדולים
 • דף העבודה " על רגל אחת"

הכנות

 • בחרו 12-10 תצלומים של ציון עוזרי שלדעתכם עשירים במיוחד בדימויים ויזואליים העוסקים בערכים יהודיים.
 • הדביקו או תלו את התמונות בעזרת נעצים על קירות הכיתה לפני שהתלמידים מגיעים. לחילופין, הקרינו את הצילומים בזה אחר זה בכיתה.
 • הכינו גם את רשימת "הערכים האישיים" שהכנתם בשיעור הקודם.

מהלך הפעילות

1. הקדמה (5 דקות)

א. עברו על רשימת "הערכים האישיים" שהכנתם בשיעור הקודם.

ב. נהלו דיון:

 • זוהי רשימה של כמה דברים שאנו, כפרטים, רואים בהם ערך. האם יש רעיונות, אמונות, או מעשים שכולנו רואים בהם ערך? תנו דוגמאות.
 • מה זה בדיוק "ערך"?

2. הקדמה לערכים יהודיים (15 דקות)

א. בקשו מהתלמידים לחפש את המילה ערך במילון אחד או יותר. הציגו את ההגדרות ונהלו דיון:

 • כיצד התפיסה של ערכים קשורה למילים ערך או להעריך?
 • האם ערכים שונים מכללים? מנהגים? אידאלים? באיזה אופן?
 • מאין מגיעים ערכים?
 • מה הופך ערכים לערכים יהודיים?
 • האם יש הבדל בין "ערכים יהודיים" ל"ערכים ישראליים"? תנו דוגמאות.
 • תנו דוגמאות לערכים יהודיים.

ישנן הגדרות שונות למושג "ערך". אחת הדרכים שבאמצעותן אפשר להגדיר מהם "ערכים" היא על ידי הגדרת התפקיד שלהם. וכך כותב פרופ' צבי לם, איש חינוך ישראלי:

תפקידם העיקרי של ערכים הוא להנחות אותנו במצבים של קונפליקט בין שתי התנהגויות אפשריות [ואולי לא רק שתיים], שמושכות את לבנו, אך לא ניתן לנו לממשן בעת ובעונה אחת; כאלה הם מצבים שבהם אנו חייבים להכריע בין התנהגות מסוג אחד לבין התנהגות מסוג אחר.

כולנו מונחים על ידי ערכים אישיים, ואלה מבוססים בדרך כלל על הערכים של התרבות בתוכה אנו חיים (אם כי ישנם אנשים שבוחרים לעתים במערכת ערכים שונה ולעיתים אף מנוגדת לזו שאליה נחשפו – לדוגמה, אדם שגדל בסביבה חילונית ובוחר באורח חיים דתי וההפך). ערכים יהודיים הם דוגמה לערכים תרבותיים, המגולמים בכתבי הקודש של היהדות – התנ"ך, המשנה והתלמוד, וכתבים יהודיים אחרים – ומשתקפים במבנים של החיים, המנהגים והמסורת היהודיות. בשום מקור במסורת היהודית אין רשימה מוגדרת של ערכי היהדות, כמו כן, יש להבדיל בין ערכים שהם דתיים כמו כשרות, לבין ערכים כלליים – הומאניים שמקורם דתי כמו ואהבת לרעך כמוך. אידאלים מסוימים נחשבים על ידי רבים כערכים יהודיים, אלה כוללים דרך ארץ כלפי הזולת, והדרת פני זקן, חינוך ולימוד וכו'. לרבים מערכי הליבה היהודיים הללו שותפים, כמובן, דתות ותרבויות אחרות. ישנם גם ערכים יהודיים שמקבלים פרשנות שונה, ולעיתים אף סותרת, בקבוצות יהודיות שונות. לדוגמא: הערך של "תיקון עולם" – יש הרואים בו קריאה לתיקון החברה האנושית כולה ויש הסבורים כי על עם ישראל לתקן קודם את עצמו, ומתוך כך יתוקן העולם כולו. גם ערך הלימוד,שהוא ערך מרכזי ביהדות, נתפס באופן שונה על ידי קבוצות שונות: יש קבוצות הרואות בהשכלה כללית ערך, ויש קבוצות הדוגלות בלימוד תורה בלבד ושוללות לימוד של מקצועות "חול".

ב. התחילו לכתוב רשימה של ערכים יהודיים על הלוח.

3. זיהוי ערכים יהודיים (20 דקות)

א. הסבו את תשומת לבם של התלמידים לתמונות של עוזרי התלויות על הקירות.

ב. חלקו לתלמידים פתקיות דביקות.

ג. בקשו מהתלמידים להסתובב בחדר, ולעיין בתמונות לבד או בזוגות:

 • עבור כל תמונה, על התלמידים לרשום על גבי פתקיות דביקות איזה ערך יהודי או ערכים יהודיים מיוצגים בתמונה, ולהדביק אותם על (או ליד) התמונה.
 • על התלמידים לקרוא גם מה שכתבו חבריהם.

4. סיכום (10 דקות)

א. שובו לרשימת הערכים היהודיים שהתחלתם קודם בשיעור. שאלו את התלמידים:

 • על פי מה שראיתם, אילו ערכים יהודיים נוספים הייתם מוסיפים לרשימה הראשונית שלנו?

ב. הוסיפו עוד פריטים לרשימת הערכים היהודיים לפי הצורך.

5. שיעורי בית

בקשו מהתלמידים להשלים את דף העבודה "על רגל אחת" – להורדה , גרסה מקוונת

סדרת מערכי שיעור "העדשה היהודית":

שיעור ראשון: התבוננות בצילום
שיעור שני: מה עושה תמונה לתמונה טובה?
שיעור שלישי: ערכים
שיעור רביעי: ערכים יהודיים
שיעור חמישי: בחינת הערכים היהודיים לעומק
שיעור שישי: תיעוד הקהילה שלכם
שיעור שביעי: חיבור בין תמונה לטקסט