שיעור שלישי: ערכים

בשיעור זה, התלמידים בוחנים את ערכיהם האישיים ויוצרים קולאז' שמשקף ערכים אלה.

כיתות ו - חשיעור אחד

מטרת הפעילות

התלמידים יבחנו את ערכיהם האישיים ויצרו קולאז' שמשקף ערכים אלה.

חומרים

 • עיתונים ומגזינים לגזירה ויצירת קולאז'
 • נייר, מספריים ודבק לקולאז'
 • לוח או גיליונות נייר גדולים

הכנות

לפני השיעור, הכינו עיתונים, מגזינים, מספריים ודבק כדי שיהיה קל לחלקם לתלמידים כאשר יגיע הזמן לקולאז'.

מהלך הפעילות

1. הקדמה (10 דקות):

א. אמרו לתלמידים שאתם עומדים לקרוא כמה משפטים בקול:

* כאשר תלמיד שומע משפט שנכון לגביו, עליו לעמוד.
* אם המשפטים אינם חלים עליו, התלמיד צריך לשבת

ב. קראו כמה מהמשפטים הבאים:

 • מוסיקה חשובה לי.
 • המשפחה שלי חשובה לי.
 • שוויון בין בני אדם חשוב לי.
 • רווחתם של בעלי חיים חשובה לי.
 • חירות חשובה לי.
 • אורח חיים בריא חשוב לי.
 • להיות ישראלי חשוב לי.
 • החברים שלי חשובים לי.
 • להיות יהודי חשוב לי.
 • להרוויח הרבה כסף חשוב לי.
 • חינוך חשוב לי.
 • ליהנות מהרגע חשוב לי.
 • משפטים נוספים שרלוונטיים לתלמידים שלכם

ג. לאחר שקראתם כל משפט, תנו לתלמידים זמן לעמוד או לשבת, ולהסתכל סביב מי עוד מחבריהם עומד או יושב.

ד. נהלו דיון:

 • מה נוכל ללמוד על עצמנו ועל אחרים מהתרגיל הזה?

2. צרו קולאז' (30 דקות):

חלקו עיתונים, מגזינים, נייר, מספריים ודבק, ובקשו מהתלמידים ליצור קולאז' שמשיב על השאלה, "מה חשוב לי?".

הזכירו לתלמידים שכשאנו עוסקים בערכים הדברים שחשובים לנו כוללים אנשים, רעיונות, עמדות, התנהגויות וחפצים מוחשיים.

עודדו אותם לחשיבה רחבה על הדברים שיוצגו בקולאז' ובאיזה אופן יוצגו. השימוש שלהם בתמונות מהמגזינים לא צריך להיצמד למסר באופן מילולי.

3. שיתוף (10 דקות):

א. בקשו מכמה תלמידים להציג את עבודותיהם בפני הכיתה.

ב. רשמו על הלוח או על גיליון נייר גדול כמה מהפריטים שעלו כדברים שחשובים לתלמידים. רשמו אותם תחת "ערכים אישיים" ושמרו את הרשימה לשיעורים הבאים.

תנו לתלמידים הערות גם על הדרך שבה ניגשו למשימה במישור הוויזואלי. ציינו, לדוגמה, אם התלמידים השתמשו בכל הדף, שילבו צבע בקומפוזיציה, כיצד ארגנו את העבודה במרחב וכו'.

4. נהלו דיון:

 • מדוע לכל אחד מאתנו חשובים דברים אחרים?
 • מאין מגיעים הערכים הללו?

5. שיעורי בית:

בקשו מכל תלמיד/ה לכתוב פסקה אחת שמתארת את הדברים החשובים ביותר לו/לה.

סדרת מערכי שיעור "העדשה היהודית":

שיעור ראשון: התבוננות בצילום
שיעור שני: מה עושה תמונה לתמונה טובה?
שיעור שלישי: ערכים
שיעור רביעי: ערכים יהודיים
שיעור חמישי: בחינת הערכים היהודיים לעומק
שיעור שישי: תיעוד הקהילה שלכם
שיעור שביעי: חיבור בין תמונה לטקסט