שיעור שני: מה עושה תמונה לתמונה טובה?

בשיעור זה, התלמידים יבחנו את מרכיביו של התצלום כדי לבדוק מה הם הדברים שעושים תמונה לתמונה טובה.

כיתות ו - חשיעור אחד

מטרת הפעילות

 • התלמידים יבחנו את מרכיביו של התצלום כדי לבדוק מה הם הדברים שעושים תמונה לתמונה טובה.

חומרים

 • תצלומים של התלמידים
 • דף העבודה "מה עושה תמונה לתמונה טובה?"
 • תבנית בצורת האות L לחיתוך תמונות
 • לוח או גיליונות נייר גדולים

הכנות

 • לפני השיעור, הכינו מספר עותקים מצולמים של התבנית בצורת L לחיתוך תמונות על גבי קרטון, וחתכו אותן. תזדקקו לסט אחד לכל 4-3 תלמידים.
 • כמו כן, עבור 4-3 תלמידים תזדקקו לעותק אחד של דף העבודה "מה עושה תמונה לתמונה טובה?".

לצורך שיעור זה, על כל תלמיד להביא תצלום אחד או יותר שנראה לו מעניין ויזואלית. התלמידים יביאו תמונות שהם צילמו בעצמם, או תמונות שצילם מישהו אחר.

מהלך הפעילות

1. הקדמה (5 דקות):

א. נשאל את התלמידים:

 • מה לדעתכם עושה תמונה לתמונה טובה?

ב. רשמו את תשובות התלמידים על הלוח.

2. עיון בתצלומים (20 דקות):

א. חלקו את התלמידים לקבוצות קטנות של שלושה או ארבעה משתתפים.

ב. בקשו מהתלמידים בכל קבוצה להראות לחבריהם את התמונות שהביאו, ולבחור תמונה אחת שהקבוצה מסכימה כי היא המעניינת ביותר מבחינה ויזואלית.

*הערה: במקום להשתמש בתצלומים שהתלמידים הביאו, תוכלו להשתמש גם בכמה מהתמונות של ציון עוזרי לתרגיל זה.

ג. חלקו עותק אחד של דף העבודה "מה עושה תמונה לתמונה טובה?"  להורדה, גרסה מקוונת.

חלקו גם עותק של תבנית בצורת האות L לכל קבוצה.

ד. בקשו מכל קבוצה לבחור נציג שיכתוב תשובות בדף העבודה. הקבוצה תעבוד יחד על דף העבודה, והרשם יכתוב את תשובותיהם.

3. מה עושה תמונה לתמונה טובה? (15 דקות):

א. נהלו דיון על תשובות התלמידים לשאלות בדף העבודה:

 • מה יש בתמונה זו שתופס את העין וגורם לכם להמשיך להביט בה?
 • היכן עמד הצלם ביחס לנושא המצולם (רחוק, קרוב, מעל, מתחת וכד')? כיצד הדבר משפיע על הרושם שמתקבל מהתמונה?
 • אילו בחירות עשה הצלם לגבי מה להשאיר מחוץ לפריים ומה להשאיר בפריים?
 • אילו חיתוכים נוספים של התמונה אפשר ליצור באמצעות התבנית בצורת האות L? באיזה אופן חיתוכים אלו משנים את הרושם או המסר של התמונה?
 • אילו הייתם מצלמים שוב באותה סיטואציה, מה הייתם עושים אחרת?

ב. שאלות נוספות לדיון:

 • כיצד הקומפוזיציה של התמונה משפיעה על האופן בו אתם מתבוננים בה? לדוגמה – האם יש מוקד מסוים בתמונה שמושך את העין שלכם? האם יש כמה מוקדים? האם ישנם קווים דמיוניים שמובילים את העין שלכם ממקום למקום בתמונה? ראו למשל את הידיים בצילום "מחנה קיץ" של ציון עוזרי – כיצד הן מהוות למעשה קווים אלכסוניים המובילים אל המוקד של התמונה.
 • היכן נמצא הנושא ביחס לפריים? האם זו קומפוזיציה מעניינת? האם יש משהו בפריים שמסיח אתכם מהמוקד של התמונה?

עודדו את התלמידים להתייחס לפרטים ספציפיים בדיון על התמונות שלהם והתמונות של חבריהם.

הסבו את תשומת לבם לכך שהתוכן והמשמעות של התמונות הם שילוב של האלמנטים ה"סיפוריים" בתמונה (לדוגמה, בצילום "בית ספר אנה פרנק" אנו מזהים בקלות את תמונתה של אנה פרנק, דמות עולה במדרגות וכדומה) ושל המרכיבים הצורניים כגון מיקום של צורה, קו, ומרקם; זוויות צילום; מה בפוקוס ומה לא; עיצוב הפריים (מה בקדמת התמונה, באמצע, ברקע); תאורה וניגודיות (לדוגמה, בצילום "בית ספר אנה פרנק" לא ניתן להתעלם מהעובדה שהדמות למעלה היא למעשה צללית, מהניגוד בין האור הבוהק בחוץ לבין החשיכה היחסית בפנים, מהאלכסון הבולט בתמונה ועוד). צלם חייב לשקול את כל האלמנטים הללו כשהוא מנסה לומר משהו על הנושא המצולם.

נסו לשלב בדיון חלק מאוצר המילים הקשור לאלמנטים הצורניים של הצילום. תוכלו להיעזר בבבליוגרפיה המומלצת בקישור הבא, ובמילון המונחים:

מילון מונחים בצילום:

 • קומפוזיציה – באיזה אופן מאורגנים האלמנטים השונים בתמונה ביחס לאלמנטים אחרים; כיצד הצורות, הקווים, הצבעים, ואלמנטים צורניים אחרים מחוברים זה לזה ומשפיעים זה על זה.
 • עיצוב הפריים (Framing) – כיצד הדמויות ממוקמות בתוך המלבן של עין המצלמה; מה השאיר הצלם בפנים ומה הוא השאיר בחוץ.
 • נקודת מבט – המיקום של המצלמה ביחס לנושא – לדוגמה, האם התמונה צולמה מלמטה, ממול, מהצד, או מלמעלה.
 • קנה מידה – גודלו של הנושא ביחס לתמונה או לאובייקטים אחרים בתמונה – לדוגמה, האם הנושא קטן מאוד בתוך הנוף או צולם כדיוקן מקרוב.
 • טבעי, מועמד ומבוים – האם ובאיזו מידה הנושאים וההקשר הועמדו באופן מכוון על ידי הצלם. בצילום טבעי, לדוגמה, הצלם כלל לא מעמיד את הנושאים בשום דרך; בצילום מבוים, מעמידים אותם באופן שלא היה נוצר בשום אופן בחיים האמיתיים.
 • ניגודיות – סמיכות של בהיר וכהה, חלק ומחוספס, צבעים שונים וכד'.
 • פרספקטיבה – תחושת העומק או תלת-ממדיות בצילום. צלם יכול להשתמש בקווים, בקנה מידה, בנקודת מבט ובעיצוב הפריים כדי להעצים את הפרספקטיבה וליצור תחושת עומק חזקה יותר בצילום.

4. סיכום (10 דקות):

נהלו דיון:

 • על פי מה שראינו, מה לדעתכם נותן לתמונה את העוצמה הוויזואלית שלה?
 • הוסיפו לרשימה שעל הלוח, שבה כתבתם מה עושה תמונה לתמונה טובה. אילו בחירות צריך הצלם לעשות?

5. שיעורי בית

ניתן לבקש מהתלמידים להתנסות עוד בקומפוזיציות של צילום. תוכלו לחלק את דף העבודה המצורף ולבקש מהתלמידים לנסות אחד או יותר מהתרגילים בדף.

סדרת מערכי שיעור "העדשה היהודית":

שיעור ראשון: התבוננות בצילום
שיעור שני: מה עושה תמונה לתמונה טובה?
שיעור שלישי: ערכים
שיעור רביעי: ערכים יהודיים
שיעור חמישי: בחינת הערכים היהודיים לעומק
שיעור שישי: תיעוד הקהילה שלכם
שיעור שביעי: חיבור בין תמונה לטקסט