שלוש דרכי צדקה

שיעור שלישי מתוך יחידת הלימוד תיקון חברתי-כלכלי

יחידת לימוד בנושא תיקון חברתי-כלכלי המתאימה לתוכנית הלימודים בתרבות יהודית-ישראלית לכיתות ח, וכוללת מבט רחב על חברת המופת בנושא העוני ושאלת האחריות לטיפול במצב.

כיתות ח - טשיעור אחד

מטרת הפעילות

 • לעורר מודעות לעיסוק בבעיית העוני בחברה.
 • להעלות את השאלה של מי האחריות לטפל בעוני.
 • להכיר שלושה דגמים לטיפול בבעיית העוני.
 • ללמוד מקורות מקבילים לדגמים.

מיומנויות: 

 • איסוף מידע והשלמה באמצעות התבוננות בתמונה: מה רואים ומה לא רואים?
 • התבוננות מכמה נקודות מבט.
 • התאמה בין טקסטים לרעיון כללי.

ערכים ומיומנויות SEL במהלך היחידה:

 • מודעות חברתית.
 • אחריות ביחס לבעיה חברתית.

מהלך הפעילות

שיעור זה הוא חלק מרצף של שיעורים שאחד מהם עם כיתה נוספת מבית ספר אחר.

הקישורים נמצאים בסוף המערך.

פתיח

(10 דקות)

נפתח ברפלקציה על המפגש המשותף: מה נתן לנו המפגש מבחינה חברתית ומה מבחינה לימודית? מה תרמתי וכיצד נתרמתי? איך הייתה הלמידה המשותפת בקבוצות?

נחזור לשלושת הדגמים שלמדנו דרך פסוקי המקרא, הרמב"ם במשנה תורה, ואלטנוילנד של הרצל:

 • נתינה אישית וישירה.
 • אחריות קהילתית של גבייה וחלוקה.
 • אחריות המדינה ליצור הזדמנויות שוות ונקודת התחלה שווה לכולם.

בסוף השיעור הצענו לשלב בין הדגמים. שאלו את הילדים – כיצד ניתן לשלב בין הדגמים? מה יכול לסייע לאנשים לקחת חלק בכל אחד מדגמי הנתינה?

שילוב בין הדגמים

(20 דקות)

חלקו את הכיתה לקבוצות או לחברותות ובקשו מהן להציע ניסוח מוצע לשילוב בין הדגמים בהתייחסות לפרמטרים הבאים: חינוך, בריאות, קורת גג ומזון. בקשו מהתלמידים להכניס את עצמם בכל פעם לדמות אחרת: האישה שיש לה כסף, האיש במצב של עוני, האיש עם מוגבלות של הליכה ונדרש לטיפול שבועי בבית חולים, הילדה שלהורים שלה אין כסף לחוגים ועוד (ניתן להכניס כרטיסיות ובכל פעם להרים דמות שתגרום לילדים לחשוב שוב על הצדקה שכל דגם יכול לקדם באופן אחר). כיצד נעודד את כל שלושת רובדי הצדקה?

אסיף וסיכום

(15-10 דקות)

דונו בכיתה בהצעות השונות, וגבשו מסמך כיתתי משותף על הדרכים לעידוד שלושת רובדי הצדקה. אפשר לשלוח את נייר העמדה לכיתה שאיתה למדתם.

שיעור ראשון: מציאות של עוני 

שיעור שני: של מי האחריות?