שפת אם

האם חשוב לשמר את שפת האם?

בשיעור זה נעסוק בשאלה האם מי שהגיע מארץ אחרת צריך לשמר את שפת האם. השיעור יכלול שימוש בסרטים שיש בהם שיחות עם כאלו שבחרו לשמר או שלא לשמר את שפת האם שלהם.

כיתות ז - טשיעור אחד

מטרת הפעילות

  • הבנת הקשר בין שפת האם לבין הזהות העצמית.
  • הבנת הקושי של מהגרים לשמר את שפת האם.
  • הבנת החשיבות של שימור שפת האם כחלק משימור הקשר עם הדורות הקודמים.

מהלך הפעילות

פתיח

א. נברר עם התלמידים מהי משמעותו של המונח 'שפת האם'.

ב. במטרה לברר מהם תחומי השפעתה של שפת האם, ניצור תרשים שבמרכזו המונח 'שפת האם', וסביבו 'שמש' אסוציאציות – אסוציאציות שונות שהתלמידים מעלים סביב המונח.

שאלות שיכולות לסייע:

  • האם אתם מכירים אנשים ששפת האם שלהם שונה משפת האם שלכם?
  • האם אתם מכירים אנשים שמדברים בשפה שאינה שפת האם שלהם?
  • אם יש בכיתה ילדים עולים: מהי המשמעות של לימוד ודיבור בשפה אחרת, שאינה שפת האם?

צפייה בסרטים

א. נחלק לתלמידים את דף הצפייה "שפת אם" – קובץ וורד.

לאחר הקרנה של כל סרטון, התלמידים יקבלו 3 דקות למילוי הטבלה המופיעה בדף הצפייה.

ב. נצפה בשלושה סרטים:

משפחת רשף: (הסרטון יתחיל בדקה 10:20 וייפסק אוטומטית בדקה 13:00)

משפחת פרדו: (הסרטון יתחיל בדקה 3:50 וייפסק אוטומטית בדקה 5:40)

משפחת פורן-ציון: (הסרטון יתחיל בדקה 1:06 וייפסק אוטומטית בדקה 4:15)

3. דיון

שוחחו עם התלמידים על הסרטים מנקודת מבטם של עולים חדשים.

בקשו מהם להיכנס לנעליהם של העולים החדשים, לדוגמה: שיבררו עם עצמם מה הייתה תחושתם אילו החליטו הוריהם לעבור לשנה-שנתיים לארה"ב.

  • האם היו ממשיכים לדבר בשפת האם שלהם? מהי משמעות השפה שהיו מדברים בה?
  • מהי משמעות הניתוק משפת האם – שלהם/ן? של הוריהם/ן? של הסבא והסבתא שלהם/ן?
  • מהי תרומתה של שפת האם בנוגע לזהות של כל אחד ואחת מאתנו – כישראלים/ות או כעולים/ות חדשים/ות?
  • האם יש הבדל בין השפות השונות מבחינת הדיבור בהן כשפות האם? זוהי שאלה לא פשוטה. בחנו אותה ביחס לשפות ערבית, אמהרית, רוסית (לדוגמה: האם יש שפות שקשה יותר לדבר בהן כשפות אם? או שפות שמתביישים לדבר בהן כאשר נמצאים בארץ אחרת?)

סיכום

א. סכמו עם התלמידים את מה שראו בסרטים. בדיון התמקדו בקשר בין הזהות העצמית לבין השפה, ובתהליכים ששפת אם המדוברת בקרב המשפחה ברציפות מאפשרת בין שלושת הדורות.

ב. אפשר לסיים את השיעור בשיר שכתב אהוד מנור והלחין ומבצע שלמה יידוב – "חולם בספרדית":

(את מילות השיר אפשר למצוא באתר "שירונט")

* שימו לב לכך שבשיר הזמר מפרט תחומים שונים שהוא מתבטא בהם בעברית, אבל החלומות, המבטאים את הדברים הכי סמויים אצל כל אדם, באים לידי ביטוי אצלו בשפת האם שלו – ספרדית.

לקריאה נוספת

עוד על הקשר בין שפה לבין זהות בפעילות בנושא בילקוט הדיגיטלי. בפעילות תפגשו שוב את משפחות פרדו ופורן-ציון, ולאחר מכן את לבטיה של לאה גולדברג בנושא.