ארמים

שבטים שחיו במזרח התיכון בעת העתיקה, ולפי התנ"ך – הם, כמו בני ישראל, צאצאיו של שֵם, בן נח. בין ממלכת ארם לממלכת ישראל שררו יחסי עוינות ומלחמה. וכמו ממלכת ישראל (להבדיל מממלכת יהודה), ירדה ארם מבימת ההיסטוריה עם כיבושה בידי אשור (המאה ה-8 לפני הספירה).

< 1 דקות

שבטים שחיו מסוף האלף ה- 2 לפני הספירה במזרח התיכון, באיזור הקשת הפורייה שהשתרעה מן המפרץ הפרסי במזרח ועד לחצי האי סיני במערב. מוצא הארמים אינו ידוע. לפי סברה אחת מוצאם במדבר הסורי-ערבי, ולפי סברה אחרת מוצאם בצפון. המקרא מספֵר כי הארמים, כמו בני ישראל, הם צאצאי שֵם, בנו של נח (בראשית י 22).

סיפורי האבות (בספר בראשית) מעידים על קשרי חיתון בין משפחת אברהם שבארץ כנען ובין משפחתו הארמית. במאה ה- 10 לפני הספירה הייתה ארם צובא הגדולה בממלכות הארמים, עד שנכבשה בידי האשורים. במאות 9-8 לפני הספירה הייתה ארם דמשק, היא ארם, הממלכה העיקרית של הארמים. בין ממלכת ארם ובין ממלכת ישראל שררו יחסי יריבות ומלחמה (דוגמת מלחמות אחאב בארם, מלכים א 20 – 22).

ארם דמשק והארמים ירדו מבימת ההיסטוריה בעקבות כיבוש ארם בידי תגלת פילאסר מלך אשור (733 – 732 לפני הספירה) והגליית רוב תושביה. אבל שפת הארמים – הארמית – הפכה לשפה הרשמית של שתי הממלכות הגדולות – אשור ופרס – ושרדה במשך כשלושת אלפים שנה.