בּחַיֵי אִבְּן פַּקוּדָה

מחבר הספר "חובות הלבבות (המאה ה-11), שהיה דיין בספרד המוסלמית. תולדות חייו נותרו עלומים, אך ספרו היה לאחד הידועים והנקראים בקהילות ישראל עד ימינו.

< 1 דקות

ר' בחיי בן יוסף אבן פקודה (המאה ה-11), מחברו של הספר "חובות הלבבות" נותר עלום: אין פרטים על משפחתו, מוצאו או קורותיו, ולא ידוע עליו דבר פרט לעובדה שהיה דיין בספרד המוסלמית, כנראה בסרגוסה. יש חוקרים הסבורים שר' בחיי אבן פקודה חי לפני שלמה אבן גבירול, אחרים סבורים ששניהם בני אותו הזמן, ועוד אחרים טוענים שר' בחיי חי ופעל אחרי אבן גבירול.
הפרטים היחידים הידועים עליו – שמו ותפקידו כדיין – נזכרים בדברי ההקדמה של מתרגם הספר לעברית, יהודה אבן תיבון. אך גם ההגייה הנכונה של שמו – בחיי – אינה ידועה: בחיי (הבי"ת מנוקדת בפתח) או בחיי (הבי"ת מנוקדת בשווא) או בחיי (במשקל זכאי).
יש חוקרים המנסים לדלות מתוך הספר מידע על אישיותו – וגם על קורות חייו: "מתוך הקריאה בספר 'חובות הלבבות' אנו יכולים לעמוד בראש ובראשונה על החסידות התמימה והשלמה של רבנו בחיי… מתוך נחשול של סערת מילים ניתן לנו לשער שהוא היה בודד וגלמוד, ללא אישה וילדים, ללא קרוב וגואל."1
העדר מידע כלשהו על חייו, קורותיו או משפחתו של ר' בחיי אבן פקודה אופייני אולי למחברים יהודים רבים, שהביוגרפיה שלהם אבדה במרחק הזמן "בעוד הספר נעשה לאחד הספרים הנקראים, הנלמדים והמשפיעים ביותר בציבור הרחב עד עצם היום הזה."2