בית יוסף

ספרו ההלכתי המקיף והיסודי של ר' יוסף קארו (המאה ה-16), שנכתב כפירוש לספר הטורים ובהמשך שימש בסיס לספרו הנפוץ, שולחן ערוך.

< 1 דקות

בית יוסף הוא ספר ההלכה הגדול והמפורט שכתב ר' יוסף קארו. אחר כך שימש הספר בסיס לספרו שולחן ערוך. בית יוסף הוא פירוש לספר הטורים, ספר הלכה שנכתב כ- 200 שנה קודם ר' יעקב בן הרא"ש. כתיבתו של בית יוסף נמשכה 32 שנה: ר' יוסף קארו החל בכתיבת הספר באדריאנופול בשנת 1522, והמשיך בכתיבה ובתיקונו בצפת, בשנים 1552 – 1554. במבוא לספרו ציין קארו את תאריך סיום הכתיבה – שנת 1555.
בהקדמה לבית יוסף כותב יוסף קארו כי הספר נועד "לבאר הדין שכתב בעל הטורים… ואם הוא מוסכם או אם הוא מחלוקת…", ומוסיף: "ועלה בדעתי שאחר כל הדברים אפסוק הלכה ואכריע בין הסברות, כי זהו התכלית – להיות לנו תורה אחת ומשפט אחד".
רוב בני העם ראו ביוסף קארו בראש ובראשונה את מחברו של השולחן ערוך – ספר הלכה שימושי וקצר יחסית, ואילו תלמידי חכמים ראו בו בראש ובראשונה את מחברו של "הספר המונומנטלי" – בית יוסף, שהתבסס על כל ספרות ההלכה מתקופת התלמוד ועד ימיו ושימש "קרש קפיצה אידיאלי לדיון יסודי בכל הספרות ההלכתית, דיון שכוונתו הייתה לפסוק הלכה למעשה".1