בנימין מטודלה

נוסע יהודי מפורסם מן העיר טודלה שבספרד (תחילת המאה ה-12). בשנות מסעותיו כתב יומן מסע ותיעד את רשמיו מן הערים והקהילות שבהן ביקר.

< 1 דקות

בנימין בן יונה מן העיר טודלה שבספרד, נוסע יהודי מפורסם שחי בתחילת המאה ה-12, יצא למסע ממושך ברחבי העולם ושב ממנו בשנת תתקל"ג – 1172/3. 1 יש המשערים כי הוא נפטר בעירו טודלה זמן קצר לאחר ששב ממסעותיו והביא אתו את רשמי מסעותיו – אך לא הספיק לערוך אותם או לפרסמם. אין בידינו פרטים אישיים על בנימין מטודלה – לא על קורות חייו ומותו, לא על משפחתו ולא על אירועים אישיים שקרו לו בנדודיו. נראה שעסק במסחר באבנים יקרות ואלמוגים, ולשם כך גם יצא למסעותיו. ויש הסבורים כי יצא לחפש את עקבותיהם של עשרת השבטים האבודים.2 כך או כך, במשך שנים ארוכות עבר בארצות רבות בתקופה שבה הדרכים היו משובשות ורצופות סכנות לכל אדם, ובמיוחד ליהודים – תקופת מסעי הצלב. בשנות מסעותיו כתב בנימין מטודלה יומן מסע ותיעד את רשמיו מן הערים והקהילות שבהן ביקר. רשימות אלו נכתבו בגוף שלישי, נערכו בידי עורך אלמוני והתפרסמו ב"ספר המסעות של רבי בנימין". בפתח הספר תיאר העורך את דרך עבודתו של המחבר: "ויבוא בארצות רבות ורחוקות… ובכל מקום שבא בו – כתב את הדברים שראה או ששמע מפי אנשי אמת… וכשבא הביא דבריו אלה עמו לארץ קסטיליה בשנת תתקל"ג (1172/3)."
בנימין מטודלה יצא מעירו שבצפון ספרד מזרחה, לכיוון ברצלונה וגירונה ומשם לדרום צרפת, וביקר בארצות רבות ובהן איטליה, יוון, תורכיה, סוריה, ארץ ישראל, מצרים – והגיע עד פרס.3 בארץ ביקר במקומות הקדושים ותיאר בפירוט את מרביתם, ובראשם את ירושלים, שלה ולאתריה הקדיש פרק ארוך במיוחד. גם את העיר בגדאד תיאר בהרחבה, ובכלל זה את הישיבות ואת קהילת היהודים והנהגתן, וכן את מצרים וקהילות היהודים שבה. מכאן הקביעה כי "אין עוד דו"ח כללי מארצות הים התיכון והמזרח התיכון בתקופה הנדונה (=המאה ה-12) שישווה לזה של בנימין מטודלה בחשיבותו להיסטוריה היהודית או הכללית".4
הוא דיווח על קהילות יהודיות גדולות מאוד בעיראק ובמצרים – שעליהן בעיקר שמע (אך לא ביקר בכולן), ומדיווחיו עולה כי קהילות היהודים הגדולות ביותר חיו באותה עת בארצות האסלאם.5 מסעות של בנימין מטודלה מציגים נתונים ומידע על הערים שבהן ביקר, ובמיוחד על קהילות היהודים, ובכלל זה: שמות מנהיגי הקהילה, נתונים מספריים,6 אורחות החיים, המסורות, הפרנסות והעיסוקים, ותיאור חיי הרוח והיצירה.
רשמי המסע לא פסחו על קהילות הקראים והשומרונים וכוללים נתונים גיאוגרפיים ואתנוגרפיים, כגון המרחקים בין הערים שבהן ביקר, תיאור של נמלים וגשרים, טקסים ומסורות. בנימין מטודלה היה האירופי הראשון שכתב על "צין", היא סין, וכן על הודו וציילון7 – כמאה שנה לפני מרקו פולו.8
המשורר נתן אלתרמן כתב שיר על מסעות בנימין מטודלה, ובו שורה חוזרת המסכמת את תעוזתו: "כי נוסע גדול (כי נוסע אמיץ) היה בנימין מטודלה." ספר המסעות של בנימין מטודלה, שנכתב בעברית, נדפס לראשונה בקושטא במאה ה-16 (ש"ג – 1543), ומאז תורגם לשפות רבות, ובהן לטינית, הולנדית, גרמנית ואנגלית, וכך זכה בנימין מטודלה לפרסום בכל רחבי אירופה.
גרסה מקוונת של הספר "מסעות רבי בנימין", מהדורת דפוס משנת שמ"ג – 1683, באתר ספרים.