ברוך בן נריה בן מחסיה

שימש כסופר של הנביא ירמיהו, היה מזכירו ואיש סודו.

< 1 דקות

ברוך בן נריה בן מחסיה (המאה ה- 6 לפני הספירה): נזכר בספר ירמיהו לב, לו, מג, מה. היה בן למשפחה מיוחסת ביהודה ושימש כסופרו, דהיינו, כמזכירו ואיש סודו, של ירמיהו. על פי המסופר בספר ירמיהו כלל תפקידו את העלאת נבואות ירמיהו על הכתב ואת קריאתן בפומבי. ובספר ירמיהו לב 12 – 14 נזכר כי כאשר קנה ירמיהו את השדה של חנמאל בן שלום, נמסר שטר הקנייה לברוך. בספר ירמיהו פרק מה נשתמרה נבואה שאמר ירמיהו אל ברוך. לאחר החורבן הורד ברוך יחד עם ירמיהו למצרים (ירמיהו מג 6).