ברכה מעין שלוש – וברכה אחרונה

ברכה שנוהגים לומר אחרי אכילת מזון מדגן (שאינו לחם, כגון: עוגה) או פרי משבעת המינים ואחרי שתיית יין - וברכה קצרה נוספת.

< 1 דקות

ברכה [אחת] מעין שלוש נזכרת בשם זה כבר במשנה.1 היא כוללת בקיצור את תוכנן של שלוש הברכות העיקריות בברכת המזון – ומכאן שמה.
ברכה [אחת] מעין שלוש נוהגים לברך אחרי אכילת מזון העשוי מדגן – שאינו לחם (כגון: עוגה) וכן אחרי שתיית יין או אכילת פרי משבעת המינים (כגון: רימון, תאנה). וכל אלו מצטרפים יחד לשבעת מיני התבואה והפירות שבהם השתבחה ארץ ישראל: "אֶרֶץ חִטָּה וּשְׂעֹרָה וְגֶפֶן וּתְאֵנָה וְרִמּוֹן אֶרֶץ זֵית שֶׁמֶן וּדְבָשׁ" (דברים ח 8).2
פתיחתה של הברכה וסיומה משתנים בהתאם למרכיב הארוחה – מאפה עשוי דגן, יין או פרי משבעת המינים. בשבתות, בראש חודש ובחגים מוסיפים ברכה מיוחדת.3
ויש ברכה אחרונה נוספת – ברכה קצרה שנוהגים לומר אחרי מזון או משקה שאין מברכים עליהם ברכת המזון או ברכה מעין שלוש. ברכה אחרונה זו נקראת גם "בורא נפשות", על שם שתי המילים המשולבות בה.4