דויד בן זמרה – רדב"ז

מקובל ופוסק הלכה (המאה ה-16), מנהיג יהודי מצרים. נולד בספרד ונפטר בצפת.

< 1 דקות

ר' דויד בן זמרה (1479 – 1573) נולד בספרד, אך נאלץ לעזוב אותה יחד עם משפחתו בעקבות גירוש ספרד. המשפחה עברה לעיר פֵאס שבמרוקו, ומשם – לארץ ישראל, לצפת ולירושלים, ובסופו של דבר התיישב דויד בן זמרה במצרים, שם התמנה למנהיגה הרוחני והדתי של הקהילה היהודית.
לפרנסתו עסק במסחר תבואה והיה סוחר מצליח ואדם עשיר. במצרים חי ופעל כארבעים שנה, ואז חזר לארץ ישראל, תחילה לירושלים ואחר כך לצפת, שם נפטר בשיבה טובה בגיל 94.
ר' דויד בן זמרה היה מקובל ופוסק הלכה שכתב אלפי תשובות, מרביתן אף פורסמו ונדפסו בספרי שו"ת. רדב"ז גם כתב את הפיוט "כתר מלכות" ליום הכיפורים – בעקבות היצירה הפיוטית-הגותית כתר מלכות שכתב שלמה אבן גבירול כ-1,400 שנה לפניו.