הטור השביעי

מדור שבועי שפרסם נתן אלתרמן בעיתון "דבר" - שירה עיתונאית שבאמצעותה הגיב על אירועי הזמן בארץ, בעם היהודי ובעולם במשך 24 שנים. "הטור השביעי" השפיע על דעת הקהל וההנהגה בארץ, עיצב את השיח הציבורי והפך את אלתרמן ל"מצפון הלאומי".

< 1 דקות

"הטור השביעי" היה שמו של מדור שבועי שפרסם המשורר נתן אלתרמן בעיתון "דבר" במשך 24 שנים והצטבר לכדי 700 "טורים".1 שמו של המדור נגזר ממיקומו בעיתון: דף העיתון כלל שבעה טורים, ומדורו של אלתרמן התפרסם בטור השביעי (והאחרון). וכך, לצד כתיבת ספרי שירה ותרגומים יצר אלתרמן את "שירתו העיתונאית המבריקה", שבאמצעותה הגיב על אירועי התקופה בארץ, בעם היהודי ובעולם, והם שהקנו לו את המעמד של "מצפון לאומי".2

נתן אלתרמן כינס את שירי הטור בשלושה ספרים, ובהם מבחר מן הטורים שכתב עד שנת תשכ"ב – 1962. 3

הספר הראשון יצא לאור בשנת תש"ח – 1948, ערב ההכרזה על הקמת המדינה. בספר זה כלל אלתרמן שירים שנכתבו בתקופת השואה, החל בשנת תש"א – 1941 ועד לשנת תש"ח – 1948, ומקצתם התפרסמו בטורים שקדמו ל"טור השביעי". כמסגרת לספר שימש הנושא "משואה לתקומה", ושניים מן המפורסמים בשירי "הטור השביעי" נכללו בו: "מכל העמים" ו"מגש הכסף".השירים בספר עוסקים באירועי התקופה: השואה, המאבק במדיניותה של בריטניה כלפי היהודים, ההעפלה הבלתי חוקית לארץ, מלחמת העולם השנייה. השירים מציגים את ההיבט הישראלי והיהודי לצד ההיבט הכלל אנושי, ומה שנחשב כספר לדורו – "הפך, בדיעבד, לספר לדורות."5

הספר השני התפרסם בשנת תשי"ד – 1954, ובו שירי הטור על מלחמת העצמאות, על העלייה ההמונית, על אירועים בעולם היהודי (כגון משפט הרופאים היהודים במוסקבה, תשי"ב – 1952) ועל ענייני חברה ומוסר, ובכלל זה – אפלייתם של ערביי המדינה.

הספר השלישי ראה אור בשנת תשכ"ב – 1962, והשירים שבו עוסקים בנושאים המרכזיים באותן שנים – בניית החברה והמדינה וביטחון ישראל. אחד השירים בספר נאסר תחילה לפרסום בעיתון – אך זכה לפרסום ראשון מפיו של ראש הממשלה, דוד בן גוריון, שקרא את השיר מעל בימת הכנסת.6 ספר זה עסק בסוגיה של קליטת עלייה המונית – ובכלל זה עליית יהודי מרוקו, בהערכת גבורתם של היהודים בשואה, במצבם של יהודי ברית המועצות, במשפט אייכמן ועוד.
אלתרמן לא היה הראשון שעסק בשירה עיתונאית, אך הוא עיצב ושכלל אותה ואף הוכיח כי לשירה העברית המודרנית יש קהל קוראים רחב. "הטור השביעי" השפיע רבות על קוראי העיתון ועל דעת הקהל בארץ, ותרם לעיצוב השיח הציבורי בארץ "בעתות משבר ומבחן."7
כ-15 שנה לאחר מותו החלו להתפרסם שירי הטור "הגנוזים" – אותם שירים שאלתרמן לא כלל בשלושת הספרים שערך. בשנת תשס"ה – 2005, 35 שנה לאחר מותו, התפרסמו עוד שלושה כרכים של שירי "הטור השביעי" – ובכך הושלמה המשימה.