הכוזרים

עם ממוצע טורקי שעל פי הסיפור המיר את דתו ליהדות.

< 1 דקות

עם ממוצא טורקי שחי בדרום מזרח רוסיה במאות 7-12 לספירה. על פי הסיפור ההיסטורי, מלך הכוזרים, שהיה עובד אלילים, החליט להתגייר ולהפוך את הדת היהודית לדת השלטת בממלכתו. סיפור זה מופיע לפי המסורת בהתכתבות שהייתה בין ר' חסדאי אבן שפרוט (915-975 בערך) ובין יוסף מלך הכוזרים, ואחר כך גם בהתכתבות בין ר' שמואל הנגיד (933-1050) ובין מלך הכוזרים.

הסיפור ההיסטורי שימש גרעין למסגרת הסיפורית המפורטת שעיצב יהודה הלוי בספר הכוזרי.