התנועה ליהדות מתקדמת בישראל

אחד מזרמי היהדות בעולם ובישראל

< 1 דקות

התנועה הרפורמית בישראל בחרה בשם "התנועה ליהדות מתקדמת" – כדי להבדיל בינה ובין התנועה הרפורמית בארצות הברית, ולהדגיש את ייחודה הישראלי ואת עצמאותה "הרעיונית והארגונית". התנועה מייצגת בישראל "את הזרם הליברלי (הרפורמי) ביהדות" ומציעה ליהודי הישראלי "לחיות מחדש את היהודי שבך".

"התנועה ליהדות מתקדמת" רואה עצמה כחלק מתנועת הרפורמה העולמית, שראשיתה לפני כ-200 שנה באירופה. היא שומרת על קשרים אמיצים עם התנועה ברחבי העולם, ובעיקר עם המרכז בארצות הברית, המשמש לה מקור תמיכה וסיוע.
התנועה ליהדות מתקדמת בישראל מקיפה כ-50 קהילות ברחבי הארץ. היא הקימה יישובים שיתופיים וקהילתיים, פועלת בקרב נוער וצעירים, מפעילה מסגרות חינוך לילדים מן הגיל הרך ועד לתיכון, ועוסקת בפיתוח תכניות לימודים ובהכשרת מורים וגננות, לצד הכשרת מנהיגים רוחניים והסמכת רבנים ורבות. מרכזיה של התנועה פועלים כבתי כנסת בשבתות ובחגים (אך לא בימי חול) ומשמשים מרכז פעילות לבני הקהילה. התנועה ליהדות מתקדמת בישראל הקימה את "המרכז לפלורליזם יהודי" – הפועל לקידום צדק חברתי, שוויון וסובלנות דתית. סידור התפילה של התנועה ליהדות מתקדמת הוא "העבודה שבלב" (תשס"ח – 2008).
על פי החוק הקיים, מצויות סמכויות הנישואין והגירושין בידי רבנים ובתי דין אורתודוקסים, ולפיכך רבות ורבנים רפורמים (וקונסרבטיבים) אינם רשאים לשמש במדינת ישראל כעורכי נישואין. במשך השנים חלו שינויים בתחום הגיור, ולפי החלטות ועדת נאמן הוקם מכון ללימודי יהדות המשותף לאורתודוקסים, לקונסרבטיבים ולרפורמים, ונציגים של שלושת הזרמים קובעים במשותף את תוכני הלימודים למתגיירים.

קישורים

דף הבית של התנועה בישראל.