חוק השבות

חוק המעוגן במגילת העצמאות, ובו נקבעה זכאותו של כל יהודי לעלות ארצה (תש"י-1950). תיקון לחוק (תש"ל-1970) הרחיב את ההגדרה של יהודי ושל הזכאים לעלות לארץ מתוקף חוק זה.

< 1 דקות

במגילת העצמאות נקבע כי "מדינת ישראל תהיה פתוחה לעלייה יהודית ולקיבוץ גלויות", והצהרה זו תורגמה לחוק השבות, שנחקק בכנסת בשנת תש"י – 1950. לפי חוק השבות, "כל יהודי זכאי לעלות ארצה" ורשאי לקבל אשרת עולה, אם הביע את רצונו להשתקע בישראל.1

חוק זה לא הגדיר מיהו יהודי, וההגדרה נוספה רק בתיקון לחוק משנת תש"ל – 1970, ובו נקבע כי מבחינת חוק השבות – יהודי הוא כל מי שנולד לאם יהודייה או התגייר, והוא אינו בן דת אחרת. עם זאת, התיקון לחוק הרחיב את חלותו של חוק השבות ואת הגדרת הזכאים לעלות ארצה מתוקף חוק זה גם לבן או לנכד של יהודי (ולא רק של יהודייה), לבן זוג (או בת זוג) של יהודי ולבן זוג (או בת זוג) של ילד או נכד של יהודי, פרט למי שהיה יהודי והמיר את דתו מרצון.

תיקון זה של חוק השבות אפשר את עלייתם של מאות אלפי יוצאי חבר המדינות שזיקתם לעם היהודי לא הייתה ברורה ולא תאמה את הגדרת המושג "יהודי" לפי החוק (וההלכה). בעיה דומה התעוררה בקשר להעלאתם של בני הפָלָשְׁמוּרָה מאתיופיה.1