יום הניצחון על גרמניה הנאצית

התאריך בחודש מאי (1945), שבו מציינים את ניצחון בעלות הברית על גרמניה הנאצית. ביוזמת עולי ברית המועצות (לשעבר) נקבע בכנסת התאריך 9 במאי כיום הניצחון, ובו מתקיים מדי שנה בשנה טקס ממלכתי.

< 1 דקות

יום הניצחון של בעלות הברית1 על גרמניה הנאצית הוא התאריך שבו מציינים באירופה את כניעתו של הרייך השלישי ואת סיום מלחמת העולם השנייה בשנת תש"ה – 1945. במרבית מדינות אירופה נוהגים לציין את התאריך 8 במאי, ואלו בברית המועצות (לשעבר) נקבע התאריך ליום 9 במאי.2 ביוזמת עולי ברית המועצות (לשעבר) ונציגיהם בכנסת הוחלט לציין גם בישראל את התאריך 9 במאי כיום הניצחון על גרמניה הנאצית.

את יום הניצחון על גרמניה הנאצית מציינים בטקס ממלכתי המתקיים במוסד "יד ושם", ברחבת אנדרטת הלוחמים והפרטיזנים היהודים. בטקס משתתפים ותיקי מלחמה (וֵטֵרָנִים) ולוחמים יהודים בצבאות בעלות הברית וביחידות הפרטיזנים, וכן חברי הסגל הדיפלומטי בישראל. גם הכנסת מתכנסת לישיבה מיוחדת לציון יום זה בנוכחות נשיא המדינה, ותיקי מלחמת העולם השנייה החיים בארץ (וֵטֵרָנִים), משלחות ממדינות זרות ואורחים.

ביישובים ברחבי הארץ, שבהם מתגוררים עולים מברית המועצות לשעבר, מתקיימים טקסים בהשתתפות ותיקי הלוחמים ממלחמת העולם השנייה. ביום זה מעלים על נס את תרומתם של מיליון וחצי הלוחמים היהודים שהשתתפו במלחמת העולם השנייה בצבאות בעלות הברית וביחידות הפרטיזנים, ובהם חצי מיליון יהודים שלחמו בנאצים במסגרת הצבא האדום של רוסיה הסובייטית.3

יותר מרבע מיליון לוחמים יהודים נהרגו במהלך מלחמת העולם השנייה, מרביתם חיילים בצבא האדום וביחידות הפרטיזנים. כ-200,000 לוחמים יהודים זכו לאותות הצטיינות על לחימתם, ובהם רבים מן הלוחמים היהודים בצבא האדום שלחמו בגבורה ובאומץ לב ולא היססו לסכן את חייהם במלחמתם באויב הנאצי.4