כתובת קעקע

איסור לסרוט את העור ולצובעו.

< 1 דקות

כתובות קעקע הרווחות בימינו כקישוט גוף אינן חידוש. הן רווחו כבר במזרח הקדום, והתורה אסרה עליהן: "וּכְתֹבֶת קַעֲקַע לֹא תִתְּנוּ בָּכֶם" (ויקרא יט 28). לפי מסורת ההלכה, הצירוף "כתובת קעקע" מתכוון לכל קעקוע שהוא: לחריתה של מילים או סימנים בעור באמצעות דקירה או צריבה, ומילוי המקום הצרוב בדיו או בצבע שאינם נמחקים לעולם.1

איסור זה על כתובת קעקע הוא אחד הציוויים הקשורים להוראה הכללית לבני ישראל – "קְדֹשִׁים תִּהְיוּ כִּי קָדוֹשׁ אֲנִי ה' אֱלֹהֵיכֶם" (ויקרא יט 2): עם ישראל נדרש להקפיד על אורחות חייו, מנהגיו ויחסו לגוף האדם. בעת העתיקה "סימלו [כתובות קעקע] קניין וסימנו את שייכותו של עבד לאדוניו, ובתקופות מאוחרות – את זיקתו של אדם לעדת מאמיניו של אל".2 ואמנם במקורות חז"ל נזכר מנהג זה כהסבר לאיסור.3 וכך גם פסק רמב"ם:"וזה מנהג הגויים, שרושמין עצמן לעבודה זרה" – היינו: שרושמים בכתובת הקעקע את שם האליל שלהם.4 ומכאן הדעה שרק כתובת קעקע שיש בה שם של אליל אסורה ומחייבת ענישה.5
ומכתובת קעקע – לתופעת הניקוב (פירסינג): אין בתורה איסור על ניקוב חורים לשם ענידת תכשיטים, ובמקרא נזכרים נזם לאף ונזמים לאוזניים (עגילים), שהיו כרוכים בניקוב האף או האוזן.6 ואמנם ניקוב אוזניים לבנות ונשים לשם ענידת עגילים מקובלת בימינו בחברה הדתית (ואף החרדית). אך תופעת הפירסינג – ניקוב חורים רבים באברי הגוף השונים – אינה רווחת בציבור הדתי מטעמי צניעות ובריאות, או מכיוון שתופעה זו נתפסת כמסמלת את התרבות החילונית, אף על פי שאין בהלכה איסור מפורש על כך.7