מגן דוד אדום

ארגון ההצלה הלאומי של מדינת ישראל המספק שירותי עזרה ראשונה ושירותי חירום רפואיים. הארגון נוסד על-ידי מתנדבים לפני קום המדינה (1930), ובשנת תש"י – 1950 עוגן בחוק הכנסת.

< 1 דקות

"מגן דוד אדום", ובראשי תיבות – מד"א, הוא ארגון ההצלה הלאומי של מדינת ישראל המספק שירותי עזרה ראשונה ושירותי חירום רפואיים בימי שגרה ובעת מלחמה.
ההיסטוריה של הארגון "שזורה ומשולבת בסיפור המופלא של שיבת ציון, תקומת מדינת ישראל והמאבק על קיומה," קובע אתר הבית של הארגון. מטרותיו של מגן דוד אדום נוסחו ונקבעו בחוק הכנסת משנת תש"י – 1950 והושלמו בתקנון מד"א משנת תשנ"ט – 1998.
חוק הכנסת הגדיר את מגן דוד אדום כאגודה ארצית שתהיה עזר לכוחות הביטחון בזמן מלחמה, תעניק לכלל התושבים שירותי עזרה ראשונה, תעסוק באגירת תרומות דם ומוצריו ותמלא כל תפקיד נוסף שייקבע בתקנות האגודה. האגודה אימצה את סמל המגן דוד בתוספת הצבע האדום – כצבעם של סמלי ההצלה האחרים (הצלב האדום והסהר האדום). זכות ראשונים למושג מגן דוד אדום ולמשמעותו שמורה לרופא היהודי ד"ר מ' ארלנגר מן העיר לוצרן שבשוויץ, שהקים בשנת תרע"ג – 1915 אגודה לסיוע לפצועים ולשבויים יהודים במלחמת העולם הראשונה.
ראשיתו של מד"א בישראל – בתקופה שלפני הקמת המדינה: האגודה נוסדה בתל אביב בשנת תר"ץ – 1930 בידי קבוצת מתנדבים.1 ברבות השנים קיבלה האגודה על עצמה מגוון תפקידים, בהתאם לצורכי המדינה ותוך היענות לצורכי הקהילה והחברה בישראל.
עד שנת 1979 פעל מד"א במסגרת ארגונית מקומית, והחל בשנת 1980 – במתכונת הנוכחית כארגון ארצי. כבר בשנת תש"ט – 1949 ניסה ארגון מד"א להתקבל לוועד הבינלאומי של הצלב האדום (הכולל כיום גם את הסהר האדום) – אך ללא הצלחה: הוועד הבינלאומי סירב להכיר בסמל המגן דוד אדום כסמל הצלה, ומד"א התקבל לארגון במעמד משקיף בלבד.
רק בשנת תשס"ו – 2005 זכו מד"א וסמלו למעמד בינלאומי מוכר, בתנאי שהסמל – מגן דוד אדום – יופיע בפעילות הומניטארית בחו"ל בתוך מעוין אדום (הקריסטל האדום), שהתנועה הבינלאומית אימצה כסמל מגן נוסף על הצלב האדום והסהר האדום.

בשנת 2019 הפעילה מד"א  כ-170 תחנות ונקודות הזנקה ב-11 מרחבים, ובהם כ-30,000 עובדים. למד"א מערך נרחב של מתנדבים, ובהם יותר מ-10,000 בני נוער ויותר מ-17,000 נאמני חיים.

הארגון עוסק בהדרכת סגל רפואי (רופאים ואחיות), פרמדיקים ומתנדבים במקצועות העזרה הראשונה, רפואת החירום וההחייאה בכל הרמות, בפעילות הומניטארית מגוונת בארץ ובעולם, בהענקת שירותי עזרה ראשונה דחופה באמצעות אמבולנסים, ניידות לטיפול נמרץ, אופנועים, טרקטורונים, אופניים חשמליים ועוד.
שירותי הדם של מד"א אחראים לאיסוף, אגירה לשעת חירום, עיבוד ואספקת דם ומוצריו למערכת הבריאות בישראל. מד"א הוא ארגון ללא מטרות רווח, חלק מפעילותו ממומן מתשלומים הנגבים עבור שירותים רפואיים ותרומות של תורמים מישראל ומחו"ל, והוא מסייע לממש במדינת ישראל את הציווי היהודי: "וכל המקיים נפש אחת מישראל… כאילו קִיֵּים עולם מלא."2

אתר מגן דויד אדום בישראל