מועצת המדינה הזמנית

מועצת העם הפכה למועצת המדינה הזמנית - מיום הקמת המדינה ועד לבחירות הראשונות (תש"ט-1949).

< 1 דקות

עם ההכרזה על הקמת המדינה (ה באייר תש"ח) הפכה מועצת העם למועצת המדינה הזמנית – עד לבחירות הראשונות (טבת תש"ט – 1949), שבהן נבחרה הכנסת והוקמה הממשלה הראשונה בראשות דוד בן גוריון.

מועצת המדינה הזמנית החליטה על הקמת נשיאות ובה חמישה חברים: ד"ר חיים ויצמן, נבחר לנשיא המועצה הזמנית; יוסף שפרינצק, נציג מפא"י, נבחר ליושב הראש; ולצדו כיהנו שלושה סגנים משלוש מפלגות: הציונים הכלליים, מפ"ם והפועל המזרחי. לאחר הבחירות הראשונות הגישה מועצת המדינה הזמנית את התפטרותה. ד"ר חיים ויצמן נבחר לנשיא המדינה, ויוסף שפרינצק – ליושב ראש הכנסת הראשונה.