מלבי"ם

רב ופרשן מקרא שחי ופעל במזרח אירופה (המאה ה-19). כתב פירוש לתנ"ך (פרט לספרי איכה וקהלת). פירושו לפרקים ההלכתיים בתורה נסמכים על מדרשי ההלכה של חז"ל.

< 1 דקות

ר' מאיר לייבוש בן יחיאל מיכל (1809 – 1879), נולד ונפטר באוקראינה של היום (אז באימפריה הרוסית). רוב שנותיו נדד במזרח אירופה ושימש כרב בערים אחדות, ובהן בוקרשט וקניגסברג.

מלבי"ם כתב תחילה פירושים למגילת אסתר ולספר ישעיהו, אחר כך חיבר את פירושו לתורה – "התורה והמצווה", והשלים את מפעל פרשנותו בפירוש ספרי הנביאים והכתובים – "מקרא קודש" – פרט לשתי מגילות: איכה וקהלת.

בפרשנותו לפרקים ההלכתיים בתורה מביא מלבי"ם את מדרשי ההלכה של חז"ל, הנובעים לשיטתו מדקדוק בלשון הכתוב ומעידים כי חז"ל שלטו היטב בלשון המקרא. בפתיחת פירושו לספר ישעיהו הציג מלבי"ם את שיטת פרשנותו לספרי הנביאים, ולפיה אין בדברי הנביאים כפל עניין במילים שונות, וכל החזרות בדברי הנביאים באות להוסיף – ולא לחזור על עניין שכבר נאמר ובכולן "יש תוכן ותבונה". כל זאת בהתאם לאמונתו במקורם האלוהי של כל ספרי המקרא, של דברי הנביאים "ויפי השיר והמליצה", שלא נכתבו בידי הנביא אלא "הושמו בפיו ובעטו ברוח ה' עליו", כפי שכתב בהקדמה לפירושו לספר ישעיהו.