מלחמת השפות

הטכניון היה המוסד האקדמי הראשון בארץ בתחומי ההנדסה והטכנולוגיה, המתבססים על מונחים מקצועיים בינלאומיים. מייסדיו, יוצאי גרמניה, החליטו ששפת ההוראה בו תהיה גרמנית. ההחלטה עוררת ויכוח סוער - למה גרמנית ולא עברית? - ובסופו ניצחה העברית.

< 1 דקות

בשנת תרע"ד – 1913, שנה לאחר הנחת אבן הפינה לטכניון, פרץ ויכוח קשה על שפת ההוראה בו. הבעיה הייתה מורכבת במיוחד, מאחר שהטכניון היה המוסד האקדמי הראשון בארץ, והוא נועד ללימודים בתחומי ההנדסה והטכנולוגיה, המבוססים על מושגים מקצועיים ועל ספרות מקצועית. נציגי חבר הנאמנים מטעם האגודה המייסדת – "אגודת העזרה של יהודי גרמניה"1 – החליטו כי "אין קובעים שפת לימוד רשמית מחייבת בכל המקצועות של המוסד" ובאופן מעשי החליטו כי הלימודים בטכניון יתקיימו בשפה הגרמנית (ולא בעברית).
החלטה זו עוררה סערה בקרב הציבור היהודי בארץ, שהתנגד לה וראה בה נסיגה חמורה מן הרעיון הציוני. היישוב היהודי בארץ ישראל החליט לצאת למאבק נגד ההחלטה – ונגד אגודת "העזרה", במטרה להגן על תחיית השפה העברית ועל הזהות הלאומית של היישוב העברי. בראש המאבק עמדו תלמידי הסמינרים למורים, אנשי מפלגת הפועלים "הפועל הצעיר" וכן מורי יפו, והם היו תוך זמן קצר ל"תנועת המונים". תלמידים רבים בבתי ספר ובמוסדות חינוך של "העזרה" פתחו בשביתה, וכאשר צעד זה לא הועיל – הודיעו רבים מן המורים על התפטרותם. במאמר שהתפרסם בשנת תרע"ד – 1914 נאמר כי "מעולם עוד לא הייתה תנועה כל כך חזקה בארץ, ומעולם עוד לא הראה היישוב החדש את כוחו להגן על ענייניו כמו בימים אלו."2
מלחמת השפות,שהחלה בתחילת חודש חשוון תרע"ד – 1913 נמשכה שישה שבועות והעסיקה את עמודי החדשות של עיתונות התקופה, ובכלל זה את ביטאוני "הפועל הצעיר" והעיתון הירושלמי "החירות", שפרסם את הנאומים מאסיפות העם המרובות שהיו באותה תקופה נגד אגודת "העזרה". "מלחמת השפות" הסתיימה בניצחונה של השפה העברית, תחילה ביפו – ואחר כך בירושלים. ביפו הוחלט על ייסודו של בית ספר עברי חדש, וכל מורי "העזרה" התפטרו ועברו ללמד בבית הספר העברי, שזכה לתמיכת ההסתדרות הציונית העולמית. בירושלים הצליחה אגודת "העזרה" להתגבר בכוח על שביתת המורים, אך תגובה זו רק עודדה את אנשי ירושלים לפעול להקמת בתי ספר עבריים3 ובכלל זה – בית מדרש עברי למורים בעיר (בימינו – מכללת דוד ילין). ההכרעה הרשמית לטובת השפה העברית הייתה כשנתיים לפני פתיחת הלימודים בטכניון: בשנת תרפ"ב – 1922 הכריזה ממשלת המנדט הבריטי על העברית כשפה רשמית בארץ ישראל, לצד השפות האנגלית והערבית.