מרדכי קפלן

רב ומנהיג של יהדות ארצות הברית במאה ה-20 הקים את התנועה הרקונסטרוקציוניסטית

< 1 דקות

הרב מרדכי מנחם קפלן (1881 – 1983) היה דמות בולטת בקרב יהודי אמריקה בני הדור השני, "בר סמכא ראשון במעלה בתחום החינוך היהודי באמריקה"1 ומייסד התנועה הרקונסטרוקציוניסטית ליהדות מתחדשת, הרביעית בגודלה בקרב יהדות ארצות הברית.

מרדכי קפלן נולד בליטא בשנת תרמ"א – 1881 למשפחה דתית וקיבל חינוך יהודי מסורתי. בילדותו היגרה המשפחה לארצות הברית, לעיר ניו יורק, שם המשיך קפלן בלימודיו בישיבה ולאחר מכן רכש השכלה גבוהה בקולג', ובמקביל – למד בסמינר התיאולוגי היהודי של התנועה המסורתית.

בגיל 21 הוסמך לרבנות על ידי הסמינר, ובמשך כשבע שנים שימש רב בקהילות אורתודוקסיות בארצות הברית. בשנת תרס"ט – 1909 הזמין אותו שניאור זלמן שכטר להצטרף לסגל ההוראה של הסמינר, והוא לימד במסגרת זו למעלה מיובל שנים – עד לפרישתו בשנת תשכ"ב – 1962.

שנותיו הרבות בסמינר עמדו בסימן מתחים אידאולוגיים עם עמיתיו: קפלן מתח ביקורת על עמדותיהם של מנהיגי התנועה, שגילו פתיחות בכל הקשור למחקר ביקורתי ולפרשנות מדעית, אך דבקו ב"שמרנות תיאולוגית" והתנגדו לשינויים במנהגים המסורתיים ובהלכה.

בספרו המרכזי "היהדות כציוויליזציה" (תרצ"ד – 1934) הציג קפלן את השקפתו: הוא האמין ביהדות כתרבות ובחן אותה בממד היסטורי-התפתחותי, בלי הממד המטפיזי והאלוהי: המסורת היהודית היא לשיטתו תוצר של "התפתחות והתחדשות מתמדת", ומכאן הצורך להמשיך ולחדש את היהדות ואת ההלכה הרבנית לאור שינויי הזמן ואתגרי המודרניות.

עם זאת תמך קפלן בקיום מצוות מעשיות, קרא לחידוש השפה העברית ולהקמת ריבונית יהודית בארץ ישראל – ובכך נבדל מתנועת הרפורמה.2 במשך השנים ניסה מרדכי קפלן להשפיע על מנהיגי התנועה המסורתית לאמץ את השקפותיו, אך הדבר לא עלה בידו.3 בגיל 81 פרש מן הסמינר התיאולוגי של התנועה המסורתית והחל לפעול להקמת התנועה הרקונסטרוקציוניסטית להתחדשות יהודית, שאף הקימה סמינר תיאולוגי ובית מדרש לרבנים משלה.
מרדכי מנחם קפלן היה נשוי ללנה, ולבני הזוג נולדו ארבע בנות. הוא זכה לאריכות ימים ונפטר בגיל 102 בניו יורק – ושם נקבר.