נועם אלימלך

ספרו של ר' אלימלך מליזנסק, מנהיג חסידי גליציה. עיקר חידושו של הספר בדרשות המתייחסות לפרשות השבוע ועוסקות באחריותו של המנהיג החסידי לחסידיו ובתפקידו כמתווך בין האל לאדם.

< 1 דקות

"נועם אלימלך" הוא ספרו של ר' אלימלך ליפמן מליזנסק (1717 – 1787), תלמידו של המגיד הגדול, דב בער ממזריץ'. לאחר מותו של המגיד חזר ר' אלימלך לגליציה והיה למנהיגם של חסידי גליציה "ולנציג מובהק של החסידות העממית".1

הוא התיישב בעיר ליז'נסק, והפך אותה למרכז גדול של תנועת החסידות. יש הסבורים כי אלימלך מליז'נסק היה ממלא המקום של המגיד הגדול, ובתודעה העממית החסידית הוא נודע "כרופא נשמות… מנהיג ויועץ ועושה פלא".2

תפילתו של ר' אלימלך על היחס הראוי לזולת, "שכל אחד יראה מעלת חברינו ולא חסרונם", ידועה ואף הולחנה בימינו לשיר חסידי פופולרי.3 קברו של ר' אלימלך בעיר ליז'נסק משמש מוקד עלייה לרגל ליהודים רבים מישראל והתפוצות.
הספר "נועם אלימלך" נדפס לאחר מותו בידי בנו, אלעזר, מאחר שר' אלימלך לא הסכים שהספר יודפס בחייו – "שאיני רוצה שיהיה זה בעודי בחיים" – ולכן הביא אלעזר את הספר לדפוס שנה לאחר מות אביו (תקמ"ח – 1788). לפי עדות הבן אלעזר, עמד ר' אלימלך על החשיבות בפרסום הדברים וסבר שכל אדם "צדיק וישר וחכם" שילמד בספר זה "בוודאי ימצא בו את כל רצונו."4
בספר – שיחות, דרשות ועיונים על פרשות השבוע לפי סדרן בחמישה חומשי תורה, והנושא העובר בהם כחוט השני הוא "תורת הצדיק" של רבי אלימלך: מהותו של הצדיק – המנהיג החסידי, סמכותו, תפקידיו, יחסי הגומלין בינו ובין חסידיו ואחריותו כלפי חסידיו.5 ובכך גם עיקר חידושו וחשיבותו של "נועם אלימלך". הספר מציג את תפקידו של הצדיק כמתווך בין האל לאדם ואת אחריותו לחסידיו: כל צרכיו של האדם – צורכי פרנסה, בריאות וזיווג – מגיעים מן השמים לארץ באמצעות הצדיק, בכוח תפילתו ודבקותו.
ייעודו של הצדיק – להעלות את המוני העם למדרגה רוחנית גבוהה, ולשם כך עליו לרדת אליהם ולהעלות אותם אתו. הספר מדגיש את יחסי הגומלין בין הצדיק לחסידיו ואת התלות ההדדית ביניהם: "תנאי אחד דרוש להצלחת הצדיק בהשתדלותו, והוא שיאמין החסיד אמונה שלמה בצדיק שלו ובכוחו לפעול על גורל בני האדם."6 החסיד חייב להכיר בסמכותו הבלתי מוגבלת של הצדיק ולציית לו, והתנהגותו של הצדיק "מהווה מופת לחיקוי עבור חסידיו".7
מיד עם פרסומו זכה הספר להצלחה רבה בקרב החסידים, וגם בימינו הוא נקרא ונלמד, ויש הנוהגים לקרוא בו לאחר טבילתם בערב שבת. "נועם אלימלך" נחשב סגולה לזירוז לידה, לשמירה על התינוק ונגד עין הרע, ומהדורות כיס של הספר נפוצות כיום בציבור החרדי. מהדורה מדעית מקיפה ומבוארת של הספר "נועם אלימלך" יצאה לאור בישראל בעריכת פרופ' גדליה נגאל.8
גרסה מקוונת של "נועם אלימלך" – באתר ספריא
וכן באתר דעת