ציצית

פתיל של ארבעה חוטים כפולים השזורים יחד ומחוברים לכל אחת מארבע פינות הבגד. מצוות ציצית נזכרת בתורה. בימינו הכוונה לבגד שנקרא "טלית קטן".

< 1 דקות

פתיל חוטים – ארבעה חוטים כפולים הקשורים וכרוכים יחד. חובת הציצית, שלא כמו הטלית, נזכרת בתורה. הכוונה למצוות הוספת ציצית לכל ארבע כנפות הבגד שמפורטת בספר במדבר (טו 37-41). לפי פרשנות חכמים למקרא כל גבר חייב להוסיף לכל בגד שיש לו 4 פינות – פתיל שבו שזורים 4 חוטים. פתיל זה כונה ציצית. בתקופות מאוחרות יותר כאשר הפסיקו ללכת עם בגדים בעלי 4 פינות הצטרפה הציצית לתלבושת היהודית (כנראה בתקופת הראשונים) כבגד שנוסף לבגדים הרגילים.
לפי פרשנות חז"ל לנאמר בתורה, היה אחד מחוטי הפתיל בצבע תכלת, שהופק כנראה מחילזון. אך המסורת על זיהויו של צבע התכלת לא נשתמרה, ועל כן נוהגים בימינו להשתמש בפתיל ציצית העשוי מחוטים לבנים בלבד. יש שנוהגים לשלב בפתיל גם חוט בצבע תכלת וזאת על פי גילויים של הדורות האחרונים בזיהוי הצבע ומקורו.
כפי שהערנו, המילה ציצית בלשון ימינו מתכוונת לבגד שנקרא טלית קטן – יריעת בד מרובעת עם ציציות בארבע פינותיה, שאותה יש הנוהגים ללבוש מתחת לבגד, כדי לקיים את מצוות ציצית במשך כל היום. טלית קטן, ציצית בלשון הדיבור, נקראת גם ארבע כנפות.