רָשׁוּיוֹת

הגדרות במרחב הפרטי והציבורי שבאות לידי שימוש בתחומים רבים במסורת היהודית.

< 1 דקות

המלה "רָשׁוּת" מגדירה, בין השאר, בעלות או קניין על שטח או מקום, וכוללת כמה סוגי רָשׁוּיוֹת. בשבת הגדרו 4 רשויות: רְשׁוּת היחיד, רְשׁוּת הרבים, כרמלית ומקום פטור. ארבע הרשויות נזכרות בספרות חז"לבמשנה ובתלמודים – בהקשר לדיונים הנוגעים להלכות שבת,1 בהקשר לנושאים הלכתיים אחרים, ובהם דיני טומאה ודיני נזיקין השתמשו בעיקר בשתי רשויות – רשות היחיד ורשות הרבים.. ההגדרה המדויקת של כל רָשׁוּת משתנה לעתים, בהתאם לתחום ההלכתי הנדון.