רבן

< 1 דקות

בתקופת הבית השני היה התואר רבן (=רבנו)  שמור רק לנשיא הסנהדרין, והוא עבר בירושה במשפחת הנשיא. הלל הזקן הוא שגיבש את המעמד המיוחד של נשיא הסנהדרין, והנשיאים שבאו אחריו היו מצאצאיו, בעיקר בזכות  אישיותו ומעמדו של הלל הזקן – אך לא רק בגלל זה: אחדים מהם  – דוגמת רבי יהודה הנשיא – היו מנהיגים גדולים בזכות עצמם. נראה שרבן יוחנן בן זכאי אף היה במשך תקופת מה במעמד של נשיא, כאשר עמד בראש בית הדין שהקים ביבנה. בימינו – "רבן" הוא תואר כבוד לגדולים בתורה שהעמידו תלמידים רבים.