רבנו תם

ר' יעקב בן מאיר (המאה ה- 12), נכדו של רש"י ואחיו של רשב"ם. מחשובי הפרשנים של התלמוד בצרפת.

< 1 דקות

ר' יעקב בן מאיר (1100-1171), אחיו הצעיר של רשב"ם ונכדו של רש"י. מחשובי הפרשנים של התלמוד שנמנה עם בעלי התוספות הראשונים והחשובים, לצד אביו (ר' מאיר) ואחיו (רשב"ם).
שמו יעקב הקנה לו את הכינוי "תם", לפי הפסוק: "ויעקב איש תם יושב אוהלים" (בראשית כה 27). רבנו תם התפרסם, בין השאר, בשל מחלוקת שהייתה לו עם סבו, רש"י, בעניין סדר הפרשיות בתפילין. וגם בימינו יש אנשים שמניחים תפילין של רבנו תם – כתוספת לתפילין המקובלות של רש"י.