שלום זכר ושמירת הבן

טקס שמירה על הבן הנולד שמתקיים לפי המסורת בשבת הראשונה לאחר הולדתו ובלילה שלפני ברית המילה. בימינו חידשו מנהג דומה לבת - "שלום בת".

< 1 דקות

בליל השבת הראשונה לאחר הולדת בן זכר נהוג לערוך סעודה קלה בבית שבו נמצא התינוק, ובה מגישים, בין השאר, גרגירי חומוס או עדשים מבושלים, כחלק מטקס השמירה על הבן הנקרא "שלום זכר".1 סעודה זו היא חלק משמחת הלידה וכוללת דברי תורה ושירה. בימינו חידשו את מנהג דומה לבת – "שלום בת" – הנערך אף הוא בליל השבת שאחרי הלידה או ביום השבת עצמו בבית הכנסת, לאחר התפילה.
בלילה שלפני ברית המילה יש המקיימים טקס שמירה (ליל שמירה) נוסף לבן הנולד, כדי להגן עליו מכל סכנה לפני ברית המילה. טקס זה נקרא גם "תיקון אליהו", והוא כולל לימוד רצוף כל הלילה ליד מיטתו או חדרו של התינוק. יש הנוהגים להביא ילדים קטנים כדי שיקראו את פסוקי שמע ישראל ליד עריסת התינוק, וכן את הפסוק "הַמַּלְאָךְ הַגֹּאֵל אֹתִי מִכָּל רָע יְבָרֵךְ אֶת הַנְּעָרִים…" (בראשית מח 16).
טקס שמירה זה בלילה שלפני ברית המילה נקרא בעדות המזרח "תיקון יצחק" או "ליל הזוהר" ובו קוראים מתוך "ספר הזוהר מדרשים ופסוקים הקשורים לברית המילה של אברהם ויצחק,2 ולאחר מכן מקיימים סעודה הכוללת שירת פיוטים ונגינה.