שלוש עשרה (י"ג) מידות

כינוי למידות הרחמים של האל, שנתגלו למשה בהר סיני והיו לחלק מן הסליחות הנאמרות בחודש אלול ובעשרת ימי תשובה (בחודש תשרי).

< 1 דקות

כינוי של חז"ל לרשימת מידות הרחמים של ה', כפי שנתגלו למשה רבנו על הר סיני, כאשר עלה לקבל את לוחות הברית בפעם השנייה. וכך נאמר: "ה' ה' אֵל רַחוּם וְחַנּוּן אֶרֶךְ אַפַּיִם וְרַב חֶסֶד וֶאֱמֶת. נֹצֵר חֶסֶד לָאֲלָפִים נֹשֵׂא עָו‍ֹן וָפֶשַׁע וְחַטָּאָה וְנַקֵּה לֹא יְנַקֶּה"1 (שמות לד 6 – 7). המספר הכולל של שלוש עשרה מידות נזכר כבר בתלמוד הבבלי, אם כי אופן חלוקתן שנוי במחלוקת.2
שלוש עשרה מידות הרחמים שולבו בתפילה בציבור בבית הכנסת: בתפילות של ימי צום ותענית ציבור, בסליחות של חודש אלול ועשרת ימי תשובה, בתפילות יום הכיפורים, וגם בימים שני וחמישי בתפילת שחרית.
חשיבותן של שלוש עשרה המידות בבקשת סליחה בתפילה בציבור (בבית הכנסת) מודגשת במדרש אגדה: "מלמד שנתעטף הקדוש ברוך הוא [בטלית] כשליח ציבור, והראה לו למשה סדר תפילה. אמר לו: כל זמן שישראל חוטאין – יעשו לפני כסדר הזה (=יאמרו שלוש עשרה מידות), ואני מוחל להם."3