תיקו

מונח המסמל שמחלוקת שהיתה בין שני חכמים לא הוכרע.

< 1 דקות

מושג שדרשו פרשני התלמוד כראשי תיבות של המילים: תשבי יתרץ קושיות ובעיות – או: תשבי יתרץ קושיות ויפתור. הביטוי מופיע בתלמוד הבבלי יותר מ- 300 פעמים ומשמעות המקורית – תעמוד שאלה זו בעינה ולא תיפתר.

המונח "תיקו" בתלמוד מציין אפוא שאלה או מחלוקת שנותרה ללא הכרעה. ומכאן הגיע המונח למשחקים ולספורט: משחק שהסתיים בתיקו – נגמר ללא הכרעה, ואין בו מנצח.