תקופת הזוגות

תקופה שבה זוגות של חכמים עמדו בראש הסנהדרין בימי ממלכת החשמונאים.

< 1 דקות

המושג "זוגות" מתכוון לצמדים של חכמים שעמדו בראש הסנהדרין בתקופת הבית השני, בימי ממלכת  החשמונאים, משנת 150 לפני הספירה ועד שנת 10 לספירה. אחד מבני הזוג החזיק בתפקיד נשיא הסנהדרין,1 והשני החזיק בתפקיד אב בית הדין.
במשנה נזכרים חמישה זוגות של חכמים: יוסי בן יועזר איש צרדה ויוסי בן יוחנן איש ירושלים; יהושע בן פרחיה ונתאי הארבלי; יהודה בן טבאי ושמעון בן שטח; שמעיה ואבטליון; הלל ושמאי. לפי המשנה, החכם הראשון בכל אחד מן הזוגות כיהן כנשיא – "הראשונים היו נשיאים", והם: יוסי בן יועזר, יהושע בן פרחיה, יהודה בן טבאי, שמעיה והלל; ואילו בני זוגם ששמותיהם נזכרו שניים כיהנו כאבות בית הדין: "ושניים להם אבות בית דין".2