תרגום שני

אחד משני התרגומים לארמית של מגילת אסתר, הכולל תוספות ארוכות של מדרשים ואגדות.

< 1 דקות

תרגום שני הוא התרגום לארמית של מגילת אסתר. קיימים שני תרגומים של המגילה לארמית: "תרגום ראשון" וגם "תרגום שני", ואף אחד מהם אינו תרגום מילולי של המגילה. אלא שהתרגום השני – שלא כמו הראשון – כולל תוספות  רבות וארוכות יותר של מדרשים ואגדות. התרגומים לארמית של מגילת אסתר נזכרים בתלמוד הבבלי: "ובמגילה אפילו עשרה קורין ועשרה מתרגמין."1

גם רב האי גאון (939 – 1038) מעיד באחת מתשובותיו: "יש כאן בבבל תרגום [למגילת] אסתר, כמה גוונים משונים (=נוסחים שונים) זה מזה. אחד יש בו תוספת הרבה ומדרשות (=התרגום השני) ואחד (=התרגום הראשון) – אין בו".2

זמן כתיבתו של התרגום השני אינו ברור: יש המקדימים אותו לתקופת התלמוד – המאה הרביעית לספירה, יש המשייכים אותו לסוף תקופת המשנה והתלמוד – המאה השישית לספירה, ויש המאחרים את זמנו לימי הביניים – המאה האחת עשרה.