טקס לפתיחת השנה: הקהילה הבית ספרית

טקס זה נועד להעצים את תודעת הקהילתיות בבית הספר. הטקס ידגיש את השיתוף בין התלמידים למורים, ובינם לבין עובדי המנהלה, האחזקה והאבטחה ונציגי ההורים, ויחזק את תחושת השייכות והאחריות המשותפת. הטקס מותאם ללמידה מרחוק וללמידה היברידית.

משך הטקס כ30 דקות

הקדמה

בימים אלו, שבהם כל כיתה או "קפסולה" הן יחידות עצמאיות, ושחלק מהתלמידים פוגשים את הכיתה המצומצמת שלהם בעיקר באמצעים דיגיטליים, יש חשיבות רבה לכך שהתלמידים וצוות בית הספר יחושו שהם חלק מגוף גדול יותר –קהילת בית הספר. ראשית, הילדים, צוות בית הספר ומשפחותיהם של הילדים יוצרים קהילה, מעצם העובדה שיש ביניהם השקה מתמשכת, תחושת שייכות, תחומי עניין משותפים ושיתוף אינטרסים. שנית, בית הספר הוא חלק מקהילה גאוגרפית – שכונה, מועצה מקומית, יישוב קהילתי או מועצה אזורית. לשני מעגלים קהילתיים אלה אפשר להוסיף גם ממד של זמן – העבר הבית ספרי והאזורי והגיאוגרפי והקשר עם בוגרי ובוגרות בית הספר.

טקס זה עוסק בקהילה של בית הספר, המורכבת לא רק מתלמידים ועובדי הוראה, אלא אף מעובדים רבים נוספים – אנשי מנהלה, רפואה, תחזוקה, ניקיון ואחזקה וכן ממתנדבים הפועלים בבית הספר. במעגל השני נמצאים בני המשפחה של התלמידים, ובייחוד ההורים, השותפים להוויית בית הספר ולעיצוב דרכו. במעגל השלישי מצויים בוגרי ובוגרות בית הספר, שיש להם זיקה מתמשכת לקהילת בית הספר. העמדת קהילת בית הספר במרכז העניינים בתחילת השנה משיגה שתי מטרות עיקריות. ראשית, הטקס מסייע בהגדרת המרכזיות של המטרות החברתיות של שנת הלימודים, בצד המטרות הלימודיות. שנית, הטקס מרחיב את המבט של התלמידים אל עבר המעגלים שלעיתים נתפסים כשוליים בתוך המערך הבית ספרי. הרחבת המושג של "הקהילה הבית הספרית", לצד הידוק הקשרים בתוך הקהילה מעצימים את תחושת השייכות וגאוות היחידה והם נקודת פתיחה חשובה לשנת הלימודים מההיבט החברתי.

הטקס בנוי ממספר גדול של מרכיבים, שניתן לבחור מתוכם. הטקס מתאים לגילים השונים, עם התאמות מתבקשות.

קהל היעד: א-ט
שכבה מבצעת: ד / ט
פורמט הטקס: כיתתי/סינכרוני/מרחוק

אפשרויות לקיום הטקס בתקופה של למידה היברידית ולמידה מרחוק

המעבר מלמידה שגרתית של כל התלמידים בו זמנית בבית הספר מדי יום לצורות למידה אחרות, פותח פתח להגדרה מחודשת של המושג "טקס" ומאפשר לעצב טקסים מסוגים חדשים. הטקס שלהלן מותאם לשלושה תרחישים:

 • טקס כיתתי – טקס שיתקיים בכיתה ויופעל על ידי תלמידי כל כיתה בו זמנית. במקרה של פיצול הכיתה, הטקס יתקיים לכל אחת מהקבוצות. הטקס יכול לשלב קטעים חיים או מוקלטים המשותפים לכלל בית הספר.
 • טקס בית ספרי סינכרוני – טקס מרכזי, חי או מוקלט, שישודר לתלמידים בכיתות בו זמנית, ושיאפשר שיתוף מסוים של התלמידים בכיתות.
 • למידה מרחוק – טקס שיתקיים במצב שבו התלמידים, או חלק גדול מהם, יהיו בבית. הטקס יתקיים כטקס חי בהשתתפות מרחוק של כלל התלמידים (בית ספרי, שכבתי או כיתתי), בזום או באופן אחר, כטקס חי, בהשתתפות פעילה של חלק מהתלמידים והצוות, או כטקס מוקלט מראש.

הערה: קיים קושי מובנה להכין טקס פתיחת שנה ולהפעילו על ידי התלמידים. יש בתי ספר שבהם הטקס מאורגן ומבוצע על ידי צוות ההוראה, והתלמידים הם הקהל (פסיבי או אקטיבי). ניתן בכל זאת לשתף את התלמידים בארגון הטקס בכמה אופנים: הכנת הטקס בימים האחרונים של שנת הלימודים הקודמת, או ביום האחרון של החופש הגדול, או בימים הראשונים של שנת הלימודים (אם הטקס אינו נערך ביום הראשון ללימודים). בכל מקרה, רצוי שתיווצר מסורת בית ספרית של הכנת הטקס בידי שכבה מסוימת, כדי לרתום את התלמידים לעניין מבעוד מועד. השנה הקושי כפול לאור הקושי להביא תלמידים שיעבירו את הטקס לבית הספר.

אורך הטקס המומלץ בלמידה היברידית ובלמידה מרחוק: כ-30 דקות. חשוב לתכנן את הזמן ולבחור כמה רכיבים מבין רכיבי הטקס.

מהלך הטקס בקיצור

הטקס פותח בברכות לשנת הלימודים החדשה מפי הנציגים של כל אחד מהמגזרים בקהילת בית הספר. לאחר מכן יאזינו התלמידים לדבר המנהלת ויצפו בסרטון שבו יתוודעו לדמויות הפעילוֹת בקהילת בית הספר. הטקס יסתיים ביצירת פסיפס בית ספרי להעמקת ההיכרות בין חברי הקהילה הבית ספרית.

בכדי שהטקס לא יהיה ארוך מדי, רצוי לבחור כמה מרכיבים מבין מרכיבי הטקס ולא להשתמש בכולם.

מהלך הטקס

דברי פתיחה

הנחיה של תלמידי השכבות הבוגרות בבית הספר.

 • כיתתי – מוקלט מראש ומוקרן בכיתה או מבוצע על ידי תלמידי הכיתה.
 • בית ספרי סינכרוני – מוקלט מראש ומשודר לכלל הכיתות, או מבוצע בו זמנית ומשודר לכיתות.
 • למידה מרחוק – מוקלט מראש ומשודר לכלל התלמידים, או מבוצע בו זמנית ומשודר לכיתות.
סרטון של ברכות פתיחה המדגיש את "קהילת בית הספר"

5 ברכות שיושמעו על ידי נציגים השייכים לקהילת בית הספר: תלמיד/ה, מורה, בעל/ת תפקיד שאינה/ו מורה, הורה של תלמיד בבית הספר, בוגר/ת של בית הספר. [אפשר גם: מתנדב/ת קבוע/ה בבית הספר, אחות או כל בעל/ת תפקיד אחר בקהילת בית הספר].

הסרטון יוכן מראש על ידי תלמידי השכבות הבוגרות ויכיל ברכה שתימשך כחצי דקה של כל אחד מהנציגים.

 • כיתתי – הסרטון מוקרן בכיתה.
 • בית ספרי סינכרוני – הסרטון משודר לכל הכיתות.
 • למידה מרחוק – הסרטון משודר לכל התלמידים.
הקדמת המנחים לדבר המנהל/ת
 • כיתתי – מנחים כיתתיים.
 • בית ספרי סינכרוני – מוקלט מראש ומשודר לכיתות, או מצולם ומשודר בו זמנית לכיתות.
 • למידה מרחוק – מוקלט מראש ומשודר לתלמידים, או מצולם ומשודר בו זמנית לתלמידים.

דוגמה:

מנחָה: תודה רבה ל…, ממש משמח לשמוע את הברכות הללו.
מנחֶה: משמח ומרגש.
מנחָה: הסרטון עזר לי להכיר אנשים וילדים שלא ידעתי ששייכים לקהילת בית הספר. נראה לי חשוב שגם בהמשך השנה נחשוב איך מחברים יחד את כל מי שנמצא בבית הספר.
מנחֶה: נכון, במיוחד השנה, כשאנחנו לא תמיד פוגשים זה את זה. אני חושב שיש עוד דרכים רבות שבהן ניתן לשתף את קהילת בית הספר בעשייה הבית ספרית.
מנחָה: אתה יודע מה? אולי למנהל/ת יש רעיונות איך לעשות את זה?
מנחֶה: בטח. אני מזמין לבמה את…מנהל/ת בית הספר.

דברי המנהל/ת
 • כיתתי – מצולם מראש ומוקרן בכיתה.
 • בית ספרי סינכרוני – מצולם מראש ומשודר לכל הכיתות, או מצולם ומשודר בו זמנית לכיתות.
 • למידה מרחוק – מצולם מראש ומשודר לכל התלמידים, או מצולם ומשודר בו זמנית לתלמידים.

אם הדברים מצולמים מראש, אפשר לעצב אותם כדו-שיח בין המנהל/ת למנחה.

דגש מרכזי: בית הספר כקהילה, היכרות, ערבות הדדית.


דוגמה:

מנהלת: תודה רבה (שם המנחָה ושם המנחֶה)! תודה רבה ל-(שמות המברכים) ותודה רבה לתלמידים שהשקיעו בהכנת הסרטונים.
מנחֶה: המנהלת, דיברנו קודם וחשבנו שיהיה ממש נחמד אם נמשיך לאורך כל השנה להכיר טוב יותר זה את זה בתוך בית הספר.
מנהלת: אני ממש מסכימה. יש לי אפילו כמה רעיונות כיצד לעשות את זה.
המנחֶה והמנחָה מחייכים זה לזה.
מנהלת: (פונה לתלמידים) בית הספר הוא לא רק מקום שבו מרחיבים את האופקים ורוכשים ידע. זו גם סביבה שבה הרבה אנשים מבלים חלק גדול מיומם וכולם רתומים לפרויקט משותף. זו ממש – קהילה! רשת צפופה המורכבת מחוטים רבים. בשנה הקרובה, על אף הצורך להתרחק פיזית, ננסה להדק את החוטים הללו, לחזק את הקשרים ולהפוך את הרשת של בית ספר ליריעה מוצקה וצבעונית.
מנחֶה: נשמע מצוין, אבל איך בדיוק זה הולך לקרות?
מנהלת: נתחיל להתבונן סביבנו. כאשר אתם נכנסים בשער בית הספר, כשאתם הולכים במסדרון, כשאתם נכנסים לכיתה, רצים בחצר, עולים במדרגות או יוצאים מהמעבדה. התבוננו רגע – מי עוברת לידכם? מי הולך מולכם? מי עומדת בצד? מי מחפש משהו? התבוננו זה בזה, אבל גם במורים ובמורות ובאנשים הרבים האחרים שנמצאים כאן במשך היום. מבט בעיניים וחיוך רחב מאחורי המסכה. עוד רגע של תשומת לב, עוד מחשבה על האדם שמולכם – וכבר חיזקתם את הרשת הקהילתית של בית הספר.
מנחָה: … אבל השנה… אנחנו פחות רצים בחצר ועולים במדרגות…
מנהלת: … (תוכניות קהילתיות נוספות של בית הספר, אולי מרחב וירטואלי של שיתוף)
מנחֶה: תודה רבה ל(שם המנהלת).

קטע מעבר של המנחים
 • כיתתי – מנחים כיתתיים.
 • בית ספרי סינכרוני – מוקלט מראש ומשודר לכיתות, או מצולם ומשודר בו זמנית לכיתות.
 • למידה מרחוק – מוקלט מראש ומשודר לתלמידים, או מצולם ומשודר בו זמנית לתלמידים.

תוכן:

כתיבה של המנחים. המוטיב: בית הספר כקהילה; חברי הקהילה צריכים להכיר זה את זה. כדאי להתייחס גם למצב המיוחד בשנה הזאת.

סרטון

סרטון עם שיר ברקע, המורכב מסטילס (תצלום סטטי ללא תנועה) של אנשי צוות בית הספר, על כל מגזריו (הוראה, אחזקה ומנהלה, המאבטח/ת והמנקה). כל אחד מאנשי הצוות מחזיק שלט גדול וקריא עם השם שלו/שלה.

השיר ברקע – המנון בית הספר, אם יש; שיר העוסק בקהילה או בתחושת יחד.


הצעות לשירים:

כתיבת ברכות

כתיבת ברכות לקהילת בית הספר על ידי התלמידים על גבי בד גדול / בריסטולים גדולים / קיר.


דוגמה:

 • כיתתי – כל כיתה עובדת באופן עצמאי. לאחר מכן הברכות הכיתתיות נתלות במסדרונות בית הספר.
 • בית ספרי סינכרוני – כל כיתה עובדת באופן עצמאי. לאחר מכן הברכות הכיתתיות נתלות במסדרונות בית הספר.
 • למידה מרחוק – התלמידים כותבים ברכות ומעלים אותן ליעד שנקבע מראש.

הצעות לגיוון:

 • בטקס בית ספרי סינכרוני חי: התלמידים יקבלו מראש משימה להכין ברכות לפי כיתות או לפי כל חלוקה אחרת. כל תלמיד ישלח את הברכה מראש והברכות ייערכו יחד כסרטון. בשלב המתאים יתבקשו התלמידים להרים מול המסך את הברכות לכמה רגעים ולאחר מכן יוקרן הסרטון. לחלופין, אפשר לעשות הפסקה בטקס, שבה התלמידים יכינו את הברכות וישלחו אותן.
 • בטקס מוקלט (כיתתי, בית ספרי סינכרוני או מרחוק): התלמידים יקבלו מראש משימה להכין ברכות לפי כיתות או לפי כל חלוקה אחרת. כל תלמיד ישלח את הברכה מראש והברכות ייערכו יחד כסרטון, שיוקרן במסגרת הטקס.
 • בטקס בית ספרי סינכרוני מוקלט: תיערך הפסקה בטקס. התלמידים יקבלו את משימת הברכות לפי כיתות. בכל כיתה יחברו את הברכות לסרטון קצר (למשל, בעזרת Animoto או באחד הכלים שכאן), שיישלח לצוות עורכים. בהמשך היום כל כיתה תצפה בסרטונים ובדברי הסיום.
הכנת שלטים

התלמידים מכינים שלטים שעליהם מופיעים שמותיהם וברכות לקהילת בית הספר.

 • כיתתי – המורה מצלמ/ת כל תלמיד/ה עם השלט והברכה.
 • בית ספרי סינכרוני – המורה מצלמ/ת כל תלמיד/ה עם השלט והברכה.
 • למידה מרחוק – התלמידים מצטלמים עם שלטים וברכות ומעלים את התמונה ליעד שנקבע מראש.

צוות עריכה הופך את התמונות לסרטון המוקרן לאורך השנה על גבי מסכים בבית הספר. אפשר גם לחלק לסרטונים קצרים.


אפשרות לגיוון:

 • צילום/עריכה לפי ימי ההולדת של התלמידים. בכל חודש מקרינים על גבי המסכים בבית הספר את הסרטון שבו מופיעים הילדים שנולדו באותו חודש.
 • צילום תמונה של התלמיד/ה בלבד ולאחר מכן הוספת כתוביות עם השמות בתכנת העריכה.

מה שקראתם כאן הוא רק הצעה– תוכלו לשנות את הפורמט, להוסיף תכנים או לשנותם כרצונכם. לחצו על כפתור הורדת הקבצים כדי להוריד את הטקס בשתי גרסאות: כקובץ – WORD שאותו תוכלו לערוך כרצונכם, וכקובץ PDF - שאותו לא ניתן לערוך.

  הכנו טקסטים במיוחד בשבילך


  רשמו את שמכם ואת כתובת המייל שלכם, ותוכלו להוריד את קבצי הטקס.
  מבטיחים לא להטריד. אנו שולחים מיילים רק כשצריך :)
  להורדת קבצים