טקס לפתיחת השנה: יש לי חלום – למידה היברידית ולמידה מרחוק (חט"ב)

טקס זה נועד לעורר את הדמיון של התלמידים ולהפיח בהם תקווה ושאיפה לשנה של התפתחות, יוזמה ועשייה. התלמידים והמורים יחלמו על העתיד הרחוק ועל העתיד הקרוב, ישתפו זה את זה בחלומותיהם ויעלו את חלומותיהם במרחב משותף (ממשי או וירטואלי). הטקס מותאם ללמידה מרחוק וללמידה היברידית.

משך הטקס כ30 דקות

הקדמה

הימים הראשונים של שנת הלימודים עשויים להשפיע באופן מכריע על אקלים בית הספר במשך השנה כולה. לפיכך נדרשת התחלה טובה שתעביר את המסרים החשובים לקהילת בית הספר ותסייע ביצירת אווירה חיובית.

טקס פתיחת השנה שלפניכם מבקש להציג את הערכים שעומדים במרכז התפיסה החינוכית של בית הספר, תוך שילוב יסודות מן התרבות היהודית-ישראלית. כל זאת לנוכח המציאות המאתגרת שאנו מצויים בה: כיצד ניצור את כל הדברים האלה בלי שנוכל לכנס את כלל תלמידי בית הספר במרחב משותף?

באתר שלנו תמצאו כמה הצעות לתכנים שיועברו בטקס, כל אחת מהן מדגישה מוקד תוכן אחר:

 • יש לי חלום – טקס זה נועד לעורר את הדמיון של התלמידים ולהפיח בהם תקווה ושאיפה לשנה של התפתחות, יוזמה ועשייה.
 • ראשית – טקס זה נועד להעניק לקהילת בית הספר הרגשה של התחדשות. הטקס אמור להעביר לתלמידים מידע על חידושים בנוף בית הספר בשנה הקרובה וליצור ציפייה לקראתם.
 • ראש השנה – בטקס ישולבו יסודות מסורתיים מתוך חגי תשרי, ובעיקר מתוך ראש השנה, באוריינטציה תרבותית ולא דתית.

הטקס "יש לי חלום", בפורמט המותאם ללמידה מרחוק או ללמידה היברידית, נועד לעורר את הדמיון של התלמידים ולהפיח בהם תקווה ושאיפה לשנה של התפתחות, יוזמה ועשייה. התלמידים והמורים יחלמו על העתיד הרחוק ועל העתיד הקרוב, ישתפו זה את זה בחלומותיהם ויעלו את חלומותיהם במרחב משותף (ממשי או וירטואלי). הטקס יעודד את התלמידים "לחשוב בגדול" ולראות בשנה החדשה הזדמנות להתחדשות ולשינוי.
הטקס בנוי ממספר גדול של מרכיבים, שניתן לבחור מתוכם. הוא מתאים לגילים השונים, עם התאמות מתבקשות.

קהל היעד: ז-ט
שכבה מבצעת: ט
פורמט הטקס: כיתתי/סינכרוני/מרחוק

אפשרויות לקיום הטקס בתקופה של למידה היברידית ולמידה מרחוק:

המעבר מלמידה שגרתית של כל התלמידים בו זמנית בבית הספר מדי יום לצורות למידה אחרות, פותח פתח להגדרה מחודשת של המושג "טקס" ומאפשר לעצב טקסים מסוגים חדשים. הטקס שלהלן מותאם לשלושה תרחישים:

 • טקס כיתתי – טקס שיתקיים בכיתה ויופעל על ידי תלמידי כל כיתה בו זמנית. במקרה של פיצול הכיתה, הטקס יתקיים בכל אחת מהקבוצות. הטקס יכול לשלב קטעים חיים או מוקלטים המשותפים לכלל בית הספר.
 • טקס בית ספרי סינכרוני – טקס מרכזי, חי או מוקלט, שישודר לתלמידים בכיתות בו זמנית, ושיאפשר שיתוף מסוים של התלמידים בכיתות.
 • למידה מרחוק – טקס שיתקיים במצב שבו התלמידים, או חלק גדול מהם, יהיו בבית. הטקס יתקיים כטקס חי בהשתתפות מרחוק של כלל התלמידים (בית ספרי, שכבתי או כיתתי), בזום או באופן אחר, בהשתתפות פעילה של חלק מהתלמידים והצוות, או כטקס מוקלט מראש.

אורך הטקס המומלץ בלמידה היברידית ובלמידה מרחוק: כ-30 דקות. חשוב לתכנן את הזמן ולבחור כמה רכיבים מבין רכיבי הטקס.

מדוע עורכים את הטקס?

 • מטרה חברתית: גיבוש ראשוני סביב חוויה חיובית.
 • מטרה מסגרתית: מתן נופך חגיגי לפתיחה השנה; הכנסת התלמידים למסגרת אחרי החופש הגדול.
 • מטרה חינוכית-ערכית: הצגת הערכים המובילים בתרבות הבית ספרית.

הערה: קיים קושי מובנה להכין טקס פתיחת שנה ולהפעילו על ידי התלמידים. יש בתי ספר שבהם הטקס מאורגן ומבוצע על ידי צוות ההוראה, והתלמידים הם הקהל (פסיבי או אקטיבי). ניתן בכל זאת לשתף את התלמידים בארגון הטקס בכמה אופנים: הכנת הטקס בימים האחרונים של שנת הלימודים הקודמת, או ביום האחרון של החופש הגדול, או בימים הראשונים של שנת הלימודים (אם הטקס אינו נערך ביום הראשון ללימודים). בכל מקרה, רצוי שתיווצר מסורת בית ספרית של הכנת הטקס בידי שכבה מסוימת, כדי לרתום את התלמידים לעניין מבעוד מועד. השנה הקושי כפול לאור הקושי להביא את התלמידים שיעבירו את הטקס לבית הספר.

מהלך הטקס בקיצור

המרכיבים המרכזיים של הטקס: קטעי הנחיה, שירים, קטעי השראה ותיאור החלומות של הילדים המשתתפים. לחלקו האחרון של הטקס כמה חלופות: דברי השראה של בוגר או בוגרת בית הספר; הקרנת סרטונים שהכינו תלמידי בית הספר על חלומות. קטע הפתיחה וקטע הסיום וכן קטעי הקישור יתבססו על דיאלוג בין שני המנחים: האחד ישֵן, והאחר מנסה להעיר אותו. רצוי שלדיאלוג ביניהם תתלווה קריצה הומוריסטית.

בכדי שהטקס לא יהיה ארוך מדי, רצוי לבחור כמה מרכיבים מבין מרכיבי הטקס ולא להשתמש בכולם.

במתכונת של טקס מוקלט מראש אפשר לשקול לוותר על קטעי ההנחיה. גם במתכונת כיתתית, אפשר לצמצם את קטעי ההנחיה.

הכנות מקדימות

בסוף שנת הלימודים הקודמת או במהלך החופש הגדול רצוי להקים צוות של הכיתה הבוגרת עם מורה מלווה. מֵעֵבר לבחירה הספציפית של התכנים, נדרשת תשומת לב לנקודות האלה:

 • איתור בוגר או בוגרת מתאימים להצגת חלום שהוגשם.
 • הכנת סרטונים של התלמידים.
 • הכנת קטעי הנחיה של התלמידים והקלטתם.

תפאורה, אביזרים ולבוש

 • כיתתי – אפשר להכין שקף ובו מוטיב של חלומות (למשל: עננים, ירח וכוכבים) שיוצג על גבי המסכים בכיתות בזמן הטקס.
 • בית ספרי סינכרוני – אם הטקס מצולם במקום אחד (ולא מבוסס על העברה מתוך הכיתות), אפשר להכין תפאורה מתאימה מאחורי זירת הצילום.
 • מרחוק – אפשר ליצור רקע אחיד לזום של המציגים בטקס, ובו מוטיב המתקשר לחלומות. אם הטקס מצולם במקום אחד (ולא מבוסס על השתתפות מבוזרת של המשתתפים מביתם), אפשר להכין תפאורה מתאימה מאחורי זירת הצילום.

השראה נוספת

מקורות לשילוב תכנים נוספים בטקס:

מהלך הטקס

הקדמה של המנחים – מנחים כיתתיים או מנחים בית ספריים מצולמים

סרטון לפתיחה.


ילד וילדה, האחד ישֵן – והשני מעיר אותו לתחילת שנת הלימודים. הילד שמתעורר מספר בדרמטיות על חלום שחלם. החלום יכיל הישג משמעותי – דמיוני או ריאלי, מקומי או עולמי – כגון: טיפוס לפסגת האוורסט, פתרון בעיה אקולוגית עולמית, מציאת תרופה חדשה למחלה, תיקון חברתי, רעיון למשהו חדש בבית הספר או כל דבר אחר. רצוי להימנע מחלומות בסגנון מפגש עם סלב ולהתמקד בחלום על הישג אישי מיוחד או על שינוי חברתי. אפשר להקרין ברקע תמונות רלוונטיות. רצוי לבנות את ההקדמה בצורת דיאלוג בין המנחים: האחד מספר, והאחר שואל שאלות ומקבל תשובות.

בסיום הדיאלוג ייאמר משפט כמו: "היום נגלה מהם החלומות שלנו לשנה זו, ומה נוכל לעשות כדי להגשימם", ומשפט קישור למרכיב הבא, כגון: "כל הצלחה מתחילה בחלום. למשל…"

השראה

קטע השראה מצולם או מוקרא.


לפניכם כמה הצעות:

מרטין לותר קינג, "יש לי חלום" – אפשר להקריא קטע בעברית ולהקרין קטע קצר מהנאום עם כתוביות בעברית. לאחר מכן, משפט סיכום: "מרטין לותר קינג חלם על חברה שוויונית, ללא אפליה בין אנשים מקבוצות שונות ובעלי צבע עור שונה, ונתן השראה לרבים לפעול להגשמת החלום."

חלום שלמה: מלכים א ג, ה-טו (ובמיוחד פסוק ט) נדרשת הקדמה, למשל: "כל הצלחה מתחילה בחלום. המלך שלמה, החכם באדם, פתח את הקריירה המלכותית שלו בחלום. ומה היה חלומו? נשמע מייד". אפשר לקרוא את הפסוקים ואפשר לנסח פרפרזה על החלום, תוך הדגשת חלומו הגדול לשפוט את העם משפט צדק. אפשר להציג את הציור של לוקה ג'ורדאנו, "חלום שלמה".

“החלום ושברו" מאת אליעזר בן יהודה. שימו לב: המשמעות המקורית של "שברו" של החלום, במקרא ובמסה של בן יהודה, היא הגשמתו. היום משתמשים לעיתים במושג במובן הפוך – אי-הגשמתו של החלום. כדאי לשלב הסבר על כך בדברי ההנחיה. הקדמה אפשרית: "לא כל אדם רואה את חלומו הגדול מתגשם. אחד האנשים שלא הפסיק לחלום וזכה לראות את חלומו מתגשם היה אליעזר בן יהודה, מחיה השפה העברית".

שיר

בביצוע מוקלט של תלמידים או בהקרנה על המסך של קליפ קיים.


לפניכם כמה הצעות לשירים:

ילדים מספרים חלומות - הקדמה

קטע קישור.

 • כיתתי – קטעי קישור המועברים על ידי תלמידי הכיתה.
 • בית ספרי סינכרוני – קטעי קישור מוקלטים ומשודרים לכיתות.
 • מרחוק – קטעי קישור המועברים על ידי תלמידים מהבית, או קטעי קישור מוקלטים.

יש חלומות שחולמים בלילה ויש חלומות שחולמים ביום (ובלילה) – חלומות על תקווה, על שאיפות, על תוכניות גדולות לעתיד. נשמע כעת…

ילדים מספרים חלומות

הקרנת סרטון של 6-4 ילדים המספרים על חלום לחיים או על חלום רק לשנה הקרובה.


באחריות מארגנ/ת הטקס להכין את הילדים ולעבוד איתם על אופן הצגת החלום ולאחר מכן על הסרטתו. רצוי שהדברים ינוסחו מראש ויילמדו בעל פה או יוקראו מהכתב. כדאי להקפיד על 2 דקות לכל היותר לכל ילד. בין החלומות – להשמיע מוזיקת חלומות מרגיעה. חשוב לשים לב שהילדים אינם חושפים דברים אישיים העלולים לפגוע בהם בהמשך בתוך חברת הילדים.

הקדמה לדבר המנהל/ת

המנחים מזמינים את המנהל/ת.


דוגמה:
"אתם יודעים, לא רק ילדים חולמים. גם מבוגרים. אפילו המנהלת שלנו חולמת לפעמים. אנו מזמינים את _____, המנהלת, לספר לנו על חלומותיה."

דברי השראה של המנהל/ת

דברי השראה קצרים של המנהל/ת על חשיבות החלומות, ועידוד התלמידים לחלום ולנסות להגשים את חלומותיהם.

 • כיתתי – מוקלט מראש.
 • בית ספרי סינכרוני – רצוי שידור חי, אך אפשר גם להקליט מראש.
 • מרחוק – רצוי שידור חי, אך אפשר גם להקליט מראש.

רצוי לספר סיפור אישי על חלום ועל חתירה להגשמתו.

חשוב לקשר לדברים הצפויים במשך השנה בבית הספר.

חשוב לשלב ברכה ברוח החלומות לילדים הצעירים המצטרפים לבית הספר.

שיר

בביצוע מוקלט של תלמידים או בהקרנה על המסך של קליפ קיים.


בחרו שיר אחר מתוך ההצעות האלה:

אפשרות 1 - דברי השראה של בוגר או בוגרת בית הספר

הקדמה של המנחים; סיפור קצר (עד 5 דקות) של בוגר או בוגרת בית הספר שהגשימו חלום.

 • כיתתי – מוקלט מראש.
 • בית ספרי סינכרוני – רצוי שידור חי, אך אפשר גם להקליט מראש.
 • מרחוק – רצוי שידור חי, אך אפשר גם להקליט מראש.
אפשרות 2: הקרנת סרטונים של ילדי השכבה הבוגרת (ט)

הקרנת סרטונים על חלומות שהכינו תלמידי הכיתה הבוגרת.


הקדמה של המנחים – המנחים ממשיכים את הדיאלוג ביניהם.

הבעת התפעלות מדברי ההשראה של הבוגר או הבוגרת; שאלה מבוימת בסגנון: "למישהו בקהל יש עוד חלומות?"

מה שקראתם כאן הוא רק הצעה– תוכלו לשנות את הפורמט, להוסיף תכנים או לשנותם כרצונכם. לחצו על כפתור הורדת הקבצים כדי להוריד את הטקס בשתי גרסאות: כקובץ – WORD שאותו תוכלו לערוך כרצונכם, וכקובץ PDF - שאותו לא ניתן לערוך.

  הכנו טקסטים במיוחד בשבילך


  רשמו את שמכם ואת כתובת המייל שלכם, ותוכלו להוריד את קבצי הטקס.
  מבטיחים לא להטריד. אנו שולחים מיילים רק כשצריך :)
  להורדת קבצים