טקס לפתיחת השנה – ראשית (יסודי וחט"ב)

טקס זה מיועד להעניק לקהילת בית הספר הרגשה של התחדשות. הטקס בנוי משני היבטים: רגשי ואינפורמטיבי. מצד אחד, הטקס אמור לייצר אווירה - ומצד אחר, הטקס יעביר לתלמידים מידע על חידושים בנוף בית הספר בשנה הקרובה וייצור ציפייה לקראת חידושים אלו.

משך הטקס כ60 דקות

הקדמה

הימים הראשונים של שנת הלימודים עשויים להשפיע באופן מכריע על אקלים בית הספר במשך השנה כולה. לפיכך נדרשת התחלה שתעביר מסרים החשובים לקהילת בית הספר ותסייע ביצירת אווירה מתאימה. טקס פתיחת השנה מבקש להנכיח ערכים מרכזיים בעולמו החינוכי של בית הספר, תוך שילוב יסודות מן התרבות היהודית ישראלית.

באתר שלנו תמצאו כמה הצעות לתוכני הטקס, כל אחד מהם מדגיש מוקד תוכן אחר:

 • יש לי חלום – טקס זה מיועד לפתח את הדמיון של התלמידים ולהפיח בהם תקווה ושאיפה לשנה של התקדמות, יוזמה ועשייה.
 • ראשית – טקס זה מיועד להעניק לקהילת בית הספר הרגשה של התחדשות. הטקס אמור לייצר אווירה ולהעביר לתלמידים מידע על חידושים בנוף בית הספר בשנה הקרובה וייצור ציפייה לקראת חידושים אלו.
 • ראש השנה – בטקס ישולבו יסודות מסורתיים מתוך חגי תשרי, וראש השנה בפרט, באוריינטציה תרבותית ולא דתית.

בחרתם בטקס המדגיש את ההתחדשות. הטקס בנוי משני היבטים: רגשי ואינפורמטיבי. מצד אחד, הטקס אמור לייצר אווירה – ומצד אחר, הטקס יעביר לתלמידים מידע על חידושים בנוף בית הספר בשנה הקרובה וייצור ציפייה לקראת חידושים אלו. הטקס כולל הצעות שונות שניתן לבחור מתוכן או לשלב ביניהן.

קהל היעד: א-ט
שכבה מבצעת: ד-ו / ט
פורמט הטקס: שירת רבים

מדוע עורכים את הטקס?

 • מטרה חברתית: גיבוש ראשוני סביב חוויה חיובית.
 • מטרה מסגרתית: מתן נופך חגיגי לפתיחה השנה; הכנסת התלמידים למסגרת אחרי החופש הגדול.
 • מטרה חינוכית-ערכית: הזדהות עם פתיחת שנת הלימודים; בניית תקווה להתחדשות חיובית.

הערה: קיים קושי מובנה להכין את הטקס ולהפעילו על ידי התלמידים. יש בתי ספר שבהם הטקס מאורגן ומבוצע על ידי צוות ההוראה, והתלמידים הם קהל (פסיבי או אקטיבי). ניתן בכל זאת לערב את התלמידים בארגון הטקס בכמה אופנים: הכנת הטקס בימים האחרונים של שנת הלימודים הקודמת, ביום האחרון של החופש הגדול או בימים הראשונים של שנת הלימודים (אם הטקס אינו נערך ביום הראשון עצמו). בכל מקרה, רצוי שתיווצר מסורת בית ספרית של הכנת הטקס בידי שכבה מסוימת, בכדי לרתום את התלמידים לעניין מבעוד מועד.

מהלך הטקס בקיצור

הטקס ייערך בחלקו השני של הבוקר, כדי לאפשר הכנות בראשית הבוקר.

הטקס מתחיל עוד לפני הכניסה למתחם. הדרך לאולם או לרחבה מלווה במוזיקה נעימה, והתלמידים עוברים בין כרזות המתארות את החידושים הצפויים בבית הספר או בין דוכנים שבהם תלמידים בוגרים מוכרים כביכול את מרכולתו החדשה של בית הספר. עוד לפני כן התלמידים מתכנסים בכיתות להכנות כיתתיות של קולות לשירה המשותפת.

הטקס עצמו כולל שירה משותפת בסגנון "קולולם" (או סרטונים של שירים, ראו להלן), ברכות של תלמידי השכבה הבוגרת לתלמידי בית הספר, הצגת החידושים הצפויים באופן חווייתי, בחירת סיסמה שנתית לבית הספר ועוד.

הכנות מקדימות

כרזות או דוכנים

כרזות המציגות חידושים הצפויים במשך השנה בבית הספר. אלו יכולים להיות חידושים בתוכן (תוכניות לימודים), שינויים פיזיים בבניין ובחצר, מורים חדשים, ציוד חדש, תוכניות להפסקות, תוכניות חוץ-לימודיות וכדומה. רצוי שבכרזה יהיה מעט מלל. אפשר גם שהכרזה תכלול רמזים מעוררי מחשבה בלבד, ואת הפירוט עצמו התלמידים יקבלו בזמן הטקס.

אפשר להמיר את הכרזות בדוכנים שיוצבו לאורך הדרך אל מקום ההתכנסות, והתלמידים המאיישים את הדוכנים ימכרו את מרכולתם – החידושים השנתיים בבית הספר, שיוצגו בפליירים או בדרך אחרת.

אפשר להכין תבנית לכרזה, להדפיס ולהשתמש בה באופן קבוע, אך אפשר גם לתת לתלמידים יד חופשית ליצור בעצמם. תלמידי השכבה הבוגרת יבואו לבית הספר באחד הימים שלפני תחילת שנת הלימודים ויכינו את הכרזות.

אפשר לתלות את הכרזות מראש, ואפשר לתלות אותן בשעות הראשונות של יום הלימודים הראשון, כשהתלמידים בכיתות.

האחראי לטקס צריך להכין מראש רשימה מפורטת של החידושים ולהנחות את תלמידי השכבה הבוגרת בהכנת הכרזות.

הכנות לשירת הרבים

הכנות באחריות המורה למוזיקה או גורם מוזיקלי אחר בבית הספר או הורה מוזיקלי.
בחירת שיר קולע בעל מסר של התחדשות, שיש לו מוזיקת פלייבק זמינה.

הכנת שלושה קולות שונים והדרכת מורים והורים להעברתם (אפשר גם להקליט כל קול, באמצעים פשוטים).

חלוקת כיתות בית הספר לקולות השונים (למשל: קול א: כיתות ז1, ח1, ט1 וכן הלאה).

תכנון צורת הישיבה באולם, שתתאים לקולות השונים.

בשעה שלפני הטקס: כל כיתה לומדת את הקול שלה ומתאמנת לשיר אותו.

סרטונים קצרים על חידושי בית הספר

5-3 סרטונים בני 3-1 דקות המתארים חידושים הצפויים בבית הספר.

אפשרות א: תלמידי השכבה הבוגרת, בליווי מורים והורים, יכינו את הסרטונים. התלמידים יגיעו לבית הספר כשבוע לפני תחילת שנת הלימודים, יקבלו רשימה של חידושים ויחלקו אותם ביניהם. התלמידים יתחלקו לצוותים, יצלמו סרטונים ויערכו אותם בעזרת מורים והורים.

אפשרות ב: הפקת סרטונים בידי צוות בית הספר.

אפשרות ג: שילוב של שתי האפשרויות.

אפשר לתבל את הסרטונים בהומור או לעצב אותם בהשראת סדרה מוכרת וכדומה.

הכנת ברכות לתלמידים החדשים

כמה מתלמידי השכבה הבוגרת ומהמורים מכינים ברכות קצרצרות לתלמידים החדשים.

אופציונלי: ניסוח סיסמאות בית ספריות על חידוש והתחדשות (ראו להלן) והכנת כרזות עם הסיסמאות השונות כ"תעמולת בחירות".

מהלך הטקס

כניסה

כניסה ומעבר בין כרזות המתארות את החידושים הצפויים.

הכיתות נכנסות למתחם באופן מתוזמן ובדרך הן עוברות על יד הכרזות. לפני היציאה מהכיתה כל תלמיד ותלמידה מקבלים מדבקה צבעונית. בדרך אל טקס התלמידים מתבקשים להדביק את המדבקה על הכרזה שהחידוש שבה מצא חן בעיניהם ביותר.
התלמידים מתיישבים באולם, לפי הקולות בשירת הרבים.

רצוי שהכניסה תלווה במוזיקה. יש צורך במורים ובתלמידי כיתה ו' שיכוונו את הכיתות אל מקומותיהן.


מומלץ להתייעץ עם תלמידי הכיתה המארגנת על שירים עדכניים המדברים על התחדשות. נוסף על כך, ניתן להשתמש בשירים האלה:

פתיחה

הנחיית הטקס על ידי ילד וילדה מהשכבה הבוגרת.
דברי פתיחה קצרצרים ודברי המנהלת.

 • דברי פתיחה קצרצרים.
 • הזמנת המנהלת.

המנהלת אומרת משפטים בודדים, והמילה "חידוש" היא מילת מפתח בדבריה. אפשר להשמיע שיר קצר על חידוש.

המנחים מודים למנהלת ומזמינים את הקהל לצפות בסרטונים.

בין הסרטונים אפשר לתת קטעי מעבר של המנחים.


דוגמה (אפשר לבנות בהתאם גם את המשך ההנחיה):

מנחה א (עולה לבמה. מפנה את הראש לכל כיוון בהתפעלות): מה קורה כאן, הכול חדש?!
מנחה ב (במבט משועמם): חדש? הכול פה בדיוק אותו דבר.
מנחה א (בהתלהבות): מה, איך אפשר לא לראות? הכול נראה שונה לגמרי. אפשר להרגיש את האווירה! הכול נוצץ, רענן, מבריק.
מנחה ב (בטון ציני): נוצץ, מבריק, ממש מלהיב…
מנחה א (בהתלהבות, תוך כדי תזוזה אנרגטית ברחבי הבמה): קשה לי להבין מה איתך. מבחינתי זה כאילו בית הספר המציא את עצמו מחדש.
מנחה ב: אפשר לקבל סוף סוף הסבר: מה כאן כל כך חדש?
מנחה א: אין בעיה, אבל במקום שאני אסביר, נזמין את המנהלת _______ לעלות לבמה ולהסביר.


להלן הצעות לשירים:

סרטונים

הצגת החידושים בבית הספר.

המנהלת מקדימה כמה מילים על החידושים הצפויים ועל הסרטונים שהוכנו לשם כך. לאחר מכן מקרינים את הסרטונים שהוכנו מראש (ראו לעיל) על חידושים שונים בבית הספר.

ברכות

ברכות (במלל או בשיר) של התלמידים הגדולים ושל המורים – לתלמידים החדשים.

בתורם – המברכים קמים מתוך הקהל באופן מפתיע (אך מתוכנן) ונושאים ברכה או שרים שיר ברכה.

בסיום כל ברכה נעשית גם פעולה: הפרחת בלון, הפרחת בועות סבון, פיזור קונפטי וכדומה. לחלופין, יש ילדים המברכים וילדים אחרים העושים את הפעולות האלה אחרי כל ברכה. אפשר לשלב מוזיקה מתאימה.

שירת רבים - פתיחה

המנחים מזמינים את האחראי לטקסט (ראו לעיל) להוסיף כמה דברי התלהבות.

תכנים אפשריים: על תהליך הבחירה של השיר, על שיתוף התלמידים וכדומה.

שירת רבים - שירה

השיר מוקרן על המסך.

פעם אחת כולם שרים יחד בית מתוך השיר הנבחר.

פעם נוספת שרים כחזרה על הקולות.

שרים את כל השיר מן ההתחלה עם הקולות. אפשר לחזור ולשיר כמה פעמים.

מומלץ לתעד את השירה בסרטון, רצוי לצלם מכמה זוויות.

בחירת סיסמה בית ספרית – אפשרות 1

הקרנת הסיסמאות ובחירה באחת מהן.

המנחים קוראים למורה האחראית להצגת הסיסמאות (או משפטי המפתח).

שלוש סיסמאות מוקרנות על המסך.

המורות מחלקות פתקים בשלושה צבעים לכל התלמידים.

המורה האחראית עורכת הצבעה, והתלמידים מרימים פתקים צבעוניים לפי בחירתם.

בחירת סיסמה בית ספרית – אפשרות 2

"תעמולה" לסיסמאות השונות.


תלמידי הכיתה הבוגרת מתחלקים מראש לצוותים, לפי הסיסמאות השונות, ומכינים "תעמולת בחירות": כרזות, סרטונים קצרצרים, שירים וכדומה. הכרזות נתלות מראש מסביב או מחולקות לתלמידים (או גם וגם). לכל צוות ניתן זמן להציג את "התעמולה" שלו על הבמה.
ההצבעה מתקיימת בכיתות.

סיום

המנחים מזמינים את כולם לסבב אחרון של השיר המרכזי ולאחריו מודיעים על סיום הטקס ועל החזרה לכיתות.

מה שקראתם כאן הוא רק הצעה– תוכלו לשנות את הפורמט, להוסיף תכנים או לשנותם כרצונכם. לחצו על כפתור הורדת הקבצים כדי להוריד את הטקס בשתי גרסאות: כקובץ – WORD שאותו תוכלו לערוך כרצונכם, וכקובץ PDF - שאותו לא ניתן לערוך.

  הכנו טקסטים במיוחד בשבילך


  רשמו את שמכם ואת כתובת המייל שלכם, ותוכלו להוריד את קבצי הטקס.
  מבטיחים לא להטריד. אנו שולחים מיילים רק כשצריך :)
  להורדת קבצים