טקס פתיחת שנה: ראש השנה

תחילת שנת הלימודים סמוכה לראש השנה - תחילת לוח השנה היהודי. כדאי לקַשר בין שתי ההתחלות, בעיקר בשנים שבהן ראש השנה חל כבר בראשית ספטמבר. בטקס ישולבו יסודות מסורתיים מתוך חגי תשרי, ובעיקר מתוך ראש השנה, באוריינטציה תרבותית ולא דתית. הטקס יכיל מוטיבים כגון מבט לעבר ולעתיד, פתיחה ונעילה של שערים, מעבר מקיץ לסתיו, זיכרון ותיקון עולם. הטקס מותאם ללמידה היברידית ולמידה מרחוק.

משך הטקס כ30 דקות

הקדמה

הימים הראשונים של שנת הלימודים עשויים להשפיע באופן מכריע על אקלים בית הספר במשך השנה כולה. לפיכך נדרשת התחלה טובה שתעביר את המסרים החשובים לקהילת בית הספר ותסייע ביצירת אווירה חיובית. טקס פתיחת השנה מבקש להציג את הערכים שעומדים במרכז התפיסה החינוכית של בית הספר, תוך שילוב יסודות מן התרבות היהודית- ישראלית. כל זאת לנוכח המציאות המאתגרת שאנו מצויים בה: כיצד ניצור את כל הדברים האלו בלי שנוכל לכנס את כלל תלמידי בית הספר במרחב משותף?

באתר שלנו תמצאו כמה הצעות לתכנים שיועברו בטקס, כל אחת מהן מדגישה מוקד תוכן אחר:

 • יש לי חלום – טקס זה נועד לעורר את הדמיון של התלמידים ולהפיח בהם תקווה ושאיפה לשנה של התפתחות, יוזמה ועשייה.
 • ראשית – טקס זה נועד להעניק לקהילת בית הספר הרגשה של התחדשות. הטקס אמור להעביר לתלמידים מידע על חידושים בנוף בית הספר בשנה הקרובה וליצור ציפייה לקראתם.
 • ראש השנה – בטקס ישולבו יסודות מסורתיים מתוך חגי תשרי, ובעיקר מתוך ראש השנה, באוריינטציה תרבותית ולא דתית.

מהלך זה של טקס מדגיש את ראש השנה. הטקס יכיל מוטיבים כגון מבט לעבר ולעתיד, פתיחה ונעילה של שערים, מעבר מקיץ לסתיו, זיכרון (ראש השנה מכונה בתפילה "יום הזיכרון" – היום שבו נזכרים מעשיו של האדם) ותיקון עולם (תפילת ראש השנה מייחלת "לתקן עולם", ראו על כך כאן).

קהל היעד: א-ט
שכבה מבצעת: ד-ו / ט
פורמט הטקס: כיתתי/סינכרוני/מרחוק

אפשרויות לקיום הטקס בתקופה של למידה היברידית ולמידה מרחוק

המעבר מלמידה שגרתית של כל התלמידים בו זמנית בבית הספר מדי יום לצורות למידה אחרות, פותח פתח להגדרה מחודשת של המושג "טקס" ומאפשר לעצב טקסים מסוגים חדשים. הטקס שלהלן מותאם לשלושה תרחישים:

 • טקס כיתתי – טקס שיתקיים בכיתה ויופעל על ידי תלמידי כל כיתה בו זמנית. במקרה של פיצול הכיתה, הטקס יתקיים בכל אחת מהקבוצות. הטקס יכול לשלב קטעים חיים או מוקלטים המשותפים לכלל בית הספר.
 • טקס בית ספרי סינכרוני – טקס מרכזי, חי או מוקלט, שישודר לתלמידים בכיתות בו זמנית, ושיאפשר שיתוף מסוים של התלמידים בכיתות.
 • למידה מרחוק – טקס שיתקיים במצב שבו התלמידים, או חלק גדול מהם, יהיו בבית. הטקס יתקיים כטקס חי בהשתתפות מרחוק של כלל התלמידים (בית ספרי, שכבתי או כיתתי), בזום או באופן אחר, בהשתתפות פעילה של חלק מהתלמידים והצוות, או כטקס מוקלט מראש.

אורך הטקס המומלץ בלמידה היברידית ובלמידה מרחוק: כ-30 דקות. חשוב לתכנן את הזמן ולבחור כמה רכיבים מבין רכיבי הטקס.

מהלך הטקס בקיצור

הטקס סובב סביב איחולי שנה טובה. התפאורה – החיה או הווירטואלית – מעוצבת בהשראת כרטיסי ברכה ישנים, והתלמידים ישתמשו במהלך הטקס בכרטיסים ריקים שיקבלו, באופו פיזי או דיגיטלי. הטקס נפתח בתקיעות שופר ובסדרת אמירות בנוסח "בשבילי פתיחת השנה היא…". לאחר הפוגה מוזיקלית והצגה קצרה התלמידים כותבים זה לזה כרטיסי ברכה. אם הטקס מתקיים בכיתות, וככל שהוראות הבריאות מאפשרות זאת, התלמידים יקבלו בסיום הטקס פלח תפוח ויטבלו אותו בדבש.

בכדי שהטקס לא יהיה ארוך מדי, רצוי לבחור כמה מרכיבים מבין מרכיבי הטקס ולא להשתמש בכולם.

הכנות מקדימות

 • הכנת התפאורה – בכיתה או בו במקום שבו מצלמים את הסרטונים לטקס. אפשר גם להכין תפאורה וירטואלית של רקעים לזום וכדומה.
 • הכנת התכנים (על ידי צוות ייעודי מתוך הכיתה הבוגרת בשיתוף המורה שבתפקיד).

תפאורה, אביזרים ולבוש

 • כיתתי – אפשר להכין מצגת של כרטיסי ברכה ישנים שתוקרן בכיתה או שקופית אחת המכילה כרטיסי ברכה שונים.
 • בית ספרי סינכרוני – אם הטקס מצולם במקום אחד (ולא מבוסס על העברה מתוך הכיתות), אפשר להכין תפאורה מתאימה מאחורי זירת הצילום.
 • מרחוק – אפשר ליצור רקע אחיד לזום של המציגים בטקס, המורכב מכרטיסי ברכה ישנים. אם הטקס מצולם במקום אחד (ולא מבוסס על השתתפות מבוזרת של המשתתפים מביתם), אפשר להכין תפאורה מתאימה מאחורי זירת הצילום.

לכרטיסי שנה טובה ישנים, ראו כאן או כאן.

מהלך הטקס

כניסה למרחב הווירטואלי של הטקס

אפשר לדמות כניסה למרחב הטקס על ידי צילום סרטון במסדרונות בית הספר, או שימוש בסרטון קיים של התכנסות תלמידים, או יצירת סרטון אנימציה (למשל: כאן).

תרועת פתיחה

הקרנת סרטון של תלמידים עם כלי נשיפה (חצוצרות, שופרות, כלים נוספים). התלמידים מנגנים מעין תרועת פתיחה לתחילת השנה ושיר נוסף שייבחר. אפשר להתחיל כשנגן אחד מופיע בפריים ומתחיל לנגן, ואט אט מצטרפים אליו נגנים נוספים.
אם בבית הספר פועלת תזמורת או שיש בקרב הלומדים נגנים מוכשרים, אפשר כמובן להוסיף ולגוון.

 • אם המצב אינו מאפשר כינוס מוקדם של תלמידים לצילום סרטון, אפשר לבקש מתלמידים לצלם עצמם מנגנים תרועת פתיחה ולאחר מכן לצרף את כל התרועות לסרטון קצרצר.
 • לחלופין, ניתן להשתמש בסרטונים קיימים של תרועות.

תרועות לדוגמה:

הקראת "בשבילי פתיחה השנה היא…"

סרטון ובו תלמידים מהכיתה הבוגרת, רצוי מחופשים, מקריאים בדרמטיות רצף טקסטים קצרצרים, שנונים, מתחלפים. חלק מהטקסטים יהיו כלליים, וחלק מהם יתייחסו להווי בית הספר. המסרים יהיו מגוונים ואף סותרים. רצוי שהלומדים הם שיכתבו את הטקסטים.

 • כיתתי – אפשר לצלם ולהקרין סרטון כלל בית ספרי. לחלופין, אפשר לבצע את הקטע הזה של הטקס באופן כיתתי: בכל כיתה יבחרו כמה אמירות של "בשבילי פתיחת השנה היא…", המורה תצלם את התלמידים קוראים אותן, ולאחר מכן יאוגדו הסרטונים של הכיתות השונות לסרטון כלל בית ספרי.
 • בית ספרי סינכרוני – אפשר לפתוח את המיקרופון לכיתות השונות לפי סדר שנקבע מראש, ונציגים מכל כיתה יקראו את הברכה. אפשרות זו דורשת הכנות טכניות: הצבת מצלמות ומיקרופונים במקומות מתאימים בכל כיתה, וידוא קיומם של רמקולים תקינים בכיתות, שליטה טובה של צוות ההפעלה והדרכת המורים להתארגנות מתאימה. צריך גם לוודא שזה לא נעשה מייגע.
 • מרחוק – אם הטקס נערך בבית, בשלב המקדים הכיתה תבחר את האמירה ואת הנציג שיאמר אותה, ובכל פעם ייפתח המיקרופון לנציג הכיתתי.

טקסטים לדוגמה:
בשבילי פתיחת השנה היא תפוח בדבש.
בשבילי פתיחת השנה היא סוף סוף שיעורי בית :-).
בשבילי פתיחת השנה היא הזדמנות להתחיל מחדש.
בשבילי פתיחת השנה היא לפגוש שוב את המורה X.
בשבילי פתיחת השנה היא להתחיל שוב לשחק כדורגל בהפסקות.
בשבילי פתיחת השנה היא תקיעת שופר.
בשבילי פתיחת השנה היא להרגיש שגדלנו.
בשבילי פתיחת השנה היא תחושה חגיגית.
בשבילי פתיחת השנה היא הזמן הכי טוב.
בשבילי פתיחת השנה היא עצב על סוף החופש הגדול.
בשבילי פתיחת השנה היא זמן לחשבון נפש.
בשבילי פתיחת השנה היא ריחות של מאכלי ראש השנה.
בשבילי פתיחת השנה היא סתיו ושלכת.
בשבילי פתיחת השנה היא להיות לראש ולא לזנב.
בשבילי פתיחת השנה היא אחריות.
בשבילי פתיחת השנה היא הרגע שלפני "אחרי החגים".
בשבילי פתיחת השנה היא זמן להתחבר שוב עם חברים.
בשבילי פתיחת השנה היא קצת פחות חוֹם.
בשבילי פתיחת השנה היא…

דברי פתיחה

דברי פתיחה קצרים (לכל היותר 3 דקות) של המנהל/ת או של המורה.

הדברים יתחילו ב"בשבילי פתיחת השנה היא…" ויימשכו בברכות לתלמידים ולצוות.

בדברי הפתיחה יש להימנע לחלוטין מעניינים טכניים ומענייני משמעת. ניתן להוסיף או להמיר בדברי פתיחה של נציג התלמידים.

 • כיתתי – מוקלט מראש ומוצג בכיתה.
 • בית ספרי סינכרוני – מוקלט מראש ומשודר בו זמנית לכיתות; דברי פתיחה בשידור חי לכיתות בו זמנית.
 • מרחוק – מוקלט מראש ומשודר לתלמידים בזום; דברי פתיחה בשידור חי לתלמידים בזום.

מקורות השראה:

הקראת שיר או השמעה / נגינה ושירה

הקראה של שיר העוסק בשנה החדשה או: נגינה ושירה של מקהלת בית הספר או נגינה בהגברה.

 • כיתתי – מוקרא בכיתה על ידי תלמידים.
 • בית ספרי סינכרוני – מוקלט מראש ומשודר בו זמנית לכיתות; מצולם במקום מרכזי בזמן הטקס ומועבר בו זמנית לכיתות.
 • מרחוק – מוקלט מראש ומשודר לתלמידים בזום; הקראה חיה על ידי תלמיד/ה ושידור לתלמידים בזום.

שירים אפשריים:

הצגה קצרה / סרטון קצרצר
 • כיתתי – הצגה קצרה שבה שני תלמידים כותבים זה לזה איחולי שנה טובה.
 • בית ספרי סינכרוני – סרטון קצר מוקלט מראש ומשודר לכיתות, ובו תלמידים כותבים זה לזה איחולי שנה טובה.
 • מרחוק – סרטון קצר מוקלט מראש ומשודר לתלמידים, ובו תלמידים כותבים זה לזה איחולי שנה טובה.
כתיבת איחולי שנה טובה וחלוקתם

התלמידים מקבלים תבנית דיגיטלית או פיזית של כרטיס ברכה ישן ריק וכותבים ברכות לתלמידים אחרים.

 • כיתתי – אפשר לחלק כרטיסים פיזיים שעליהם יכתבו התלמידים. לחלופין, ניתן לעשות זאת באמצעות לוח שיתופי שיאפשר לתלמידים להעלות את ברכותיהם. כדאי לבחור בתוכנה המאפשרת סינון גסויות כגון מנטימטר.
 • בית ספרי סינכרוני – כנ"ל.
 • מרחוק – אפשר לשלוח לתלמידים מראש תבנית להדפסה על בסיס כרטיסי ברכה ישנים (מכאן או מכאן), או שהתלמידים ימלאו את הברכות באופן דיגיטלי ויעלו אותן ליעד שנקבע (כגון: סל"ב, Padlet, Dotstorming או Flinga.

אפשר לאסוף את הברכות גם באופן שאינו גלוי לכולם (במייל או דרך טופס גוגל) ולאחר מכן לשלוח לכל תלמיד/ה ברכה אחת באופן שרירותי.


רעיונות לגיוון:

 • קיום ארבעה סבבים קצרים (5-3 דקות כל אחד), כשטיימר (כגון זה) מוקרן על המסך. בכל סבב צריך לכתוב על גבי כרטיס ברכה אחד.
 • הברכות יכולות להיכתב למי שנמצא בבית הספר או לבני משפחה. אפשר גם לקבוע שברכה אחת נכתבת עבור מי שנמצא במקום, והיתר – לבחירת התלמידים. לחלופין, אפשר לקבוע חלוקה מוגדרת, למשל: כרטיס לתלמיד או לתלמידה מהכיתה; כרטיס לתלמיד או לתלמידה מכיתה אחרת; כרטיס לאחד מאנשי הצוות (לא רק למורה אלא גם למאבטח, למנקה, לאב הבית וכדומה); וכרטיס לקרוב משפחה. חשוב לשים לב שאף ילד בכיתה לא יֵצא מקופח.
 • אפשר לחלק מראש לכל תלמיד/ה נמענ/ת (לפי כיתות או שכבות), וכך כל אחד יקבל בהפתעה את שם הנמען. בדרך זו כולם יקבלו כרטיסים.

הערה: חשוב לתת את הדעת על כך שתלמידים עלולים להמיר את ברכות השנה הטובה באיחולים שליליים או בגסויות.

המנון בית הספר או שיר אחר בעל משמעות
 • כיתתי – שירה כיתתית.
 • בית ספרי סינכרוני – חי או מוקלט, משודר לכלל הכיתות.
 • מרחוק – חי או מוקלט, משודר לכל התלמידים.

שירים לדוגמה:

יציאה וחלוקת תפוח בדבש
 • כיתתי – חלוקת תפוח בדבש בכיתה (ככל שהוראות הבריאות מאפשרות זאת).
 • בית ספרי סינכרוני – חלוקת תפוח בדבש בכיתה.
 • מרחוק – אפשר לבקש מהתלמידים להצטייד מראש בתפוח ובדבש, ובהינתן האות כל התלמידים טובלים את התפוח בדבש ואוכלים עם מצלמות פתוחות.

ברקע שיר.


שירים לדוגמה:

צילומי שנה טובה
 • כיתתי – צילומים בכיתות על רקע תפאורה פיזית או מוקרנת, איסוף התצלומים ובניית מצגת כיתתית, ושליחת המצגת לתלמידים ולהוריהם.
 • בית ספרי סינכרוני – צילומים בכיתות על רקע תפאורה פיזית או מוקרנת, איסוף התצלומים ובניית מצגת כיתתית, ושליחת המצגת לתלמידים ולהוריהם.
 • מרחוק – אפשר לשלוח לתלמידים תבנית (של כרטיס ברכה ישן; של בית הספר; של סמל בית הספר – ניתן לייצר בעזרת PowerPoint) ולבקש מהם להדפיסה ולהצטלם על רקע התבנית או לשלב את תמונתם בתוך התבנית הדיגיטלית, לשלוח למורה או להעלות לפלטפורמה שיתופית ולאחר מכן לערוך למצגת/לסרטון ולשלוח קישור לתלמידים ולהוריהם.

אפשרות אחרת: צלם מגנטים יעבור בכיתות ויצלם, ועל המגנט תוטבע ברכת שנה טובה אחידה.

מה שקראתם כאן הוא רק הצעה– תוכלו לשנות את הפורמט, להוסיף תכנים או לשנותם כרצונכם. לחצו על כפתור הורדת הקבצים כדי להוריד את הטקס בשתי גרסאות: כקובץ – WORD שאותו תוכלו לערוך כרצונכם, וכקובץ PDF - שאותו לא ניתן לערוך.

  הכנו טקסטים במיוחד בשבילך


  רשמו את שמכם ואת כתובת המייל שלכם, ותוכלו להוריד את קבצי הטקס.
  מבטיחים לא להטריד. אנו שולחים מיילים רק כשצריך :)
  להורדת קבצים