אמונתו של ליבוביץ'

כתבה של אילן לוקאץ' בערוץ 2 לקראת צאת סדרה בערוץ 8: "ליבוביץ' – אמונה, אדמה, אדם".

< 1 דקות

קווים לדמותו של פרופ' ישעיהו ליבוביץ', חדשות 2, MAKO

כתבה בת 12.5 דקות שניתן להקרין את כולה או חלקים נבחרים ממנה בהקשרים שונים: כהקדמה למושג "ישעיהו ליבוביץ'" בספר מעגלי שייכות (עמ' 16), וכן הטקסט בנוגע ל"קדושה אמצעית" , "מעגלי שייכות" עמ' 97, בהקשר של הספר "משבר האמונה בעת החדשה", בהקשר של דעות רמב"ם על השגחה (פרק שמיני ב"שמונה פרקים לרמב"ם) ועוד. להלן קטעים מומלצים:

1:35 – 2:21  9:50 – 10:35 משבר האמונה – דעתו של לייבוביץ בנוגע להשגחה ושכר ועונש. שאלה לדיון: הסבירו את ההשוואה שעושה פרופ' אגסי – על פי פרופ' ליבוביץ' – בין מי שמקיים מצוות למען שכר לבין מי שלומד לקרוא כדי לקבל אגוזים כפרס. מהי האירוניה שבדברי ליבוביץ'/ רמב"ם

2:30 – 2:53 10:39 – 11:16  ויכוח עם ישראל אלדד לגבי קדושת ארץ ישראל, מדגים באופן ברור וחד משמעי את גישתו של לייבוביץ כפי שעולה בטקסט ב"מעגלי שייכות" עמ' 97. – באיזה מובן "ייחוס קדושה לאדמה – זו עבודה זרה"? מה הסכנה שרואה לייבוביץ בייחוס קדושה לאדמה? מה ההשלכות הפוליטיות של עמדתו ? מה דעתכם?

3:06 – 6:47 יחסו של לייבוביץ לרמב"ם. שאלות לדיון: – האם היהדות היא דת שבמרכזה אמונה או מצוות? מהי עמדתו של לייבוביץ? מה ההשלכות של עמדתו לגבי יחסו ליהודים שאינם שומרי מצוות? – מה היה אומר לייבוביץ על השיר/המנון "מי שמאמין לא מפחד"? מדוע? כיצד זה קשור לעמדתו של לייבוביץ על השגחה פרטית?